Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Rozvoj Prahy 6 ›› Poliklinika Pod Marjánkou ›› detail/podstránka

Poliklinika Pod Marjánkou

POLIKLINIKU ČEKÁ PROMĚNA – ZAPOJTE SE DO PLÁNOVÁNÍ

náhled souboru 

Děkujeme, že jste se zapojili do plánování rekonstrukce Polikliniky!

Ještě předtím, než městská část vypíše architektonickou soutěž, chtěli jsme znát váš názor. Jak vnímáte současný stav Polikliniky Pod Marjánkou? Jak hodnotíte veřejnou vybavenost, jak jste spokojeni s poskytovanými službami? K plánované rekonstrukci jste se aktivně vyjádřili v elektronické anketě, která proběhla od 18. 1. do 18. 2. 2021.

Do ankety se zapojilo 385 respondentů z řad široké veřejnosti. Do souběžné ankety pro lékaře se zároveň zapojila téměř polovina oslovených lékařů.

>>On-line výsledky hlasování<<

Dotazy, které se týkají dostavby a rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou, můžete i nadále konzultovat s paní Ing. arch. Eva Smutnou, FEng., radní MČ Praha 6. Podrobnou datovou analýzu uveřejníme v nejbližší době.

 

Městská část Praha 6 chce renovovat budovu Polikliniky Pod Marjánkou a vytvořit z ní moderní zdravotnické zařízení s komplexními službami pro obyvatele Prahy 6. Zrekonstruovanou budovu by měly zaplnit především zdravotnické služby, doplněné o služby sociální a služby veřejné vybavenosti. To vše bez změny územního plánu.

Městská část Praha 6 nechce přípravy rekonstrukce Polikliniky podcenit a ráda by znala názor laické i odborné veřejnosti. Navazuje tak na dosavadní práci pracovní skupiny a již uskutečněná setkání se zainteresovanými aktéry a veřejností.

Proto ve spolupráci s Institutem H21 připravila anketu k funkčnímu obsazení zrekonstruované polikliniky. Výstupy ankety poslouží jako doplňující podklad k vyhlášení architektonické soutěže a poskytnou soutěžícím architektům ucelený soubor informací od veřejnosti pro tvorbu jejich architektonického návrhu. MČ Praha 6 plánuje vypsat architektonickou soutěž na jaře 2021.

Zapojte se do rekonstrukce Polikliniky!

Ještě předtím, než městská část vypíše architektonickou soutěž a architekti se pustí do tvorby návrhů, chtěli bychom znát váš názor. Jak vnímáte současný stav Polikliniky Pod Marjánkou? Jak hodnotíte veřejnou vybavenost, jste spokojeni s poskytovanými službami? Nyní se můžete k plánované rekonstrukci vyjádřit i vy. Stačí hlasovat v elektronické anketě, která bude probíhat od 18. 1. do 18. 2. 2021.

S ohledem na koronavirovou situaci proběhne dotazování laické i odborné veřejnosti elektronickou formou.

Občané, kteří nemají přístup k internetu, mohou anketní formulář vyplnit přímo na úřadě MČ Praha 6 (Československé armády 23, Praha 6) s referentem participace, Halinou Himmelovou, vždy po telefonické domluvě na tel.:  220 189 158.

Dotazy, které se týkají dostavby a rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou, můžete konzultovat po dobu hlasování každou středu od 13:00 do 15:00 přímo v budově polikliniky. Na vaše otázky bude odpovídat paní Ing. arch. Eva Smutná, FEng., radní MČ Praha 6.


Budova navržená pro zdravotnictví

náhled souboru

Poliklinika Pod Marjánkou, postavená v letech 1960–1962 podle návrhu architekta Richarda Ferdinanda Podzemného (nedávno jmenovaného čestným občanem Prahy 6), patří mezi pozdně funkcionalistické stavby s prvky nastupujícího bruselského stylu.

Poliklinika přežila období, které soustředění ambulantní péče nepřálo a zachovala si, až na výjimky, nejen svou vnitřní i vnější podobu, ale především své využití. V současnosti poliklinika poskytuje odborné ambulantní služby pro spádovou oblast Břevnova, v některých oborech i pro oblast mnohem širší. Po téměř šedesáti letech provozu vyžaduje budova celkovou komplexní opravu, protože poliklinika přestává stačit současným provozním a bezpečnostním nárokům. Cílem je tedy zařízení udržet a doplnit o další ambulance a spektrum rozšířit o sociální služby a služby veřejného vybavení.

MČ Praha 6 si je vědoma architektonických kvalit budovy, a proto hledá takovou formu opravy, která by výrazně neomezila současný provoz polikliniky, a zároveň byla efektivní, ekonomická a citlivá k architektuře objektu i jeho okolí.

