Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Ondřej Kolář (fotka)
Mgr. Ondřej Kolář
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře starosta MČ Praha 6
» Životní prostředí

Otázky a odpovědi

Téma: Zahraniční vztahy, právní vztahy, informační technologie


Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako občan prahy 6, blíže přímo Dejvic. Bydlím v ulici Kafkova 36 tedy ta část ulice co vede os Svatovítské ke generálnímu štábu AČR.

Musím říci, že jsem velmi znepokojen špatným stavem této ulice. Stálo mě hodně snahy a životního úsilí abych si moje rodina mohla v milované Praze 6 koupit velmi drahý byt. Je pak velmi smutné vidět zanedbaný stav této ulice. Dlážděná mozaika, která Dejvicím velmi sluší je pouze na jedné straně ulice. Na naší je pouze rozpálený a neudržovaný rozpraskaný asfalt. Ulice je celkově velmi prašná a není v ní jediný strom!!
Všude jsou jen zaparkovaná auta, která z větší části nejsou místních.

Mám dotaz, zda radnice plánuje s touto ulicí něco udělat. Jsme přímo ve středu Dejvic a ulice by měla být dostatečně důstojná, jako je tomu v ulicích na druhou stranu od Svatovítské, například nedávno velmi hezky zrekonstruovaná ulice na Hutích.

Jsem místopředseda sdružení vlastníků v našem domě a budu se snažit o opravu fasády našeho domu abych vzhledově ulici trochu pomohl, ale co se chodníků a stromů týká to už je na radnici Prahy 6.

Předem Vám děkuji za Váš čas.

S pozdravem,

Jan Hladký
 720 043 529

[27.08.2022] nová otázka Jan Hladký

Vážený pane Hladký,

dějeme za váš podnět ke zlepšení stavu uličního prostoru. Věříme, že každý chce mít svoji ulici upravenou a odpovídající dané lokalitě. Je dlouhodobou snahou radnice uvést uliční parter na celém území městské části do odpovídajícího stavu. Spolu s nutnými rekonstrukcemi podzemních vedení jednotlivých investorů je to velmi náročný úkol. Radnice už téměř dvacet let nejen finančně vypomáhá Technické správě komunikací, která je správcem téměř celé uliční sítě v Praze. Za tuto dobu se povedlo opravit přes stočtyřicet ulic.
Konkrétně ulice Kafkova je již z velké části opravena a její postupná obnova nás těší. Kompletní obnovu brzdí kromě finančních prostředků, také práce na podzemních vedeních, z tohoto důvodu byl v minulosti v úseku komunikace kde bydlíte proveden pouze jeden chodník. Co se týká stromů v uličním prostoru, jejich výsadba je v centrálních částech velmi náročná, ulice Kafkova je jedna z velmi významných co se podzemních vedení týče, tedy nalézt volné místo je takřka nemožné. Pokračování obnovy ulice Kafkovy nyní správce v plánu nemá, nicméně v blízkosti je připravena k celkové rekonstrukci ulice Generála Píky, jejíž stav je velmi žalostný a jsme rádi,že se nám podařilo tuto stavbu prosadit. Práce by měly být zahájeny v příštím roce.
Věříme,že v dalších letech se podaří postupně i celou ulici Kafkovu opravit do podoby odpovídající svému umístění v centrální části Prahy 6.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[13.09.2022]

Dobrý den,

jako občan Praha-Bubeneč bych rád požádal o odstranění sochy Puškina z Puškinovo náměstí z důvodu necivilizovaného chování Ruska k Ukrajině.

Děkuji za odpověď a hlavně reálné kroky k odstranění sochy a pokud možno i přejmenovaní náměstí.

