Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Jan Lacina (fotka)
Mgr. Jan Lacina
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» Hospodářská politika a správa majetku
» Kultura
» Sport a volnočasové aktivity

Otázky a odpovědi

Téma: Nájemné, pronájmy, majetková politika


Dobrý den, pane Lacino,

mohu poprosit o vyjádření, proč bylo prodloužena nájemní smlouva PBIS na budovu bývalé ZŠ Vlastina v době, když městská část čelí nedostatku míst ve školách? S tím souvisí více dotazů, nejpalčivější níže:
1) Z jakého důvodu je nájemné po 15 letech ve stejné výši bez jakékoliv inflační doložky?
2) Proč je ve smlouvě cena za zpětný pronájem tříd výrazně vyšší než kolik kolik je samotný nájem pro PBIS?
3) Proč musí radnice platit stavební úpravy na oddělení dětí PBIS a dětí z Prahy 6? Nemělo by toto jít za nájemcem, když tam chce být v nájmu? Nemluvě o tom, že je to nedůstojné pro žáky a kantory samotné.
4) Jak je možné, že PBIS může smlouvu vypovědět bez sankcí, když si sama nedojedná smlouvu na sousední pozemek? Tedy je tam nechán prostor, který nemůže Praha 6 ovlivnit, ale nájemce ano.
5) Proč není zajištěno zázemí pro třídy, které budou zpětně pronajaty Praze 6? Žádná tělocvična, jídelna či družiny.

Děkuji

S pozdravem

Aleš Zikmund

[25.04.2022] nová otázka Aleš Zikmund

Vážený pane Zikmunde,

níže si dovoluji v bodech zodpovědět Vámi položené otázky týkající se prodloužení nájemní smlouvy s PBIS.

1) Zásadním důvodem proč zdánlivě nedošlo k navýšení nájmu, je ten, že od roku 2007, kdy byl uzavřen první kontrakt s PBIS, došlo ke změně předmětu nájmu. Čtyři pětiny pozemku školního hřiště byly totiž v průběhu let vydány v restitučním řízení a tento problém se nepodařilo dodnes uspokojivě vyřešit. Na rozdíl od roku 2007 tedy pronajímá MČ Praha 6 školní budovu bez významné součásti, kterou je přilehlé školní hřiště. Z výše uvedeného vyplývá, že i když částka za nájem zůstala stejná jako v roce 2007, k navýšení ve skutečnosti došlo, protože PBIS tuto částku platí pouze za část původního předmětu nájmu.

2) Snížení nájmu při využití některých tříd pro výuku Základní školy Dědina je vyšší, než by odpovídalo prosté podlahové ploše zmíněných tříd proto, že sdílení budovy dvěma různými vzdělávacími institucemi vytváří jistý diskomfort. Výraznější snížení nájmu tento diskomfort vyvažuje.

3) Radnice provádí úpravy svého majetku, jehož pronájmem inkasovala na nájemném za posledních 15 let cca 75 milionů korun. Dohoda vzešla z poměrně komplikovaných jednání, v nichž PBIS uplatňovala institut předsmluvní odpovědnosti, neboť Praha 6 dvakrát (2016 a 2020) vyvěsila na úřední desku záměr nájemní smlouvu prodloužit. Z těchto jednání také vzešla kompromisní dohoda o postupném uvolnění kapacit školy během tří let: 60 míst první rok, 120 míst druhý rok, 180 míst třetí rok, celá škola čtvrtý rok. Rád bych ovšem zdůraznil, že i v PBIS se vyučuje 270 dětí z Prahy 6 z celkového počtu 300 a PBIS je dlouhodobě vnímána jako velmi vhodná součást vzdělávacího spektra naší městské části.

4) V rámci dodatku se obě smluvní strany zavázaly vést společné jednání se spolumajitelem předmětného pozemku za účelem uzavření nájemní smlouvy na jeho užívání. Není tedy pravda, že by MČ nemohla toto ovlivnit. Zájmem MČ je naopak v rámci zmíněného jednání dostat tento pozemek plně pod kontrolu, aby zde za tři roky mohlo vzniknout plnohodnotné školské zařízení MČ Praha 6.

