Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Jiří Lála (fotka)
Ing. Jiří Lála
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» Doprava

Otázky a odpovědi

Téma: Doprava


Dobrý den,
chtěla bych se informovat , zda jsou nějaké nové informace z poslední schůze ohledně parkování na Sídlišti na Dědině a přilehlém okolí v době výstavby tramvaje. Platím si modrou zónu, abych jako rezident měla zajištěné místo na zaparkování na sídlišti, ale bohužel zrušením cca 80 ti parkovacích míst došlo k tomu, že cca od 17 ti hodin je nemožné zaparkovat. Takže parkuji cca 1 km od domu. Tato situace je pro nás místní obyvatele nevyhovující.. myslím, si, že než začala výstavba tramvaje, tak měla být zajištěna náhradní parkovací místa. Prosím o vyjádření , jak budete situaci řešit. Děkuji,

[11.07.2022] nová otázka Lucie Daubnerová Daubnerová

Vážená paní Daubnerová,

to, že po dobu výstavby tramvajové trati vznikl deficit parkovacích míst je evidentní, tak jak tomu bývá i u jiných rekonstrukcí. K navýšení počtu parkovacích stání došlo pouze v ulici U Silnice. Parkování vozidel v okolních ulicích bude po tuto dobu o docházce, protože na stávajících komunikacích není reálné dosáhnout stejného počtu parkovacích míst jako před výstavbou trati.
Nicméně si Vás dovolím odkázat na aktuální informace, které jsou zveřejněny zde: www.praha6.cz

Děkujeme Vám za pochopení i trpělivost

S pozdravem

Jiří Lála

[16.08.2022]

Dobrý den,
ráda bych pochopila počínání Praha 6 v následujících oblastech:
1) výměna zcela funkční stříšky nad zastávkou Zelená za jinou, téměř stejnou, která je mělčí (víc pod ni prší) a není pod ní lavička
2) vytváření další pěší zóny v oblasti ČVUT, která je využitá k občasnému zapaření pár studentů pod širým nebem, důsledkem je provoz změrovaný do rezidenční čtvrti a ztráta cca 15 pakrovacích míst, za která rezidenti platí.
3) "oprava" chodníků pro invalidy na křižovatce Zelená Zemědělská, která zničila cca 2 metry živého plotu, 3 metry trávníků, dlážděný chodník zaměnili za zámkovou dlažbu a ubyla další cca 3 místa na parkování, za která místní platí. Přičemž chodník byl pro invalidy upravený už před tím...
4) 10 kůlů na křižovatce Šlejnická - Zemědělská, které asi mají bránit parkování aut, stačily by možná 2 kůly, přičemž tam nikdy nikdo předtím neparkoval. Zato se objevily těsně před koncem roku...
5) "chráněný" přechod přes koleje naproti hotelu Internacional. Málem mě tam přejela tramvaj, když jsem řešila, kudy obejít to bludište pro krysy, které tam vzniklo.
Nechápu tyto kroky. Zajímalo by mě, kolik to všechno stojí (to myslím vážně: jaká je cena jednolivých úprav?), protože smysl mi uniká. Zdá se, jako by bylo třeba "proinvestovat" peníze. Zároveń to všechno obtěžuje jak chodce, tak motoristy a snižuje to zeleň i místa pro parkování.
Těším se na Vaši odpověď, zejména tu část o investicích. Děkuji
Kyrianová

[25.07.2022] nová otázka Mgr. Hana Kyrianová

Vážená paní,

v krátkosti reaguji na vaše dotazy.

Přístřešky pro autobusy a tramvaje jsou celopražsky magistrátem měněny z důvodu ukončení platnosti smlouvy s původním provozovatelem. Lavičku jsme s městskou společností řešili, s tím, že je nutné na zastávku osadit. Nyní není v přístřešku z důvodu nesplnění normy pro volnou šířku ostrůvku.

V ulici Technické je povolena pěší zóna dočasně pro konání kulturních akcí a trhů. Je pravděpodobné, že v budoucnu bude snaha v rámci univerzitního kampusu nechat pěší zónu trvale.

V křižovatce Zelená x Zemědělská probíhá akce BESIP, jejíž cílem je zlepšení pěších tras zejména pak zkrácení přechodů pro chodce a zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce.