S pozdravem

Tomáš Lyčka

[25.08.2022] nová otázka Tomáš Lyčka

Vážený pane Lyčko,

odpovím Vám takto: ruská válka na Ukrajině skončí, stejně jako skončí Putin, ale Puškin tu přetrvá. Stejně jako Dostojevskij, Rimskij-Korsakov, Rachmaninov a další. Děkuji Vám a přeji vše dobré.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[05.09.2022]

Dobrý den, pane starosto,

prosím o Vaše stanovisko k této věci:

Uvažuji s přáteli zakoupit nějaký vzhledově atraktivní vrak ruské vojenské techniky zničené na Ukrajině a tento kousek trvale umístit na vhodném piedestalu jako připomínku ruské okupace tohoto území. Zároveň bychom zřídili i místo pro výstavu dokumentů, případně nějakou interaktivní elektronickou desku k tématu. Pravděpodobně bychom dokázali na projekt sehnat peníze, uvažoval jsem o umístění (jedná se mi o trvalé umístění) v parku před velvyslanectvím RF. Jak se k tomuto nápadu stavíte?

Děkuji za odpověď. Petr Lejsek, tel.:  702 035 440

[27.08.2022] nová otázka Petr Lejsek

Vážený pane Lejsku,

velice Vám děkuji za nápad! Vystavit Rusům před ambasádu vrak jejich invazní techniky mi přijde víc než vhodný. S dovolením bych tento Váš podnět konzultoval s kolegy v Radě městské části a - především - vše konzultoval s Odborem Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí. Budou-li výše zmínění souhlasit, bude potřeba vyřídit všechna nutná povolení k tomu, aby nikdo nemohl říkat, že je to třeba na černo.
Ještě jednou Vám velice děkuji a s dovolením Vás budu informovat o stanoviscích kolegů a MZV.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[05.09.2022]

Dobrý den, pane starosto.
Na novém webu Prahy 6 nemohu najít sekci Otázky a odpovědi. Zajímalo mne obvykle i to, na co se ptají ostatní.
S pozdravem
Josef Jůza

[29.08.2022] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

v současné době je na nových webových stránkách pouze možnost zaslat dotaz na jednotlivé členy Rady MČ Praha 6. Během měsíce září a října by mělo dojít k úpravě tak, že již boudu viditelné i odpovědi na položené dotazy. V současné době směřujeme prioritu na funkcionalitu povinně zveřejňovaných informací a informací nezbytných pro bezchybný chod ÚMČ a jeho interakci s občany.
Děkuji za pochopení situace.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[30.08.2022]

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je možné, že nechráníte životní prostředí Prahy 6. Opakovaně jsou na pozenku domu Na Fišerce 20/2149, káceny nádherné zdravé vzrostlé stromy, které se na oko obalili, aby jim stavba neublížila a teď jdou k zemi!

Dnes 14.1. byla pro změnu skácená obří borovice. A z původních 5 smrků nebude na pozemku nic. Chápala bych, kdyby zasahovali do stavby domu, ale byli na samém okraji pozemku a ničemu nevadili. Jak tedy chráníte zeleň Prahy 6? Opravdu si tu může každý dělat co chce?

S pozdravem,
Nováková

[14.01.2022] nová otázka Lenka Nováková

Vážená paní Nováková,

co se týče Vaší stížnosti na kácení dřevin v ulici Na Fišerce. Adresa, jíž uvádíte, je zřejmě ne zcela přesná, nicméně jedná-li se o stavbu východně při křižovatce ulic Na Fišerce a Na Míčánce, dovolujeme si Vás informovat o tom, že ze strany příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny nebylo vydáno žádné povolení ke kácení, naopak v příslušných vyjádřeních ke stavební činnosti byl stavebník informován o povinnosti a způsobech ochrany dřevin. Kácení tedy bylo provedeno bez příslušného povolení. Ze strany veřejnosti jsme již o dané věci byli informování, věc prověřili a učinili příslušné kroky. S osobou, která nepovolené kácení a poškození dřevin provedla, bude věc řešena uložením (finančního) správního trestu nebo nápravného opatření.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[10.02.2022]

Dobrý den, pane starosto. Mám problém se stromem stojícím před domem Jaselská 28. Bydlím v I. patře a jedna z větví dosahuje cca 1 m od mého okna. Při současných poryvech větru se strom nahýbá a já mám vážné obavy, že větev rozbije nebo poškrábe moje okno. Prosím, bylo by možné tuto nebezpečnou větev odstranit? Mnohokrát děkuji a zůstávám s pozdravem.