5) Zázemí pro třídy, které PBIS poskytne pro výuku ZŠ Dědina, bude zajišťovat ZŠ Dědina. Dovolím si upozornit, že nejde o žádný "zpětný pronájem", ale o slevu z nájmu v případě, že ZŠ Dědina nabídnuté třídy využije.

Rád bych ještě zdůraznil, že celou agendu dlouhodobě sleduje celá Rada městské části, která činí vždy kolektivní rozhodnutí, a že u všech podstatných posunů vždy koordinovali stanovisko městské části všichni zainteresovaní radní, tedy já jako místostarosta pro správu majetku, Marie Kubíková jako radní pro školství, Jakub Stárek jako statutární místostarosta s gescí územního rozvoje a samozřejmě i pan starosta Ondřej Kolář.


S pozdravem

Jan Lacina

[28.04.2022]

Vážený pane Lacino,
rád bych se informoval jako místopředseda Společenství vlastníků v domě č.p. 537, Dejvice o možnosti odkoupení nebytového prostoru v Zikova 21/537. Dnes jsem se dozvěděl, že smlouva o pronájmu s KSČM končí dne 8. 2. 2020. Děkuji za zprávu.
S pozdravem
Ing. Ondřej Novák

[25.01.2021] nová otázka Ing. Ondřej Novak

Vážený pane inženýre,

předali jsme Váš dotaz na Odbor správy majetku. Po obdržení vyjádření odboru Vás budeme kontaktovat.

S pozdravem

Tomáš Srp, asistent místostarosty

[28.01.2021]

Dobrý den,tento týden byla uzavřena a zrušena ruzyňská lékárna Alfa ve zdravotním středisku ve Stochovské ulici. Rozumím, že se jedná o soukromý subjekt, ale mohu se zeptat na důvod? Přeci jen je to pro místní obyvatele velmi nepříjemné, protože nejbližší lékárny jsou spojené s cestováním (Petřiny, Dědina, Kaufland, atd) a pro nemocného, případně i staršího, člověka to je dost přitěžující a často i nereálné si do jiné lékárny dojet ihned od lékaře.
Prostory lékárny jsou úplně vyklizené, takže to nevypadá na převzetí jiným provozovatelem, jako se stalo asi před rokem. Jaký je tedy plán s tímto prostorem? V budově jsou ordinace všech základních odborností (praktik pro děti, pro dospělé, zubař, gynekolog, fyzioterapie) a v nedávné době bylo přebudováno podkroví (snad) na dva byty, které se jeví stále prázdné. Lékárna tedy zde byla velmi

[04.10.2020] nová otázka Renata Krásová

Vážená paní Krásová,

nájemce spol. ALFA-Lek, s.r.o. v červnu letošního roku zaslala MČ Praha 6 výpověď z nájmu nebytového prostoru, a to bez uvedení důvodu v souladu s nájemní smlouvou. Ke dni 30.9.2020 byly prostory vyklizeny a předány zpět pronajímateli. Nyní bude zveřejněno výběrové řízení na pronájem volných nebytových prostor. Bohužel nemohu předvídat, kdo se výběrového řízení bude účastnit a k jakému účelu si bude chtít prostory pronajmout.
K otázce úklidu domu a ordinací sděluji, že tento je zajištěn prostřednictvím pracovníků, které mají na přímo smluvně zajištěni lékaři. Správce budovy SNEO a.s. byl požádán o prověření stavu prováděného úklidu a případnou nápravu současného stavu. Oba nově vystavené byty jsou pronajaty od května 2018 a nájemné je řadně hrazeno.