Co se týče sloupků v křižovatce Šlejnická x Zemědělská, tak ty byly umístěny z důvodu zajištění rozhledových poměrů v křižovatce (ocelové sloupky) a před přechodem (zelené plastové balisety). Jak zde "nikdy nikdo neparkoval" prokazuje například snímek na Google Streetview ( www.google.cz,14.3911347,3a,75y,310.64h,80.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUJmvEksmVaD10U4oHxB1Dw!2e0!7i13312!8i6656).
Dva sloupky by opravdu nestačily pokrýt řešenou plochu, na druhou stranu máte pravdu, že vzájemná vzdálenost kovových sloupků mohla být větší při zachování jejich funkčnosti, nicméně to je otázka spíše na Technickou správu komunikací HMP, která sloupky cca před 5 lety osazovala.

Přechod přes tramvajové těleso před hotelem International byl před instalací zábradlí velmi nebezpečným místem, kde vznikalo mnoho nehodových situací. Z našeho pohledu mohlo být řešeno lépe, nicméně od doby realizace jste první o kom víme, že měl po realizaci problém se zaregistrováním tramvaje.

Všechny uvedené úpravy byly realizovány magistrátem, resp. organizacemi města, tedy dotaz na výši vynaložených finančních prostředků je nutné směrovat na pražský magistrát. S vaším názorem, že provedené úpravy nemají smysl a bylo nutné jen proinvestovat prostředky se však nemohu ztotožnit.

S pozdravem

Jiří Lála

[01.08.2022]

Dobrý den,
ráda bych podala podnět na rozšíření zón placeného stání v Ruzyni, konkrétně ulice Brodecká a Rakovnická. Obě ulice jsou plné aut s mimopražskou SPZ, dost často velmi obtížně průjezdné.
Děkuji
Klára Petschová

[20.06.2022] nová otázka Klára Petschová

Vážená paní Petschová,

děkujeme za Váš podnět k rozšíření zón placeného stání. V letošním roce městská část rozšíření ZPS nepřipravuje, poptávka po zavedení nových úseku je minimální. Rozhodnutí o dalším rozšiřování ZPS pak již bude na rozhodnutí nového zastupitelstva.

S pozdravem

Jiří Lála

[25.07.2022]

Dobrý den,
právě jsem se dočetla a včera na vlastní skutečnost zjistila, že jste zrušily přechody v ul. U Valu a dalších. Včera mě tam jedna řidička málem přejela a vulgárně mi nadávala. Tak se ptám kudy máme chodit přes cestu, tak aby nedocházelo k ohrožení na životech? To ty dvě parkovací místa v ulici u Valu vytrhnou problematiku parkovacího stání? Co takhle se zamyslet nad výstavbou parkovacího domu? Prostor tam je, ale kde není vůle tam není cesta, že.
Hodně zdraví a doufám, že mě vozidlo nezraní, abych nemusela žalovat toho, koho tohle řešení napadlo. Vozidlo vlastním a platím si jak modrou zónu tak parkovací stání.
S pozdravem
Mgr. Jolana Bohuňková

[22.06.2022] nová otázka Mgr. Jolana Bohuňková

Vážená paní magistro,

přechody byly zrušeny v rámci zavedení zóny Tempo 30, tedy zároveň se zřízením Zón placeného stání, tj. v listopadu 2019 v souladu s ust. § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který uvádí, že dopravní značení se má užívat pouze v míře nezbytně nutné. Zda je přechod nutný pak řeší technické předpisy. Dle Technických podmínek (TP) 218 Navrhování zón 30 se v tomto typu zón s ohledem na sníženou rychlost vozidel přechody pro chodce zpravidla neumisťují. Pak je zde také ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kde je na obrázku 33 graf (přikládám v příloze), na jehož jedné ose je frekvence přecházejících chodců ve špičkové hodině a na druhé frekvence projíždějících vozidel v téže hodině. Průsečík padne do jedné z oblastí (není třeba přechod x je vhodný přechod x, je vhodný dělený přechod s ostrůvkem x je třeba signalizovaný přechod). Z garfu je zřejmé, že mezní hodnotou mezi oblastmi A a B je například 400 vozidel a 200 chodců během jedné hodiny (každých 9 sekund 1 auto a každých 18 sekund přecházející chodec). Už jen s ohledem na fakt, že daný úsek parkoviště má kapacitu necelých 100 stání, je zřejmé, že těchto hodnot není v řešeném místě ani zdaleka dosaženo, tudíž přechod zde nemá opodstatnění. Nejde ani o místo v blízkosti základní školy, či jiného objektu zvláštního zřetele, které by přebilo normu. Proto o opětovném umístění přechodu neuvažujeme. Dovolím si připomenout, že dle dopravních předpisů není nutné přecházet vozovku výhradně po přechodu, nýbrž toto lze takřka kdekoliv při dodržení určitých zásad. Jednou z výjimek je, pokud se blíže než 50 m nachází přechod, podchod, nebo nadchod. Tudíž, pokud někdo v minulosti zaparkoval na protější straně parkoviště, než bydlel, a šel k autu, nesměl jít přímo, nýbrž si musel zajít delší trasu přes přechod (v opačném případě by se dopustil přestupku), což odstraněním přechodů pominulo. Dalším bonusem je zachování parkovacích kapacit (5 m před přechodem se nesmí parkovat, tudíž v případě kolmého parkování minus 4 stání u každého přechodu).