[06.02.2022] nová otázka JUDr. Markéta Čermínová

Vážená paní Čermínová,

Vámi zmiňovaný strom v ulici Jaselská je součástí uličního stromořadí, které spravuje TSK (Technická správa komunikací). S Vaší žádostí se tedy prosím obraťte přímo na TSK - konkrétně na paní Ing. Kristýnu Hujerovou, která má tuto oblast na starosti -, 257015777.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ondřej Kolář

[10.02.2022]

Dobrý den, pane starosto.
Během března jsem mailem informoval Vás, Odbor dopravy a dopravní komisi o existenci CSPSD (Centrum služeb pro silniční dopravu) a o jimi nabídnuté možnosti provést zdarma měření emisí aut na území P6 (vlastní 3 kusy měřičů). Uplynulo půl roku a tak se Vás, jako garanta životního prostředí,táži zda jste toto měření (navrhoval jsem na vjezdech do P6)provedli? V kladném případě kde,kdy a s jakým výsledkem; v záporném proč ne. Současně Vás upozorňuji na neoprávněnou investici (40mil. Kč) a 3letou alibistickou lhůtu na vývoj a výrobu měřicího zařízení emisí za provozu (záměr MHMP), když CSPSD 3 aparatury vlastní!! Děkuji za odpověď, LM

[16.10.2021] nová otázka Ing. Lubomír Martínek

Vážený pane Martínku,

ve věci dotazu na nabídku měření emisí vozidel sděluji následující. Organizace Centrum služeb pro silniční dopravu vlastní Mobilní expertní jednotky, které jsou určeny jako technické zázemí Policie ČR, která má pravomoc kontroly provádět. Nabídka na měření emisí vozidel na Praze 6 tedy nebyla a ani nemohla být ze strany této organizace uskutečněna.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[05.01.2022]

Od 1.3. už jen povinné respirátory . Kde si je můžeme zdarma vyzvednout .. jezdím MHD do práce, takže min dva denně.
Díky

[26.02.2021] nová otázka Monika Kučerová

Vážená paní Kučerová,

s ohledem na vládní nařízení z 22. února 2021, které mimo jiné nařizovalo nošení dvou chirurgických roušek, připravila Praha 6 výdej roušek zdarma ze svých rezerv pro občany Prahy 6 (čtvrtek 4. 3., 13–17 hod. a pátek 5. 3., 9–12 hod). v Poliklinice Pod Marjánkou na Břevnově). Za pouhé tři dny již toto vládní nařízení neplatí, výdej roušek jsme přesto nezastavili, neboť stále slouží jako účinná ochrana nosu i úst. Praha 6 připravuje nákup většího množství respirátorů pro své občany, nicméně nejde tak činit se stejnou rychlostí s jakou vláda mění svá nařízení. V této souvislosti si dovolujeme podotknout, že Praha 6 připravuje pomoc zejména pro občany v tíživé životní situaci, není však povinna kompenzovat všem občanům ekonomické důsledky vládních nařízení. S požadavkem na respirátory zdarma vám doporučujeme obrátit se například i na vašeho zaměstnavatele, v jehož zájmu by měla být co největší bezpečnost zaměstnanců.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[26.02.2021]

Dobrý den,

v první polovině letošního roku se budou u nás na Malém Břevnově obnovovat domovní přípojky 230 V, předpokládám, že včetně rozvodů v chodnících. Zajistili jste, aby při té příležitosti, v souladu s vaší veřejně deklarovanou politikou rozvoje digitalizace, byly souběžně s těmito pracemi,když už se budou dělat výkopy a rozbíjet chodníky, byly v oblasti Malého Břevnova položeny optické datové kabely? Myslím, že je všem jasné, že bez veřejné podpory nám nikdo optické datové přípojky pro rodinné domy na Malém Břevnově nezřídí.