S úctou

Jan Lacina, místostarosta

[27.10.2020]

Dobrý den, tento týden byla uzavřena a zrušena ruzyňská lékárna Alfa ve zdravotním středisku ve Stochovské ulici. Rozumím tomu, že se jedná o soukromý subjekt, ale mohu se zeptat na důvod? Přeci jen je to pro místní obyvatele velmi zásadní problém, protože nejbližší lékárny jsou spojené s cestováním (Petřiny, Dědina, Kaufland, atd.) a pro nemocného, případně i staršího, člověka je často nereálné si do lékárny dojet ihned od lékaře.
Prostory lékárny jsou úplně vyklizené, proto předpokládám, že se nebude jen měnit provozovatel, jako se stalo asi před rokem. Jaký je tedy plán s tímto prostorem? Bude zde zase lékárna? Nebo jiné služby spojené se zdravotnictvím? V budově jsou ordinace všech základních odborností (praktik pro dospělé, pediatr, stomatolog, gynekolog, fyzioterapie) a v nedávné době se v podkroví vystavěly dva byty (snad), které se ale jeví stále prázdné. Pokud se nemýlím, tak budovu spravuje SNEO, proto očekávám, že by mělo být snahou Prahy 6, aby se zde pro místní občany lékárna obnovila. A co se tedy bude dít se zmíněnými byty?

A druhá podotázka se týká úklidu v tomto "středisku" - uklízím v jedné z těchto ordinací a nepřijde mi, že by zejména podlahy chodeb byly extra čisté. V letošní zimě jsem tam potkala párkrát v neděli večer pár, který chodby vytíral, ale i za vchodovými dveřmi je téměř kdykoliv vidět nános venkovního listí, jehličí (ze smrků napadených kůrovcem, které se mají teď někdy kácet, a před budovou tvoří jednolitou vrstvu jehličí), bláta, atd. Nechci nikoho hanit, ale jedná se o zdravotní středisko s docela velkým provozem a v dnešní době koronavirové by ten úklid asi měl být více vidět.
Děkuji předem za odpověď a prosím o předání dotazu dál, pokud nejste kompetentní k tomuto tématu. Krásová

[04.10.2020] nová otázka Renata Krásová

Vážená paní Krásová,

nájemce spol. ALFA-Lek, s.r.o. v červnu letošního roku zaslala MČ Praha 6 výpověď z nájmu nebytového prostoru, a to bez uvedení důvodu v souladu s nájemní smlouvou. Ke dni 30.9.2020 byly prostory vyklizeny a předány zpět pronajímateli. Nyní bude zveřejněno výběrové řízení na pronájem volných nebytových prostor. Bohužel nemohu předvídat, kdo se výběrového řízení bude účastnit a k jakému účelu si bude chtít prostory pronajmout. K otázce
úklidu domu a ordinací sděluji, že tento je zajištěn prostřednictvím pracovníků, které mají na přímo smluvně zajištěni lékaři. Správce budovy SNEO a.s. byl požádán o prověření stavu prováděného úklidu a případnou nápravu současného stavu. Oba nově vystavené byty jsou pronajaty od května 2018 a nájemné je řadně hrazeno.

S úctou

Jan Lacina, místostarosta

[27.10.2020]

Dobry den, nevim, zda pisi na to spravne misto, ale zkusim. Rada bych se zeptala, zda je mozne stat vlastnim stankem (minikaravan) denne u vstupu do metra na Viteznem namesti. Ve stanku bych prodavala kavu s sebou a neco maleho k snedku. Je tato moznost? Popripade jake jsou podminky a cena.

Predem moc dekuji za informaci a preji hezky den,
Steinbachova

[07.10.2020] nová otázka Kateřina Šteinbachová

Vážená paní Šteinbachová,

prodejní stánek by měl být nahlášený na živnostenském odboru Prahy 6 respektive zanesen v tržním řádu MHMP. Obraťte se tedy prosím na živnostenský odbor, který Vás tímto procesem provede.

Vedoucí odboru: Bc. Ingrid Kejkrtová
email:tel:  220 189 850

S pozdravem

Tomáš Srp

[27.10.2020]

Dobrý den, mám dotaz ohledně možnosti žádosti o obecní byt. Moje sestra je rozvedená s dvěma dětmi, dochazejicimi do ZŠ Dědina. Dlouhodobě ji tíží bytová situace, hypotéku si nemůže dovolit a ceny pronájmů na Praze jsou pro ni, jako samozivitelku neúnosné. Minulý pátek se psychicky zhroutila při stěhování do nového bytu. Má obavy z bytové situace a z neustálého stěhování sem a tam. Byl by pro ní a její děti tedy ideální obecní byt, kde by měla vyhlídku dostupnějšího pronájmu a pro děti dlouhodobého zázemí. Má otázka tedy je, jak složité je o byt požádat a jak složité a časově náročné je ho získat. Získání zázemí by bylo teď pro sestru velmi ulevné. Předem mockrát děkuji a jsem s pozdravem, Zemanová

