Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Platy a odměny ›› detail/podstránka

Platy a odměny

Zveřejnění platových poměrů dle usnesení RMČ č. 951/15 z 16.12.2015.

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6

dle nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6měsíční odměna
Mgr. Ondřej Kolář - starosta

do září 93 007 Kč

říjen 53 323 Kč

od listopadu 37 203 Kč

Mgr. Jakub Stárek - statutární místostarosta 81 847 Kč
Mgr. Jan Lacina - místostarosta do září 81 847 Kč
Ing. Jiří Lála - místostarosta 81 847 Kč
Ing. Jaromír Vaculík - místostarosta 81 847 Kč
Zdeněk Hořánek - člen rady 72 545 Kč
MUDr. Marián Hošek - člen rady 72 545 Kč
Ing. Marie Kubíková - člen rady 72 545 Kč
Ing. arch. Eva Smutná - člen rady 72 545 Kč
Mgr. Petr Píša - předseda Kontrolního výboru 63 245 Kč
Ing. Zdeněk Hlinský - předseda Finančního výboru 63 245 Kč
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek - předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci 63 245 Kč

Platové výměry k 31. 12. 2021

měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí

tajemník

80 001 Kč - 85 000 Kč

vedoucí EO

vedoucí OÚR

vedoucí ODŽP

vedoucí KT

75 001 kČ - 80 000 Kč

vedoucí OSV

vedoucí OV

vedoucí OSM

vedoucí OSL

vedoucí OŠ

70 001 Kč - 75 000 Kč

vedoucí OVV

vedoucí ŽO

vedoucí PO

vedoucí OEOOD

vedoucí KMČ

65 001 Kč - 70 000 Kč

vedoucí OKSVČ

60 001 Kč - 65 000 Kč

Odměny vyplacené v období 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021

roční součet odměn tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž roční odměna přísluší do daného pásma, v členění po 50.000 Kč v intervalu od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí
tajemník 400 001 Kč - 450 000 Kč
vedoucí EO 300 001 Kč - 350 000 Kč
vedoucí OÚR
vedoucí OSM
vedoucí ODŽP
vedoucí OVV 250 001 Kč - 300 000 Kč
vedoucí KMČ
vedoucí OSL
vedoucí PO
vedoucí KT 200 001 Kč - 250 000 Kč
vedoucí OŠ
vedoucí OSV
vedoucí OV
vedoucí OEODD
vedoucí OKSVČ 150 001 Kč - 200 000 Kč
vedoucí ŽO

Roční součet odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 6

neuvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6

součet vyplacených měsíčních odměn za rok 2020 v Kč

Mgr. Bartošová Kateřina

122 772

Mgr. Bartůšek Jan

167 436

Mgr. Baxa Marek

111 624

Mgr. Bezděk Libor

178 584

MUDr. Borská Iveta

178 584

Mgr. Civínová Pavlína

167 436

Dočekal Jan

178 584

Mgr. Dušek Ondřej

122 772

Holý Jaroslav, MBA

111 624

Ing. Hoskovec Jiří

167 436

Hrůzová Barbora

178 584

Mgr. Chrást Ondřej

167 436

Kabelová Jana

178 584

Mgr. Kaňáková Martina

122 772

Mgr. Karvánek Petr

167 436

Mgr. Klepková Dominika

111 624

Bc. Klíčová Taťána

167 436

Mgr. Lacina Jan (říjen - prosinec)

150 672

Lejčko Jan

91 625

Ing. Macháček Petr

167 436

Ing. Mejstřík Roman

33 492

MUDr. Nechvátal Antonín

111 624

Ing. Bc. Nesvadbová Simona, Ph.D.

178 584

JUDr. Mgr. Petrásek Marcel, MBA, LL.M.

122 772

Ing. arch. Polách Martin

178 584

JUDr. Pražáková Patricie

167 436

MgA. Prokop Petr

178 584

Mgr. Růžička Jiří

66 960

Mgr. Šídlo Tomáš

90 695

Ing. Šraier Vladimír, MBA

74 261

Šuvarina Vladimír

178 584

Ing. Tichá Eva

167 436

Ing. Vlach Miloš

122 772

Ing. Weber Pavel

167 436

Náhrady ušlé mzdy / ušlého výdělku

roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin (k 31. 12. 2021)