Pracovní skupina

Za účasti odborníků a představitelů všech politických stran zastoupených na Praze 6 byla v březnu 2019 vytvořena pracovní skupina pro rekonstrukci polikliniky, která měla za cíl rozhodnout o dalších krocích vedoucích k její realizaci. Hlavním výstupem práce pracovní skupiny bylo zadání expertního posouzení týmu odborníků z Fakulty architektury ČVUT, které bylo vypracováno v červnu 2020. Zadáním od pracovní skupiny bylo posouzení rekonstrukce (a případné přístavby) při zachování stávajícího provozu polikliniky. Níže jsou uvedeny základní doporučení tohoto expertního posouzení včetně možnosti stažení kompletního dokumentu.

Doporučení expertního posudku

Odborné pracoviště FA ČVUT – Ústav nauky o budovách vypracovalo celkem 8 různých variant rekonstrukce a to včetně stanovení základního stavebního programu, určení minimální plochy a objemu přístavby, návrhu celkové koncepce uspořádání provozu, posouzení architektonické hodnoty budovy polikliniky nebo zhodnocení stávajícího objektu z hlediska jeho možného budoucího využití.

Z předložených variant byly zpracovatelem k realizaci doporučeny dvě, citováno z posudku: Cílem řešení je vybrat variantu, která umožní realizovat stavbu s nejvyšší kvalitou zdravotní péče a která současně bude realizovatelná v přiměřených investičních nákladech při respektování architektonických hodnot stávající výškové části. Výsledné řešení by mělo zajistit rozvoj polikliniky a rozšířit spektrum zdravotnických a sociálních služeb. Tyto cíle podle názoru autorského týmu splňují varianty D a E.

Obě varianty pracují s citlivou rekonstrukcí hlavní výškové budovy a s novou přístavbou v místě stávající nízké budovy (varianta D část stávající nízké budovy zachovává, ve variantě E se stávající nízká budova bourá zcela). Nová přístavba navýší celkový objem polikliniky (během rekonstrukce výškové budovy se do nové přístavby musí přestěhovat stávající lékaři) a díky tomu bude možné služby polikliniky jako celku do budoucna rozšířit. Ideální předpokládané využití je poliklinické (rozšíření druhu a služeb ambulancí), uvažované jsou také sociální služby, případně i služby veřejné vybavenosti.

Smyslem projektu je, aby po jeho dokončení fungovaly obě části budovy jako jeden celek s tím, že funkce polikliniky zůstane zachována i ve výškové budově (po její rekonstrukci se z nové přístavby přesune část stávajících lékařů zpět).

Veřejná prezentace a usnesení zastupitelstva

V září 2020 proběhla v budově polikliniky veřejná prezentace výše uvedeného expertního posudku.  Následně Zastupitelstvo MČ Praha 6 přijalo usnesení, ve kterém se s doporučeními posudku ztotožňuje. Zastupitelstvo tedy souhlasí se záměrem rekonstrukce polikliniky ve dvou etapách (nová přístavba a rekonstrukce výškové budovy).

Plánovaná architektonická soutěž

Cílem architektonické soutěže je získat návrh, který architektonicky i provozně zkoordinuje hlavní výškovou budovu s nově navrženou nízkopodlažní přístavbou, a to s respektem k architektonicko-urbanistické hodnotě místa. Toto komplexní pojetí stávající i nové části budovy je nutné pro zachování polikliniky jako jednoho provázaného provozního celku. Zároveň je nutno prověřit, jaké další veřejné funkce, včetně požadovaných kapacit, bude možné ve zrekonstruované poliklinice v konečné fázi zajistit. Zadání architektonické soutěže musí zároveň respektovat platný územní plán, rozsah zastavitelného území i navazující plochy zeleně.

Participace projektu

Na dosavadní práci pracovní skupiny, předchozí komunikaci projektu a již uskutečněná setkání se zainteresovanými aktéry a veřejností navazuje participace s širokou a odbornou veřejností. Cílem je získat další návrhy na doplnění zdravotních, sociálních služeb a jiných veřejných funkcí hlavní budovy polikliniky, získání relevantních dat o uživatelských preferencích a rozvíjení inkluzivního dialogu s veřejností.

MČ Praha 6 ve spolupráci s Institutem H21 připravila participační proces, ve kterém chce zmíněným způsobem zapojit obyvatele do přípravy části zadání a vzájemně sladit představu městské části s představami obyvatel. Výstupy tohoto procesu poslouží jako datové podklady  pro zadání architektonické soutěže.

S ohledem na koronavirovou situaci proběhne participativní část projektu elektronickou formou. Pro zapojení veřejnosti a nalezení optimálního řešení bude využita platforma Decision 21 (D21) a osvědčené online metody participace. Pro širokou veřejnost je určena elektronická anketa. Souběžné s hlasováním pro širokou veřejnost probíhá také interní hlasování mezi lékaři a zdravotnickým personálem polikliniky. Výstupy participace budou zpracovány a zveřejněny na této webové stránce během března 2021.

náhled souboru 


Interpelace

Veškeré interpelace, které se věnovaly probematice Polikliniky Pod Marjánkou naleznete ZDE.


USNESENÍ RADY MČ PRAHA 6

Usnesení rady městské části Praha 6, týkající se Polikliniky Pod Marjánkou, naleznete: ZDE.


KE STažení


 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/poliklinika ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.