[03.07.2020] nová otázka DiS. Kateřina Zemanová

Vážená paní Zemanová,

MČ Praha 6 pronajímá byty v souladu se "Zásadami a podmínkami pro nakládání s byty...", které byly schváleny Radou MČ Praha 6 a jsou k dispozici na webových stránkách www.praha6.cz V této souvislosti mohu doporučit pouze pronájem bytu ze sociálních důvodů, u kterého je však nutné splnit požadované podmínky. Tyto pronájmy jsou zahrnuty do agendy Odboru sociálních věci a bližší informace Vám podá paní Buštová, tel.  220 189 306, e-mail:Další možností jsou pouze pronájmy bytů výběrovým řízením za smluvní měsíční nájemné, které však nyní dosahuje výše cca 250 - 300 Kč/m2/měsíčně. Výběrová řízení zveřejňujeme na webových stránkách www.prah6.cz - úřední deska - pronájem bytů výběrovým řízením. V současné době žádné výběrové řízení neprobíhá.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina
místostarosta MČ Praha 6
pro správu majetku, kulturu, sport a volný čas

[10.07.2020]

Dobrý den.Chtěl bych se zeptat jestli neuvažujete v této náročné době odpustit nebo ponížit nájmy v nebytových prostorech ,které vlastní městská část Praha 6 a které musely být z důvodů nařízení vlády uzavřeny nebo mají velmi omezený prodej.Děkuji Pěkný

[21.03.2020] nová otázka Vladimír Pěkný

Vážený pane Pěkný,

v odpovědi na Váš dotaz si dovoluji sdělit, že Rada městské části Praha 6 přijala v reakci na nařízení vlády č. 215/2020 ze dne 15. 3. 2020 usnesení, které odkládá platbu nájemného v nebytových prostorech Prahy 6 na dobu 2 měsíců. Dle paragrafu 36 krizového zákona (240/2000 Sb.) musí uhradit náklady za přímé škody způsobené rozhodnutím vlády stát. Nicméně Rada městské části Praha 6 ve svém tiskovém prohlášení rovněž deklarovala, že provozovatele obchodů a služeb ve svých nebytových prostorech, kteří museli rozhodnutím vlády zavřít, nenechá v úzkých a nájmy je v případě selhání státu připravena prominout.

V úctě

Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

[24.03.2020]

Vážený pane místostarosto,

děkuji za Vaši odpověď, nicméně musím ještě zareagovat a oponovat s tím, že se s Vaším názorem (v rámci zachování objektivity, a jak zmiňujete, principů zastupitelské demokracie), nelze zcela ztotožnit.
A to z následujících důvodů:
Mám za to, že komise jako taková nemá rozhodovací právo, má fungovat pouze jako iniciativní a poradní orgán, předkládat náměty a stanoviska. Zákon komisi nedovoluje rozhodovat za orgány obce.
Pokud sám dokonce odkazujete na principy zastupitelské demokracie, opomíjíte zásadní fakt, že ta funguje na principu poměrného zastoupení, to bude nutné dodržet s tím, že každý delegát musí disponovat hlasem odpovídajícímu procentu volebního výsledku jeho strany.
Volení zastupitelé mají vůči voličům své povinnosti, zvlášť, když se jedná o veřejně prospěšný projekt, financovaný městskou částí.
Pro úplnost si dovolím upozornit na skutečnost, že úředníkům ze zákona rozhodování ve věcech pronájmu obecního majetku nepřísluší, nejsou tzv. samospráva , ale pouze zaměstnanci úřadu.
Jejich hlasování, či rozhodování o výběru nájemce je z mého pohledu nelegitimní, nelze vyloučit i právně zpochybnitelné.

