Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 561580 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruNeustálý zápach
Dobrý den, 

je možné zjistit a eliminovat neustálý zápach (je to jako nějaké zkažené maso či hodně odporná kuchyně),  

který je cítit prakticky každodenně téměř celý den všude po Bubenči, Dejvicích a i v Sedleci? Je to dosti  

nepříjemné, protože nemůžete ani vyvětrat, jelikož pak toho je plný byt. Kdysi zde nic takového cítit nebylo.  

Děkuji.

oznámeno: 20.12.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
26.03.2019 » 09:15 • Je velmi obtížné zjistit, co je zdrojem zápachu v dané oblasti.
náhled souboruúklid listí a nepořádku v Evropské ulici 1483/39 - 1480/45
Dobrý den, prosíme o úklid listí a nepořádku v Evropské ulici 1483/39 - 1480/45 (travnatý pás před domy). Děkujeme. K. K.

oznámeno: 19.12.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
31.12.2018 » 13:34 • Dobrý den. Listí hrabeme postupně na všech plochách zeleně, které máme ve správě. Na Vámi uvedené plochy dojde řada s ohledem na povětrnostní podmínky na začátku ledna.
náhled souborupřechod v ulici Jugoslávských partyzánů
Dobrý den,  

přimlouvám se za řešení přechodu pro chodce v tramvajové / autobusové zastávce Nádraží Podbaba v ulici Jugoslávských partyzánů.  

Jsou zde umístěny troje semafory za sebou, každý však funguje samostatně. Dva krajní "přechody" jsou pro přechod vozovky, prostřední přechod vede přes koleje tramvají a je pro průjezd tramvají (a autobusů směrem od Vltavy). Prostřední přechod je nebezpečný ve chvíli, kdy oba krajní semafory ukazují pro chodce sice zelenou, ale prostřední má červenou a tramvaje mohou projíždět. Pokud na druhé straně svítí zelený panáček, člověk (senior, dítě) může snadno přehlédnout, že uprostřed svítí červená! Už se zde nějaké neštěstí stalo. Dnes jsem znovu viděla paní v ohrožení, když přebíhala před cinkající tramvají. Jistě je to i složitá situace pro řidiče tramvají. Podobná situace je na Hradčanské tramvajové zastávce.  

Velmi prosím, vyřešte toto nebezpečné přecházení. 

Děkuji za zvážení a jsem se srdečným pozdravem, 

K. Č.

oznámeno: 12.12.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
12.12.2018 » 12:33 • Dobrý den, uvedený podnět se netýká působnosti MČ Praha 6. Ohledně případné úpravy světelné signalizace je třeba se obrátit na Magistrát hlavního města Prahy - odbor dopravních agend (Jungmannova 35/29, Praha 1). Nad rámec kompetencí vyjadřujeme názor, že světelná signalizace přechodu přes tramvajovou trať je dobře viditelná a z Vašeho podnětu není ani zřejmé co navrhujete. Pokud by mělo dojít k odstranění semaforů u TT za kolejemi (chodec by se řídil signálem až na protější straně ulice), bylo by nutné razantně přenastavit časování a řazení signalizace, čímž by se významně snížila propustnost křižovatky a prodloužily by se cykly pro signál "volno" (intervaly mezi signálem "volno" by se prodloužily), což by v konečném důsledku znamenalo, že chodci by přecházeli na signál "stůj" ještě ve větším rozsahu, než je tomu nyní (domníváme se, že v drtivé většině případů nejde o přehlédnutí semaforu, ale o jeho ignoraci, o čemž svědčí i časté přecházení přes vozovku na červenou). Takovou úpravu, jež má řešit pouze nepozornost, či špatný zrak zcela marginálního počtu chodců, s dopadem na nepoměrně početnější skupinu ostatních účastníků silničního provozu (řidiči vozidel včetně tramvají i chodci) Radnice nepodporuje.
náhled souboruNesvítí lampa pouličního osvětlení
Ulice Na Dělostřílnách před číslem 1. 

