Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Rozvoj Prahy 6 ›› Velké infrastrukturní projekty ›› Modernizace trati Praha–Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla ›› detail/podstránka

Modernizace trati Praha–Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla

náhled souboru

 

Jižní varianta:

ikonka typu souboru application/pdf Základní informace - Železnice na letiště (SŽDC) [ PDF • 155kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Prezentace Přínosy železničního spojení (SŽDC) [ PDF • 4727kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Posouzení variant vedení trasy [ PDF • 2503kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Posudek ARENAL [ PDF • 2815kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Mýty a fakta [ PDF • 71kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Železnice mýty (SŽDC) - Pravda o střešovických tunelech [ PDF • 1433kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Ústřední vojenská nemocnice - žádost ze dne 17. 1. 2020 [ PDF • 614kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Stanovisko ÚVN ze dne 16. 5. 2017 [ PDF • 1223kB ]


 

AKTUÁLNĚ:

 

12/2020

 

  

 


11/2020

ikonka typu souboru application/pdf Memorandum o spolupráci při přípravě stavby "Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně) [ PDF • 1110kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení ze dne 27.11.2020 - Modernizace trati [ PDF • 101kB ]


 

10/2020

Posudky preferují jižní trasu vedení modernizované železnice

 
21. 10. se uskutečnilo pod vedením radní pro strategický rozvoj Evy Smutné online jednání Komise strategického rozvoje, jehož jediným bodem byla modernizace železnice Praha – Kladno, a to v úseku Hradčanská - Veleslavín.  Správa železnic na něm členům komise a zájemcům z řad zastupitelů, za účasti náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra, prezentovala výsledky znaleckých posudků expertů, jak z německé univerzity v Bochumi tak České geologické společnosti, na jednotlivé varianty vedení nové tratě. Z expertních posudků vychází nejlépe varianta JIH.
Více k posudkům a uvažovaným variantám zde


 

2/2020

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení ze dne 20.02.2020 - Modernizace trati [ PDF • 76kB ]


11/2019

ikonka typu souboru application/pdf Dopis - Ing. Petr Kulhánek (MO) [ PDF • 322kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Studie: Modernizace železniční dráhy mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na LVH [ PDF • 221kB ]


 

10/2019

Veřejné představení a beseda nad dokumentem pro územní řízení "Modernizace trati Praha–Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla". Konala se 22. října 2019 v hotelu DAP na Vítězném náměstí 684/4 v Praze 6 od 18.00 hodin. 


10/2018

Memorandum o společném zájmu se SŽDC

ikonka typu souboru application/pdf Memorandum_SŽDC [ PDF • 1280kB ]


09/2018

Materiál do ZMČ 20. 9. 2018:

ikonka typu souboru application/pdf Materiál do ZMČ 20. 9. 2018 Trať Praha – Kladno [ PDF • 520kB ]


08/2018

Dopis premiéra vlády ČR Andreje Babiše ze dne 22. 8. 2018 k záměrům MČ Praha 6 pro využití stávajícího koridoru uvolněného se změnou trasy mezi stanicemi Dejvice a Veleslavín:

ikonka typu souboru application/pdf Dopis premiéra vlády ČR [ PDF • 352kB ]


Trať Praha–Kladno s připojením na Letiště Václava Havla – výzva ke spolupráci v rámci přípravy projektu. Dopis na GŘ SŽDC p. J. Svobody 7. 8. 2018:

ikonka typu souboru application/pdf Výzva ke spolupráci – SŽDC [ PDF • 650kB ]


Dopis premiérovi odeslaný ve věci budoucího nakládání s pozemky, souvisejícími s připravovanou modernizací trati Praha–Kladno s připojením na Letiště Václava Havla, a to od stanice Praha–Dejvice do stanice Praha–Veleslavín.
 
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Ing. Andrej Babiš [ PDF • 696kB ]
Ostatní dopisy odeslané v této věci.
 
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Ing. Dan Ťok [ PDF • 691kB
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Ing. Jiří Svoboda [ PDF • 689kB
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Petr Dolínek [ PDF • 683kB
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Mgr. Petra Kolínská [ PDF • 690kB
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Mgr. Ondřej Boháč [ PDF • 689kB
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Ing. Marek Zděralička [ PDF • 691kB

06/2018

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6 ze dne 21. 6. 2018 č. 660/2018:

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení ZMČ ze dne 21. 6. 2018 č. 660/18 [ PDF • 971kB ]


05/2018

Informace z veřejného setkání s občany:

ikonka typu souboru application/pdf Zpráva ze setkání k uvolněnému koridoru v úseku Veleslavín a Dejvice [ PDF • 477kB ]


07/2017

Usnesení RMČ č. 2596/17 k budoucímu využití stávajícího koridoru uvolněného se změnou trasy mezi stanicemi Dejvice a Veleslavín:

ikonka typu souboru application/pdf Informace pro Zastupitelstvo MČ [ PDF • 501kB ]


náhled souboru

Železnice

náhled souboru
[ JPG • 593kB • 2600×1462 (8bit 3ch) ]