A v neposlední řadě je třeba uvést, že výsledky anket, a to je všeobecně známý fakt, nemají relevantní výpovědní hodnotu a nemusí být vždy ve shodě s veřejným zájmem.
Jedná se o pouhý vzorek respondentů, často předem oslovených.
Mimochodem, i v této anketě (na kterou paradoxně odkazujete), je uvedeno s upozorněním, že pro relevanci by se jí mělo účastnit minimálně1000 hlasujících, což nebylo dosaženo.
I přesto na výsledky ankety nelze snad nic zásadního namítat , a jistě nebude problém ze strany nájemce je respektovat za doslova symbolické nájemné.
Jak jsem opakovaně zmínil, zásadní problém bezesporu vidím v nestandardním způsobu rozhodování o budoucím nájemci, a především opakuji a zdůrazňuji absurdně nízkém nájemném( a to ve výši cca 8tisKč měsíčně), např. ve srovnání s pronájmem malého bytu v paneláku.
A tedy "směšná" výše nájemného za tento rozsáhlý, zrekonstruovaný objekt v prestižní lokalitě, s možností výhodného podnikání, se mi zdá i do určité míry neetická, omlouvám se, v kontrastu s těmito lidmi, potažmo rodinami (v případě uspokojení základních potřeb - tj. bydlení).
Zvlášť v tomto případě, kdy nájemce nebude ničím SMLUVNĚ vázán, např. aby pomáhal sociálně slabším, garantoval dostupné ceny a zajistil program pro všechny aj.

Jsem přesvědčen, že nájemné mělo být regulérně vysoutěženo, či alespoň stanoveno vyšší , a nepochybuji, že by se i v tomto případě výběrového řízení zúčastnili kvalitní zájemci, ne-li kvalitnější a zodpovědnější, kteří by měli zájem podnikat i ve prospěch občanů, v nákladně zrekonstruovaném objektu.
Vy , nebo nevím, kdo konkrétně tento návrh předložil, z neznámého důvodu nabízíte nájemní smlouvu za symbolické nájemné a ještě rovnou na celých 10let (podotýkám, opět zvláštní postup, takto dlouhodobě uzavřená nájemní smlouva je bezesporu riziková a neekonomická pro městskou část).
V případě, že se nájemce neosvědčí, což jistě nelze vyloučit, a objekt bude prioritně sloužit pouze k zajištění jeho výdělku, bude velmi problematické, a de facto nemožné, nájemní smlouvu vypovědět, jelikož směšné nájemné nebude problém ze strany nájemce hradit, navíc s možností i objekt podpronajímat.
Na tuto otázku stále neznám relevantní odpověď, z jakého důvodu, je cena pronájmu, tak podhodnocena?
Vy se snad domníváte, že absurdně nízké nájemné garantuje do budoucnosti naslibovanou kvalitu služeb a projektu?
Pochopitelně, že nikoliv, to by bylo naivní, spíš dle mého názoru, to funguje přesně naopak.
Zájemci by se logicky přirozeně vyselektovali a přínos pro městskou část v podobě alespoň mírně připomínajícího tržního nájemného by snad byl pozitivní, nebo nikoliv???

Získané peníze z pronájmu by mohly být smysluplně využity ve prospěch ostatních občanů Prahy 6, především potřebným.
Finální výběr zájemců, bez předem uveřejněných podmínek až ve druhém kole, pouze na základě jakéhosi osobního, neveřejného, nic negarantujícího pohovoru (nelze taktéž vyloučit subjektivních sympatií, či nesympatií ze strany komise), považuji za naprosto nestandardní a dle mého názoru netransparentní postup.
Pokud zrekapituluji Vámi nastavené obecné, nedefinovatelné kriteria na nájemce:
Renomé uchazeče - naprosto zavádějící, nepřezkoumatelné, neobjektivní hodnocení.
Dlouhodobá udržitelnost - vzhledem k absurdně podhodnocené výši nájemného - bezproblémový požadavek na nájemce, cílem nájemce bude jistě objekt si udržet a zajistit provoz, nejen po dobu dlouhých 10let.
Přínos pro veřejný prostor - opět naprosto široký, nekonkrétní, neuchopitelný, nic neříkající termín, absence konkrétní podoby ( veřejný prostor může mít mnoho rozmanitých podob).