zastupitel MČ Praha 6Zaměstnavatel

celkem

Zastupitel - zaměstnanec
Bartůšek Jan Mgr. Základní škola Norbertov 13 785,00 Kč
Bezděk Libor Ing. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 62 221,00 Kč
Dočkal Jan Audatex Systém s.r.o. 14 138, 00 Kč
Nechvátal Antonín MUDr. Fakultní nemocnice v Motole 9 962,00 Kč
Zastupitel - OSVČ    
Baxa Marek Mgr.   35 700, 00 Kč
Civínová Pavlína Mgr.   22 500,00 Kč
Dušek Ondřej Mgr.   14 700,00 Kč
Hereš Karel   14 400,00 Kč
Höfer Karel   2 100,00 Kč
Holý Jaroslav MBA   13 500,00 Kč
Hoskovec Jiří Ing.   3 750,00 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj   8 100,00 Kč
Krausová Kateřina   2 325,00 Kč
Krouský Jan JUDr.   5 850,00 Kč
Lálová Petra Ing. arch.   4 725,00 Kč
Mejstřík Roman   10 950,00 Kč
Nesvadbová Simona Ing., Bc., Ph.D.   25 525,00 Kč
Polách Martin Ing. Arch   14 325,00 Kč
Prokop Petr MgA.   19 275,00 Kč
Šraier Vladimír Ing. MBA   6 625,00 Kč
Šuvarina Vladimír   49 650,00 Kč
Vlach Miloš Ing.   21 351,00 Kč
Volf Michal Ing. arch.   4 500,00 Kč
Weber Pavel Ing.   38 898,00 Kč
Weitzová Lucie Mgr.   6 750,00 Kč

Odměny členů komisí

jednorázové odměny a peněžité dary členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6 (Zásady pro poskytování jednorázových odměn a peněžitých darů členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6, za jejich práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 6 a pracovních skupinách jmenovaných RMČ Praha 6, usnesení Rady městské části ze dne 28. 11. 2007 č. 941/07), jmenovitě s uvedením přesné výše roční odměny, s tím, že v případě členství odborníků ve více výborech a komisích jde o součet odměn za všechny výbory a komise

(k 31. 12. 2021)