Co se týká výstavby parkovacích domů (které byly navíc v minulosti obyvateli Dědiny vehementně odmítány), tak to je záležitost Hlavního města Prahy. Radnice městské části již před několika lety připravila studii parkovacího domu v prostoru parkoviště při křižovatce Ciolkovského x Vlastina (jinde není možné při dodržení odstupových vzdáleností staveb, nehledě na úbytek zeleně) a předala tuto HMP. Výstavba proběhne během výstavby prodloužení tramvajové trati. Bohužel Magistrát vypsal veřejnou zakázku teprve minulý měsíc s tím, že realizace by měla probíhat v příštím roce.

S pozdravem

Jiří Lála

[21.07.2022]

Příloha: náhled souboru
[ JPG • 92kB • 646×556 (8bit 3ch) ]

Dobrý den ,
bydlím na Břevnově a trápí mě kamionová doprava v Patočkově ulici. Osobně mám za to ,že kamiony do centra města nepatří. Dovolím si tvrdit ,že čtvrti Střešovice -Břevnov 5-10 minut chůze od Pražského hradu jsou širším centrem Prahy .
Jak to vidíte Vy a co se s tím dá dělat?
Děkuji Halík

[15.07.2022] nová otázka Petr Halík

Dobrý den,

máte naprostou pravdu a Praha 6 dala tento podnět hlavnímu městu již před dlouhou dobou, protože nedokončený okruh samozřejmě nemůže být omluvou.

Celý loňský rok probíhala jednání všech dotčených orgánů, právě z našeho popudu, o čemž jsme i v minulosti referovali na webu, nebo v Šestce. Původní příslib byl realizace do poloviny letošního roku. Městská část však je pouze iniciátorem celé akce vzhledem k tomu, že ulice Karlovarská a Bělohorská jsou silnice I.třídy a jsou v gesci Magistrátu, Pražský okruh pak Ministerstva dopravy. I když probíhala jednání všech dotčených orgánů, včetně obou policií, byla to právě policie ČR, která vznesla při stanovení opatření své negativní připomínky. Předem dohodnutá varianta se tedy musela přepracovat (viz obr.) a znovu zaslána na silniční správní úřad MD ČR a na PKD MHMP se žádostmi o stanovení místní úpravy. Policie ČR sice znovu stanovení zpochybnila, ale předpokládáme nové rozhodnutí v rámci dnů a následně ihned stanovení. Pokud vše proběhne, dle očekávání, předpokládám realizaci ještě během léta. Bohužel Vám nemohu dát uspokojivější, nebo přesnější zprávu.

S pozdravem

Jiří Lála

[18.07.2022]

Příloha: náhled souboru
[ JPG • 355kB • 1566×1110 (8bit 3ch) ]

Prosím o informaci
Ve velkém okolí ul. Vlastina , Nová Šarka a další - objevily se dopravní značky se zákazem zastavení do 4/7 2022
Prosím o jaké omezení jde a jak dlouho bude trvat.
Kde budeme moci parkovat - když tam bydlíme a není možné se dostat k domu
Na Evropské ul. nelze stát.
Co se bude dělat a prosíme o plán uzávěrem- harmonogram.
Děkuji a jsem s pozdravem Irma Hornyšová

[29.06.2022] nová otázka Dis Irma Hornyšová

Vážená paní Hornyšová,

souhlasím s Vámi, že informovanost ze strany Dopravního podniku, resp. magistrátu, který je investorem celé akce je naprosto nulová. Za MČ se snažíme komunikovat se zhotovitelem akce, abychom co nejvíce ochránili rezidenty během akce, která bude trvat cca 16 měsíců. Zatím neznáme absolutně přesný harmonogram a poslední schůzka s realizátorem proběhla toto úterý. Doporučil bych Vám sledovat webové stránky www.praha6.cz, kde se budeme snažit uveřejňovat postupně všechny dostupné informace, které ale měly přicházet od investora. První etapa by měla začít příští týden, uzávěra ulice Vlastina pak 12.7. viz příloha, kde je i vyznačeno náhradní parkování v ulici U Silnice.