[19.01.2020] nová otázka Jens Liber

Vážený pane Libere,

městská část Praha 6 nemá v tomto případě možnosti případné přílože optického vedení zajistit, stavba je připravena spol PRE jako obnova el.vedení, pokládka optické sítě není projekčně připravena, ani pozemky, do kterých bude zasahováno nepatří pod správu městské části. Navíc spol. PRE není na optické vedení primárně zaměřena.
Pokládání optických kabelů do chodníků provádějí soukromé firmy např. CETIN, T-Mobile, Pe3ny Net, atd.), které žádají MČ Prahu 6 o možnost povolení tyto kabely umístit, je-li předmětný pozemek ve svěřené správě MČ.
Obecně se v drtivé většině jedná o zájmy soukromých investorů, do kterých nemá městská část možnosti zasahovat.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[22.01.2020]

Dobrý den pane Starosto,
Chtěl bych Vás tímto požádat zda je možné něco udělat s enormním nárůstem dopravy v ulici na Petynce. Tato ulice se stala objízdnou komunikaci v případě, že dochází k ucpání provozu v ulici Patočkova kterou se naučili používat nerezidenti převážně taxi a jiní spěchající směr letiště. Jedná se o ulici v obytné zóně která není vůbec uzpůsobena na tak velkou míru dopravy. V horní části ulice chybí jakékoliv označení přechodu pro chodce, značky pro snížení rychlosti na 30 km/h a zpomalovače. Kromě toho ulice je stále vydlážděna dlažebními kostkami takže každý přejezd doprovází neskutečný hluk. Bylo by možné tuto ulici zrekonstruovat a minimálně místo dlazebnich kostek použít tichý asfalt? Myslím, že to byla jedna z priorit před volbami pro ty kteří trpí v okolí Patockovi ulice. Lidé v této části Břevnova Vám budou nesmírně vděčný za jakoukoliv pomoc a angažovanost v tomto směru. Děkuji.

