Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Závěrečný účet městské části Praha 6 za rok 2017 ›› detail/podstránka

Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2017

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2017“.

           

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem Městské části Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2017.

 

Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 367/16 ze dne 16.12.2016. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže v části 9 – „Zprávy“. Jednalo se o rozpočtové úpravy, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, finanční vypořádání), či vyplývaly z činnosti ÚMČ Praha 6.

 

Úhrn příjmů za rok 2017 byl ve výši 1.081.480,97 tis. Kč, což je 107,19 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2017 činil v úhrnu 1.013.586,78 tis. Kč, což je 82,24 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období přebytkem v celkové výši 67.894,18 tis. Kč.

 

Na skutečnosti, že hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2017 skončilo, oproti upravenému schodku ve výši 223.547,30 tis. Kč, přebytkem ve výši 67.894,18 tis. Kč, mají vliv především nižší skutečné výdaje, a to o 218.866,92 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Hlavním důvodem je nižší čerpání kapitálových výdajů (41,29 %) a zůstatek finančních prostředků v běžné rozpočtové rezervě (52.086,70 tis. Kč). Jedná se především o nečerpané prostředky, které MČ Praha 6 obdržela v rámci přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 (66.447,20 tis. Kč). Tyto prostředky budou jako součást výsledku hospodaření přesunuty do Fondu rezerv a rozvoje. Vše je podrobně komentováno v části 3 a 8 - „Zprávy“. Nižší čerpání kapitálových výdajů je také způsobeno tím, že MČ Praha 6 v roce 2017 obdržela účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 157.298,00 tis. Kč, přičemž většina akcí, financovaných z těchto dotací, nebyla v roce 2017 dokončena (bližší komentář k čerpání kapitálových akcí viz. část „3. Výdaje MČ Praha 6“). V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017 MČ Praha 6 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků
a Zastupitelstvo HMP usnesením č. 35/16 ze dne 22.3.2018 tuto žádost schválilo a nevyčerpané finanční prostředky, prostřednictvím rozpočtového opatření v měsíci dubnu 2018, byly převedeny zpět do rozpočtu MČ Praha 6.

 

Skutečné příjmy byly naopak oproti upravenému rozpočtu vyšší o 72.574,57 tis. Kč (podrobně komentováno v části 2 – „Zprávy“).

 

Na základě těchto výsledků hospodaření MČ Praha 6 zpracovatel navrhuje přidělit částku 50.000,00 tis. Kč jako součást výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2017 do Fondu rezerv
a rozvoje Městské části Praha 6
.

           

 

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč (zaokrouhlené na 2 desetinná místa), není–li uvedeno jinak.

 

Pozn. V „Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2017“ jsou shrnuty příjmy a výdaje za rok 2017, podrobnější údaje o výsledcích hospodaření jsou uvedeny v  jednotlivých „Zprávách“ za odvětví, které zpracovaly věcně příslušné odbory.

Další informace:© 2023 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/zaverecny-ucet-2017 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.