Železnice 58

náhled souboru
[ JPG • 888kB • 2600×1462 (8bit 3ch) ]

Železnice 34

náhled souboru
[ JPG • 583kB • 2600×1462 (8bit 3ch) ]

Železnice 15

náhled souboru
[ JPG • 647kB • 2600×1462 (8bit 3ch) ]

Železnice 115

náhled souboru
[ JPG • 576kB • 2600×1462 (8bit 3ch) ]

Železnice 45

náhled souboru
[ JPG • 714kB • 1600×2400 (8bit 3ch) ]

Železnice 44

náhled souboru
[ JPG • 452kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

Železnice 55

náhled souboru
[ JPG • 613kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

Železnice 01

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU / ZÁMĚRU

MODERNIZACE BUŠTĚHRADSKÉ DRÁHY 

Realizace sledovaného projektu umožní rychlou, pohodlnou a ekologicky přijatelnou dopravu osob mezi centrem Prahy a letištěm Ruzyně, a zároveň i mezi Prahou a Kladnem. Nabídka kvalitního, tj. rychlého, intervalového, spolehlivého a bezpečného spojení mezi těmito centry je v současné době považována za nezbytnost. Její zajištění zároveň podmiňuje další rozvojové možnosti dotčeného území.

Cílem předkládaného záměru je zpracování Přípravné dokumentace stavby (Projekt pro rozhodnutí o umístění stavby – územní řízení) a provedení všech souvisejících průzkumů potřebných pro její zpracování. Realizací stavby bude dosaženo těchto základních cílů:

  • zabezpečení kvalitní obsluhy přilehlé části severozápadního sektoru pražského metropolitního regionu (zejména Kladensko),
  • zkvalitnění obsluhy části severozápadního sektoru Prahy,
  • zajištění přímé obsluhy letiště Praha Ruzyně a přilehlého území včetně dopravního terminálu Dlouhá míle (A bus–terminál a parkoviště systému P+R) kvalitní kolejovou dopravou. 

 ZELENÁ RADIÁLA

PARTICIPAČNÍ PROCES K TÉMATU KORIDORU BUŠTĚHRADSKÉ DRÁHY V ÚSEKU MEZI DEJVICEMI A VELESLAVÍNEM

Výsledkem modernizace železniční dráhy mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla nepochybně bude uvolnění části historického koridoru tzv. „Buštěhradské dráhy“ mezi stanicemi Praha Dejvice a Praha Veleslavín. 

Aktualizace studie proveditelnosti („ASP“) „Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna“ byla schválená v Centrální komisi Ministerstva dopravy („CK MD“) dne 7. 7. 2015 ve variantě R1spěš. Tím byl vydán souhlas s pokračováním přípravy úseku od stanice Praha–Dejvice do stanice Praha–Veleslavín ve dvoukolejné tunelové variantě. To je od počátku vyjednávání hlavní požadavek MČ Praha 6, která požaduje v tomto úseku jedině možné podpovrchové vedení dráhy vzhledem k charakteru daného území a zájmu veřejnosti. 

Veřejné setkání s občany ve věci budoucího využití uvolněného území po dnešní trase železnice se uskutečnilo 22. května 2018 v 18.00 hodin v ZŠ Červený vrch. Informace byly publikovány rovněž v květnovém čísle Šestky.

 

DOKUMENTY Z ÚŘEDNÍ DESKY, USNESENÍ 

 

  • Technicko ekonomická studie podzemního vedení trati v úseku Praha Dejvice – Praha Veleslavín v rámci modernizace trati (Usnesení ZMČ č. 247/16
  • Usnesení k Modernizaci železnice Praha–Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla (Usnesení RMČ č. 469/15 ) ze dne 12. 6. 2015 
  • Stanovisko Městské části Praha 6 k modernizaci železnice Praha–Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla (Usnesení RMČ č. 529/15 ) ze dne 24. 6. 2015 
  • Modernizace železnice Praha–Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla (Usnesení ZMČ č. 107/15 ) ze dne 25. 6. 2015 
  • Modernizace železniční tratě z Prahy do Kladna s připojením na Letiště Ruzyně (Usnesení RMČ č. 3127/14 ) ze dne 2. 4. 2014 
  • Vyjádření Městské části Praha 6 k dokumentaci vlivů záměru "Modernizace trati Praha–Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha–Ruzyně–Kladno" na životní prostředí (Usnesení RMČ č. 1307/12 ) ze dne 28. 3. 2012 
  • Vyjádření Městské části Praha 6 k posudku o vlivech záměru "Modernizace trati Praha–Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha–Ruzyně–Kladno" na životní prostředí (Usnesení RMČ č. 1793/12 ) ze dne 10. 10. 2012 

 http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/program-ten-t/praha-kladno_galerie.html

 

Buštěhradská dráha – dokumenty ke stažení 

ikonka typu souboru application/pdf Terenní výzkum 1. část [ PDF • 3448kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Terénní výzkum 2. část [ PDF • 3956kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Terénní výzkum 3. část [ PDF • 3813kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Terénní výzkum 4. část [ PDF • 3451kB ]

 


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/zeleznice ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.