S pozdravem

Jiří Lála

[30.06.2022]

Příloha: náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Otevřít soubor
[ PDF • 1757kB ]

Vážený pane inženýre,
obracím se na Vás jako dlouholetá obyvatelka (25 let) sídliště Dědina. I když se nás patriotů sídliště nikdo na nic neptal, MČ Praha 6 vymyslela projekt prodloužení tramvaje přes ulici Vlastina až k valu a nově vybudovaným domům, které po prověření možného odprodeje nakoupili ruští dnes již většiny. S výstavbou tramvaje je spojená i výstavba parkovacího domu na současném hlídaném parkovišti. Od 1.7.2022 je plánováno omezení parkování v parkovacích prostorách u kasáren v ulici Vlastina. Tímto Vás prosím o sdělení, jakým způsobem MČ Praha 6 zajistila náhradní parkování rezidentům sídliště Dědina, a to až do roku ukončení nevítané výstavby tramvaje.
Děkuji a s pozdravem
H. Červenková

[27.06.2022] nová otázka Hana Červenková

Vážená paní Červenková,

jako "dlouholetá" obyvatelka Dědiny jste si jistě před nastěhováním zjistila, že stavba TT byla plánovaná již při budování sídliště. MČ si určitě nic nevymyslela. Stejně tak i současná realizace spadá pod magistrát a Dopravní podnik. Máte pravdu, že městská část si zakotvila ve stavebním povolení podmínku výstavby parkovacího domu a může i částečně ovlivnit rozsah a čas záborů.

Stavba bude probíhat po etapách, a proto i po etapách budou probíhat zábory a přesun parkování. V první etapě, kdy by měla být zabrána komunikace Vlastina směrem u Evropské, bude náhradní parkování změnou režimu v ulici U Silnice. Nechytejte mne však detailně za slovo, protože nic ještě není odborem (státní správa) stanoveno. I když musím konstatovat, že jednání se zhotovitelem probíhají konstruktivně, finální řešení a časový plán ještě definitivní není. Další schůzka je dnes odpoledne.

Z výše uvedeného si jistě dovedete dovodit, že dopravní značení, na které se v dotazu odvoláváte, je v současné době instalováno nelegálně. Jakmile bude odsouhlasen a stanoven přesný rozsah a čas záborů bude to zveřejněno na obvyklých komunikačních kanálech jako jiné zábory komunikací (web atd.).

S pozdravem

Jiří Lála

[28.06.2022]

Dobrý den,
opakovaně nám bylo slibováno, že bude zaveden zákaz jízdy těžkých kamionů po ulicích Karlovarská a Bělohorská, tj. mezi okruhem a Malovankou. Poslední příslib byl myslím, že to bude ještě na jaře. Dodnes se ale žádné značení neobjevilo a těžké kamiony nám pod okny jezdí celý den i noc. Kdy nám konečně na Bělohorské zajistíte alespoň malinko snesitelnější životní podmínky. Bělohorská je totiž rezidenční ulicí s bytovou zástavbou v bezprostřední blízkosti vozovky. Není to žádná "Břevnovská radiála" jak ji posměšně nazývá magistrát i radnice Prahy 6.

S pozdravem

[22.06.2022] nová otázka Ing. Jens Liber

Dobrý den,

máte pravdu, že původní příslib byl realizace do poloviny roku. Městská část však je pouze iniciátorem celé akce vzhledem k tomu, že ulice Karlovarská a Bělohorská jsou silnice I.třídy a jsou v gesci Magistrátu, Pražský okruh pak Ministerstva dopravy. I když celý minulý rok probíhala jednání všech dotčených orgánů, včetně obou policií, byla to právě policie ČR, která vznesla při stanovení opatření své negativní připomínky. Předem dohodnutá varianta se tedy musela přepracovat (viz obr.) a znovu zaslána na silniční správní úřad MD ČR a na PKD MHMP se žádostmi o stanovení místní úpravy. Pokud stanovení proběhne, očekávám realizaci v řádu měsíců. Bohužel Vám nemohu dát uspokojivější, nebo přesnější zprávu.