Kritéria pro výběr nájemce, jak jsem ostatně poukazoval potažmo kritizoval ve svém předešlém emailu, jsou skutečně nekonkrétní a znovu apeluji tedy z toho vyplývající nulová garance ze strany nájemce.
Vy jste ve veřejném videu zmínil, že něco prospěšného POUZE očekáváte.

Závěrem, je otázkou nejen pro mě, v co mohu doufat, že snad další krásné historické a lukrativní objekty Prahy 6 , které budou nákladně zrekonstruovány (což samozřejmě vítám), nebudou následně dlouhodobě pronajímány, tzv. za "almužnu" ve prospěch vybraných nájemců, a to na základě nominovaných komisí složených i z úředníků, a jejich, což nelze vyloučit subjektivních názorů.


S pozdravem Moravec

[26.10.2019] nová otázka Petr Moravec

Vážený pane Moravče,

podrobně jsem přečetl váš další příspěvek do diskuse o bubenečském nádraží a bohužel musím odmítnout prakticky všechny vaše argumenty. Říkám to jako člověk, který se třicet let pohybuje v pražském i celostátním kulturním provozu, dvakrát kandidoval v Praze 6, dvakrát uspěl jak u veřejnosti, tak v zastupitelstvu Prahy 6 a stal se dvakrát místostarostou s věcně příslušnou gescí k bubenečskému nádraží. Musím vás upozornit, že některé nákladně zrekonstruované objekty v majetku městské části jsou pronajaty třeba i za 1 korunu ročně, a to proto, že slouží veřejnému účelu. Mohl bych pokračovat třeba sdělením, že výzkumy veřejného mínění (volební model, preference stran apod.) se běžně a v souladu se zavedenými výzkumnými pravidly provádějí na vzorku 800 rozhodnutých respondentů, že výběrová komise je naopak sestavena velmi reprezentativně a že opozice v ní má větší podíl, než jaký získala ve volbách, že vedoucí radničních odborů do komise vnášejí odbornost v oblasti správy majetku, územního rozvoje i kultury a volného času, obávám se však, že každý další takový argument vyvolá vaši další reakci, ještě delší, než byla ta předešlá.
Pokusím-li se shrnout cíle právě probíhajícího výběrového procesu, Jde nám o nalezení dostatečně důvěryhodného provozovatele se silným ekonomickým zázemím, který bude schopen a ochoten rozpohybovat a provozovat v budově bubenečského nádraží nejen malé pohostinství (kavárnu, bufet), ale především kvalitní službu v oblasti kultury, sportu a volného času, na kterou jinak vynakládá městská část ročně kolem 30 milionů korun, které směřují na podporu stovek dalších projektů. Stejně jako vynakládá další cca 1 miliardu korun na oblast školskou, sociální, na péči o veřejný prostor a životní prostředí atd. atp. Výhodou tohoto typu podnájmu je fakt, že si budoucí provozovatel nejen z pohostinského provozu, ale i z dalších veřejných zdrojů (hlavní město, ministerstvo kultury či školství, fondy evropské unie) může najít další prostředky na veřejnou službu, kterou od něj očekáváme. Jako odstrašující případ, při úvahách o znovuoživení bubenečského nádraží, posloužilo bývalé nádraží Praha - Vyšehrad, které je již mnoho let v dezolátním stavu a dále chátrá. Na závěr si dovoluji uvést, že pokud vaše následující odpověď nepřinese fakticky nic nového a pouze bude opět zpochybňovat složení komise a výši nájemného, na což již podruhé reaguji, nebudu dále odpovídat.

S úctou

Jan Lacina

[13.11.2019]

Vážený pane starosto a místostarosto Lacino,

dovoluji se na vás obrátit s dotazy (ohledně výběrového řízení na nájemce nádraží Bubeneč), a to vzhledem k faktu, že investice je bezesporu ze strany městské části finančně velmi náročná, a tedy historický objekt by měl sloužit především občanům Prahy 6.
Budoucí nájemné tak, jak je nastaveno (a tuto skutečnost jistě nikdo nerozporuje), je neadekvátně nízké, a na druhé straně požadavky na nájemce de facto nulové.