 

Děkuji 

VL

oznámeno: 11.12.2018
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
26.03.2019 » 09:17 • Nahlášeno Technologi Praha k odstranění závady.
náhled souboruZa Vokovickou Vozovnou
Listi odvezeno, vetve a hromada ne

oznámeno: 11.12.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.12.2018 » 12:04 • Odvoz zajistí pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souboruPřeplněné kontejnery na tříděný odpad Parléřova x Myslbekova
Dobrý den,
 
ráda bych se zeptala, zda by bylo možné přidat další kontejnery na tříděný odpad (papír a plasty) na rohu ulic Parléřova x Myslbekova. Stávající kontejnery mají nedostatečnou kapacitu, bývají pravidelně přeplněné a lidé proto často nechávají odpad ležet vedle na ulici. Když se zvedne vítr, tak se odpadky rozfoukají a znečištují okolní ulice (viz foto z dneška). 
 
Předem děkuji za odpověď a řešení situace
R. F.

oznámeno: 10.12.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.12.2018 » 08:06 • Dobrý den, vzhledem k tomu, že byly v ul. Parléřova vybudovány podzemní nádoby se zvýšenou kapacitou objemu (3000 l) a k vývozu papíru i plastu dochází 4x týdně, nahradí tato frekvence i zrušené stanoviště v křižovatce Parléřova x Nad Panenskou. Službu třídění odpadu zajišťuje a hradí Magistrát hl.m.Prahy ze svého rozpočtu, a právě z důvodu většího objemu nádob je podmínkou při vybudování stanoviště podzemních kontejnerů i zrušení nejbližšího stanoviště. Bohužel od zprovoznění těchto kontejnerů občas dochází ke stížnostem na nepořádek v okolí nádob. Nicméně tento nepořádek není vždy způsoben nedostatečnou kapacitou sběrných nádob či delší dobou mezi jednotlivými vývozy, ale i vlivem chování nezodpovědných občanů, kteří nejsou ochotni přizpůsobit velikost odpadu vhazovacímu otvoru nádoby. Dle vyjádření svozové společnosti dochází k přeplňování kontejnerů často tím, že je ucpán otvor pro vhoz odpadu. Z bezpečnostních důvodů je malá velikost vhazovacího otvoru. Proto je třeba přizpůsobit velikost odhazovaného odpadu velikosti otvoru, aby nedocházelo k jeho ucpání. Nádoby nebývají plné, ačkoliv je v okolí hromada volně loženého odpadu. Jedná se tedy o neukázněné chování občanů, nikoliv o malou frekvenci vývozu. Pravidelně také probíhá doúklid kolem stanoviště, kdy zaměstnanci svozové společnosti volně ložený odpad vhodí do často poloprázdného kontejneru.
náhled souborustavba na Bořislavce
Dobrý den, 

dnes je situace kolem stavby na Bořislavce už naprosto neúnosná. Parkující kamiony zahltily nejen autobusovou smyčku, ale i přilehlé chodníky, silnici a přechod pro chodce (viz fotky v příloze). Prosím o urychlené řešení situace nejlépe ve spolupráci s policií. 

Děkuji. 

S pozdravem  

M. T.

oznámeno: 10.12.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
17.12.2018 » 12:24 • Dobrý den, obratem byl upozorněn odpovědný pracovník stavby "Bořislavka centrum", aby nedocházelo k stání souprav nákladních vozidel v ul. Kladenská a v prostoru obratiště autobusů. V současné době jsou prováděny intenzivnější kontroly.
náhled souboruPřeplněné kontejnery na tříděný odpad
Dobrý den,
po celý rok jsou na Petřinách každou neděli přeplněny kontejnery na
tříděný odpad. Situace se stává kritickou od listopadu, kdy lidé
nakupují dárky a je tak násobně více odpadu, zejména kartonových obalů.
Každou neděli jsou pak kolem kontejnerů hromady odpadu a když navíc
přijde vítr jako dnes, je nepořádek i v širokém okolí.
Pokud vím, tak se kontejnery na papír vyváží každou sobotu dopoledne.
Evidentně to však nestačí a bylo by potřeba je vyvážet ještě v neděli
dopoledne. Jinak se bude situace stále opakovat. Bylo by to možné
zařídit? Děkuji.