jméno členanávrh odměny
Aladzasová Věra 0,00 Kč
Bachtjanová Zdeňka, Mgr. 0,00 Kč
Barková Hešíková Jaroslava, Mgr. 0,00 Kč
Bartlová Daria 0,00 Kč
Barnesová Jana 0,00 Kč
Benda Filip, Mgr. 0,00 Kč
Benda Jiří 0,00 Kč
Beneš Jan 0,00 Kč
Boháč Martin, Bc. 0,00 Kč
Bosák Jan 0,00 Kč
Bošek Čestmír, Ing. 0,00 Kč
Břicháčková Věra 0,00 Kč
Ceman Marek, Bc. 0,00 Kč
Cipov Radek, Mgr. 0,00 Kč
Černovská Veronika, Mgr. 0,00 Kč
Decker Jan, Ing., CSc. 0,00 Kč
Derner Adam, MUDr. 0,00 Kč
Douša Martin 0,00 Kč
Ducháčková Chotková Pavla, Mgr. 0,00 Kč
Dušková Michala, RNDr., Ph.D. 0,00 Kč
Dvorná Marie, Mgr. 0,00 Kč
Exnar Petr, Mgr. 0,00 Kč
Fafejta Martin, Ing. 0,00 Kč
Fiala Pavel 0,00 Kč
Fořtík Václav 0,00 Kč
Frková Jana, doc. Ing., Ph.D. 0,00 Kč
Hák Jiří, Ing. arch. 0,00 Kč
Hedl Pavel 0,00 Kč
Hereš Karel, Ing. 0,00 Kč
Hlávka Vladimír 0,00 Kč
Hodek Vladan, Ing. arch. 0,00 Kč
Höfer Karel , PhDr. 0,00 Kč
Holý Pavel 0,00 Kč
Honzák Radkin, MUDrsr., CSc. 0,00 Kč
Hradecký Jiří, Mgr. 0,00 Kč
Hradilková Anna 0,00 Kč
Hrdina Petr, Ing. 0,00 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj 0,00 Kč
Hrůza Ivan 0,00 Kč
Hryzlík Pavel, Mgr. 0,00 Kč
Hubáček Petr 0,00 Kč
Hubáčková Tereza 0,00 Kč
Hubičková Tereza 0,00 Kč
Chabr Jan, Mgr. 0,00 Kč
Chaloupka Jaroslav 0,00 Kč
Charvát Pavel, Ing. 0,00 Kč
Jalloul William 0,00 Kč
Jalloul Zuzana, PaedDr. 0,00 Kč
Janigova Lucie X
Janik Jakub, Bc. 0,00 Kč
Janíková Monika, PhDr. 0,00 Kč
Jaroš Jan, Ing. arch. 0,00 Kč
Javorský Pavel, Ing. 0,00 Kč
Jelen Marek, Mgr. 0,00 Kč
Jelínková Josefa, npor. Mgr. 0,00 Kč
Jireš Jakub, Mgr. 0,00 Kč
Juliš Ivan, MUDr. 0,00 Kč
Kamenický Ondřej, Ing. arch. MgA. 0,00 Kč
Kapičák Ivan 0,00 Kč
Karmelitová Pavla, Mgr. 0,00 Kč
Klaška Pavel, Ing. 0,00 Kč
Knéblová Soňa, MUDr. 0,00 Kč
Kodiš Tomáš, Mgr. 0,00 Kč
Komárek Jakub, BSc. 0,00 Kč
Korbel Matouš, Mgr. 0,00 Kč
Kořínek David, doc. Mgr. 0,00 Kč
Košický Patrik 0,00 Kč
Kousalíková Marie, Ing. 0,00 Kč
Kovanda Zdeněk, Bc. 0,00 Kč
Kozák Lukáš 0,00 Kč
Kozelek Vítězslav, Mgr. 0,00 Kč
Kožený Václav, Ing., Ph. D., MBA 0,00 Kč
Kožíšková Zora, PhDr. 0,00 Kč
Kraus David, Bc. et Bc. 0,00 Kč
Krausová Helena 0,00 Kč
Kroupa František 0,00 Kč
Krouský Jan, JUDr. 0,00 Kč
Kroutil Michal, mjr. Mgr. 0,00 Kč
Křesťanová Jana, PaedDr. X
Kšajt Pavel, Mgr. 0,00 Kč
Kunc Jiří, MUDr. 0,00 Kč
Lálová Petra, Ing. arch 0,00 Kč 
Limburský Richard 0,00 Kč
Mahrik Viktor 0,00 Kč
Machovcová Helena 0,00 Kč
Mandlík Tomáš 0,00 Kč
Martínek Jiří 0,00 Kč
Maříková Irena, MUDr. 0,00 Kč
Milich Jiří, Ing. 0,00 Kč
Mužík Jan, doc. Ing. 0,00 Kč
Nedošínský Petr, Ing. 0,00 Kč
Neusser Robin 0,00 Kč
Novák Lukáš, Ing. 0,00 Kč
Ornestová Hana 0,00 Kč
Pavlíček Josef 0,00 Kč
Pelák Ondřej, Mgr. 0,00 Kč
Pelešková Michaela, Bc. 0,00 Kč
Pižl Tomáš, Bc. 0,00 Kč
Pojerová Marie , Ing. 0,00 Kč
Pokorný Lukáš , Ing. 0,00 Kč
Prokopová Nina, Mgr. 0,00 Kč
Rajniš Jiří 0,00 Kč
Reumann Pavel, Mgr. 0,00 Kč
Rosol Lukáš, Ing. 0,00 Kč
Rovenský David, kpt. Ing. 0,00 Kč
Řehořová Anna, Bc. 0,00 Kč
Sedmíková Markéta 0,00 Kč
Schmidl Martin 0,00 Kč
Schmoranz Tereza, Mgr. 0,00 Kč
Skalický Václav, Ing. 0,00 Kč
Soukal Petr, Ing. 0,00 Kč
Splavec Jakub 0,00 Kč
Srp Jaroslav , Mgr., Ph.D. 0,00 Kč
Stanová Markéta 0,00 Kč
Stárek Ondřej, Ing. 0,00 Kč
Stařecký Tomáš, Mgr. 0,00 Kč
Suchan Martin, Mgr. 0,00 Kč
Svoboda Michael 0,00 Kč
Svoboda Stanislav, Dr. Ing. 0,00 Kč
Šmilauer Bohdan, Ing. 0,00 Kč
Šorf Marek, Ing.  0,00 Kč
Špilar Jan, Ing. 0,00 Kč
Štanc Michal, npor. Mgr. 0,00 Kč
Štěpánek Lukáš, Ph.D. 0,00 Kč
Štěpková Veronika 0,00 Kč
Štogr Antonín 0,00 Kč
Šturm Karel, JUDr. 0,00 Kč
Těšíková Milena, Ing. 0,00 Kč
Tolde Marek 0,00 Kč
Truksová Barbora, Bc. 0,00 Kč
Truneček Jan, Ing. 0,00 Kč
Vacíř Jan, Ing. 0,00 Kč
Viktorová Zdeňka , JUDr. 0,00 Kč
Vlach Jan, Ing. arch. 0,00 Kč
Volf Michal, Ing. arch. 0,00 Kč
Vondrušková Marie, RNDr. 0,00 Kč
Vylitová Romana, Mgr. 0,00 Kč
Weitzová Lucie, Mgr. 0,00 Kč
Wiesner Marek 0,00 Kč
Zachar Michal 0,00 Kč
Zeman Václav, Ing. 0,00 Kč
Žežula Štěpán, Mgr. 0,00 Kč
Zimmermannová Martina, Mgr. 0,00 Kč
Zrna Štěpán, Ing. 0,00 Kč
Zvěřina Milan, Mgr. X
Žák Jakub 0,00 Kč 
Žežula Štěpán 0,00 Kč 

Seznam zkratek z výše uvedených tabulek zde:

ikonka typu souboru application/pdf Seznam použitých zkratek [ PDF • 301kB ]© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/platy-odmeny ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.