[21.11.2019] nová otázka Ing Michal Hrehor

Vážený pane Hrehore,

mejprve si dovolím upřesnit, že nejde o obytnou zónu (možná jde o profesionální deformaci, ale toto je pojem z dopravních předpisů, pro nějž existuje samostatná značka a v OZ platí specifická pravidla provozu), nýbrž o zónu Tempo 30 (rychlost omezena na 30 km/h). Co se týče absence značení, omezujícího max. dovolenou rychlost, tak to je osazena na všech vjezdech do oblasti a nevěřím, že jste si jich za ten rok jejich platnosti nevšiml. Co se týče absence značení přechodu pro chodce, tak zde poprosím o upřesnění. Pokud máte na mysli umístění nového přechodu, tak ty se dle Technických podmínek (TP) 218 v zónách Tempo 30 zpravidla neumisťují a když ano, tak pokud vychází jeho potřebnost z grafu v ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kde na jedné ose je frekvence projíždějících vozidel, na druhé pak frekvence přecházejících chodců, obojí ve špičkové hodině. Limitními hodnotami, kdy je přecházení potřeba řešit přechodem pro chodce, je např. 400 vozidel a 200 chodců/hod., 700 vozidel a 50 chodců atd., kterýchžto hodnot provoz nedosahuje. Nebo máte na mysli, že někde je přechod špatně označen?
Co se týče zpomalovacích prahů, tak nové umisťujeme až po zralé úvaze. Sice vozidla účinně zpomalují, ale mají také řadu nevýhod. V prvé řadě generují hluk a otřesy, na což si často stěžují obyvatelé blízkých domů. A nejde pouze o rázový hluk při přejezdu, ale též při brzdění a následné akceleraci. Mají také vliv na zvýšené opotřebení podvozků vozidel a to i těch, která jej přejíždí sníženou rychlostí. Co je zásadní věc, tak nevýhody tam jsou 24 hodin denně, tedy i v noci, kdy je hluk vnímán negativněji, než přes den na pozadí hluku okolního prostředí (na hluk při jízdě po dlažbě upozorňujete i sám a to bez retarderu, navíc na dlažbu se ani nedá umístit montovaný zpomalovací práh - zde nutno použít stavební provedení, které je investičně opravdu velmi náročné). Nové prahy tedy umisťujeme ve výjimečných případech a to zejména do těsné blízkosti základních škol, která zde však není.
Výměna dlážděného povrchu za živičný znemožňuje existence památkové zóny Střešovičky (týká se právě inkriminovaného území s dlažbou) - jinak by to samozřejmě byl dobrý nápad, ale s památkáři nepohneme.
A nakonec problém nejpalčivější - průjezdná doprava. Samozřejmě nejste první z rezidentů, který chce "nějaké" řešení a Radnice se hledáním řešení již zabývala v minulosti. Pokud bych měl říci jaký problém v posledních letech řešíme nejčastěji, tak to je parkování a průjezdná doprava (zhruba rovným dílem). Každým rokem přibývá v Praze automobilů (za posledních 5 let téměř o 33%) a jelikož komunikace na tento trend nereagují (v městské zástavbě to často ani není možné, takže jediné zkapacitnění je tunelový komplex), tvoří se na některých hlavních tazích (v působnosti Magistrátu HMP) dopravní kongesce (kolony). Pak se řidiči vcelku logicky snaží objet problematický úsek vedlejšími ulicemi a problém se pak přesouvá na komunikace v působnosti městských částí. V daném případě je příčina jasná - chybějící část okruhu, konkrétně Břevnovská radiála, jejíž funkci zatím horko těžko plní Patočkova a Evropská. Dostavba radiály je však hudbou budoucnosti, takže Radnice prověřovala možnosti jak průjezdu Petynkou zabránit, nebo jej alespoň zmírnit. Defacto jedinou možností jak zamezit objíždění kongescí po vedlejších komunikacích je zjednosměrnění proti směru průjezdu. Problém ulice Patočkova, potažmo lokality Petynka je ten, že Patočkovu řidiči objíždí oběma směry, tedy na východ ulicí Ve Střešovičkách, na západ ulicí Na Petynce, takže to není řešení. Otočení směrnosti ulice Na Petynce na východ a související zjednosměrnění dalšího úseku Ve Střešovičkách (bez úprav bychom přivedli další dopravu do této ulice, což místním nemůžeme udělat) by teoreticky mělo přinést rozložení dopravní zátěže s ulicí Ve Střešovičkách, avšak nová trasa by byla při příjezdu Radimovou zespoda o 300 m kratší a "první na ráně", takže by velmi pravděpodobně přejala převážnou část dopravy z ulice Ve Střešovičkách a efekt by byl nulový. Resp. ne úplně nulový, nýbrž záporný, jelikož změna by zkomplikovala příjezd mnoha obyvatelům lokality ze směru od Střešovické vozovny, takže by museli popojíždět v koloně a pak se vracet souběžnou ulicí do svého bydliště. Výjezd směrem k vozovně opět problém - odbočit by šlo pouze vpravo a nějak se otočit do opačného směru. Nejblíže možné místo je na světelně řízené křižovatce Patočkova x Pod Královkou, což se však nesmí, takže tam odbočit a otočit se na křižovatce Nad Kajetánkou, což bude při koloně čekajících vozidel opět problém, takže až Jílkova, nebo Pod Marjánkou. Věřte - nepodařilo se nám najít žádné schůdné řešení, které by nemělo velmi zásadní dopady na rezidenty. Jako "berlička" tedy byla spolu se zónami placeného stání i zóna Tempo 30, která alespoň částečně zneatraktivňuje průjezd lokalitou. Pokud Vás napadne nějaké všeobecně přijatelné řešení průjezdné dopravy, rádi jej vyslyšíme (předem avizuji, že po zkušenostech z jiných lokalit nepůjdeme do převedení dopravy z jedné vedlejší ulice do druhé, ani do výraznějšího prodloužení dojezdových vzdáleností pro dotčené rezidenty lokality).

S pozdravem

Ondřej Kolář

[11.12.2019]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/otazky/list.php?ID=51 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.