1. Z jakého důvodu byla ustanovena pouze 9-členná komise a na základě čeho její členové vybráni?
(Jestli tomu dobře rozumím, tak ostatní zastupitelé nemají zájem se zúčastnit výběru nájemce ?)
Dokonce hlasování ze strany zastupitelů bude suplovat komise složená částečně i z úředníků, nevím, ale z mého pohledu (pokud je toto tvrzení pravdivé), je tento způsob rozhodování neakceptovatelný.
2. Druhá otázka navazuje na první, jste přesvědčeni, že pouze "jakási" 9-ti členná komise, dokáže objektivně a zodpovědně vybrat nejvhodnějšího nájemce, který by dokázal reflektovat na podněty ze strany většiny sousedů a správně tak vystihnout a plnit jejich požadavky?
( Vzhledem již zmíněné vysoké investici, pohybující se v řádu 20-50mil. Kč?)
3. Nezvažovali jste i variantu zveřejnit a seznámit občany Prahy 6 s některými zajímavými návrhy konceptů ze strany zájemců a případně umožnit nám ( "obyčejným" lidem ze "šestky"), se spolupodílet na finálním výběru nájemce?
Já osobně bych tuto možnost uvítal.
Děkuji za váš čas a s pozdravem Moravec

[20.10.2019] nová otázka Ing. Petr Moravec

Vážený pane Moravče,

k Vámi uvedeným dotazům si dovoluji uvést následující:

Pevná cena za pronájem bývalé budovy nádraží Praha - Bubeneč byla stanovena podle referenční budovy - Písecké brány, která historicky sloužila rovněž jinému účelu a byla také rekonstruovaná z veřejných zdrojů.

Komise byla sestavena z vedoucích zaměstnanců tří odborů – Odbor územního rozvoje, Odbor správy majetku a Odbor kultury, sportu a volného času a ze šesti členů zastupitelstva. Žijeme v zastupitelské demokracii, kdy zájmy veřejnosti v obci nebo její části hájí tzv. samospráva, tedy 45 zastupitelů, kteří ze svého středu nominovali 6 osob, které budou o budoucím provozovateli rozhodovat. Po jednom zástupci: KLID, ODS, STAN, Piráti, ANO, Zelení. Prostor tedy dostala každá z politických stran, která byla v loňských volbách zvolena do zastupitelstva MČ Praha 6.

Požadavky na budoucího nájemce nejsou, jak píšete, nulové, ale vycházejí z veřejné ankety, na kterou v roce 2017 odpovědělo přes 800 respondentů z Prahy 6. V závislosti na výsledcích ankety se dále budou hodnotit následující kategorie:

Renomé uchazeče a dlouhodobá udržitelnost projektu
Kvalita projektu včetně kvality zpracování
Přínos projektu pro veřejný prostor Bubenče i širšího okolí


S pozdravem

Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

[22.10.2019]

Dobrý den,

píšu Vám ohledně prosby zda řešíte i nebytové prostory a případně jestli nevíte o komerčních prostorech v areálu Strahova (kolejí). Naše podnikání se týká v oblasti shisha baru ( čajovna s vodníma dýmkama + nějaký ten drink a pivo)

V případě, že byste o něčem věděl budu rád, když mi dáte vědět. Jeden podnik už máme rozjetý a teď hledáme místo na druhou pobočku.

S pozdravem

Jakub Hořejší
Mobil:  723 779 523

[01.10.2019] nová otázka Jakub Hořejší

Vážený pane Hořejší,

v současné době o žádných komerčních prostorech v areálu Strahova nevíme. Veškeré pronájmy komerčních prostorů Prahy 6 jsou zveřejňované na úřední desce - www.praha6.cz Doporučil bych Vám tedy průběžně sledovat, zda se zde něco neobjeví.

S úctou

Tomáš Srp

[18.10.2019]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/otazky/list.php?ID=53 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.