S pozdravem

Jiří Lála

[23.06.2022]

Příloha: náhled souboru
[ JPG • 355kB • 1566×1110 (8bit 3ch) ]

Dobrý den, pane Lálo,

prosím o informaci, co Městská část a Vy jako zastupitel a místostarosta zodpovědný za řešení problematiky dopravy děláte pro zprůchodnění uzavřené ulice Pod Habrovkou.

Ano, Odbor dopravy a životního prostředí po dvou letech od zahrazení vydal rozhodnutí, kterým nařídil odstranění pevné překážky ve formě řetězu. Po dalším půl roce byl řetěz exekučně odstraněn. V mezičase však manželé Durychovi postavili plot, osadili dopravní značky, na ulici vysypali hromady hlíny a kamení a provedli takové terénní úpravy, které cestu vymazaly z terénu a je tak stále neprůchodná. Rozhodnutí a exekuce se tak v podstatě míjí účinkem.

Jak to řešíte? Co ve věci děláte? Kdy zajistíte průchodnost komunikace?

Pakliže magistrát umí jako správce vodního toku odstranit lávku pro její protiprávnost, jistě není problém obratem odstranit nepovolené terénní úpravy, dopravní značky a oplocení manželů Durychových.

Děkuji

Jan Kučera

[21.05.2022] nová otázka Jan Kučera

Vážený pane Kučero,

jak jsem zjistil, ve věci jste velmi podrobně informován ze strany odboru dopravy a životního prostředí, proto se poněkud podivuji nad tím, že opomíjíte některé relevantní skutečnosti.

Primárně je věc v gesci jmenovaného odboru ve smyslu vykonávání přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací, přičemž odvětvový odbor může svou pravomoc uplatňovat pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem svěřena a v rozsahu v jakém mu byla svěřena, v této souvislosti úřad důsledně uplatňuje kontrolní a sankční mechanismy.

V dané věci byla zodpovědné osobě udělena pokuta za protiprávní činnost, vzhledem k trvajícímu charakteru nedovolené činnosti bude další pokuta následovat a bude také odpovídajícím způsobem navýšena.

Co se týče nedovoleně umístěných překážek, k výkonu rozhodnutí a tedy odstranění překážek ze strany úřadu došlo již vícekrát, a to ve dnech 05.05.2022, 31.05.2022 a naposledy dne 14.06.2022. Pokud to bude nutné, bude radnice pevné překážky odstraňovat i nadále.

Pakliže se ptáte na moji roli, ta v rovině samostatné působnosti de facto skončila předáním příslušných informací a žádostí o majetkoprávní transfer, nyní je celá záležitost v rukou hlavního města Prahy.

S pozdravem

Jiří Lála

[22.06.2022]

Dobrý den,

Zajímalo by mě, zda se po dokončení rekonstrukce ulice Horoměřická a výstavbě nového kruhového objezdu plánuje změna trasy autobusove linky 116?
Bude se linka 116 z Dejvická nově otáčet na Jenerálce a bude končit na Bořislavce místo v Nebušících? Logicky by to dávalo větší smysl a pomohlo by to dopravní obslužnosti Šáreckého Údolí, kde jedinou možnosti dostat se k metru je linkou 116 na Dejvickou, i když v Horní Šárce je stanice metra Bořislavka jednoznačně blíž. Děkuji

[08.06.2022] nová otázka Adéla Hološko

Vážená paní Hološko,

diskuse o možném prodloužení linky 116 (opět) na Bořislavku byla – na základě občanského podnětu – vedena (v rámci Dopravní komise) již v listopadu min. roku. ROPID, který hromadnou dopravu v hl. městě organizuje, prezentoval argumenty, dokazující provozní i nákladovou nevýhodnost takového řešení. Zatím proto s takovou úpravou hl. město v nejbližší době nepočítá.

V rámci budoucího zprovoznění tramvajové trati na sídliště Dědina (předpoklad: 2023) se, nicméně, počítá s určitým přeskupením autobusových linek v oblasti, kdy jednou z prověřovaných možností je i ukončení linky 116 ve stanici „Nádraží Veleslavín“. Tato úprava není – jak vyplynulo z ověřovacích jízd – reálná bez částečného rozšíření vozovky v ul. Na Krutci a proto v této chvíli nelze potvrdit, zda k této změně trasy linky, tak, jak je popsána, skutečně dojde.

S pozdravem

Jiří Lála

[14.06.2022]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/otazky/list.php?ID=57 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.