V. K.

oznámeno: 10.12.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.12.2018 » 08:09 • Dobrý den, od 1.8.2017 byla na stanovišti č. 070 Na Okraji 331 navýšena četnost svozu plastů na 5x týdně. V uplynulých dnech jsme, díky získané fotodokumentaci, zaslali na MHMP žádost o navýšení četnosti svozu plastů na 6x týdně. Pokud dojde ke schválení, změna nastane 1.1.2019. Papír i plasty se budou vyvážet 6x týdně. V případě, že toto opatření nebude dostatečné, lze opět zažádat o navýšení, ale je zapotřebí na MHMP zaslat několik fotografií z různých časových období jako důkazní materiál. Na fotografii musí být zachycena přeplněná nádoba s volně loženým odpadem mimo ni. Kromě svozu se na každém stanovišti provádí i tzv. doúklid, kdy pracovníci svozové společnosti sbírají a odvážejí odpad, který se nacházel mimo nádoby. Doúklid se provádí ve všední den, proto je nepořádek z víkendu odstraněn až při pondělním úklidu. Vaše fotografie byla pořízena v pondělí ráno, před provedením doúklidu.
náhled souboruNetřídění odpadu
Dobrý den

1) Prosíme o přistavení alespoň jednoho kontejneru na recyklovaný odpad (Papír nebo plast nebo sklo) na pozemek ,který vlastní Praha 6 (Ulice José Martího před domy číslo 25 a 17.) Na pozemku je PŘIPRAVENÝ PROSTOR k přistavění nejméně jednoho kontejneru. Současná situace je taková ,že v dané lokalitě není kam odpad třídit (José Martího 378/10 a José Martího 260 je opravdu daleko pro starší lidi tzn. nemůžeme recyklovat bit bychom chtěli.)

Situace ohledně třídění odpadu již zde probírána byla (10.10.2018 » 17:37 a 29.10.2018 » 14:53) nic méně bez výsledku nýbrž manipulace s odpady místního obchodu s potravinami je tolerována z finančních důvodů vlastníky domu kteří pronajímají komerční prostor domu.

2) Prosíme o zajištění četnějších kontrol v modrých zónách nýbrž chytří občané parkují v modrých zónách bez placení a bohužel ohrožují lidské životy.

3)Prosíme o opravu přechodu tzn. (vylití betonem střed přechodu + dotření bílou barvou poškozené pruhy + navrtání dvou plastových kuželů do země tak ,tak aby se nedalo zaparkovat 5 metrů k přechodu. Omezená viditelnost z vozidla ohrožuje řidiče i děti , kteří chodí do nedaleké školy.

oznámeno: 09.12.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
18.12.2018 » 08:01 • Dobrý den, zřízení nového stanoviště tříděného odpadu má určitá závazná pravidla. Jedním z nich je skladba nádob. Není možné požadovat osazení stanoviště pouze nádobou na papír či plast. Základní sada obsahuje kontejner na papír, plast, sklo a nápojové kartony. Pokud by se využilo Vámi zmíněné místo, musely by se přesunout současné nádoby na směsný odpad. Pro ty by bylo zřejmě nutné vybudovat nové kontejnerové stání. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se prosím obraťte přímo na odbor dopravy a životního prostředí, budou Vám poskytnuty podrobnější informace ohledně podmínek zřízení nového stanoviště tříděného odpadu v ul. José Martího. Kontroly monitorovacím vozidlem jsou prováděny na základě smlouvy uzavřené mezi Technickou správou komunikací jako správcem ZPS a firmou Eltodo, jako dodavatelem. Jejich četnost je dostatečná, problém nerespektovanosti v ZPSje spíše v prodlevě mezi spácháním přestupku a potrestáním viníků. Podle našeho názoru by respektovanost byla mnohem vyšší, kdyby docházelo k odtahu vozidel, která parkují neoprávněně. Odtahy jsou v současné době prováděny pouze v m.č. Praha 1,2,3 a 7. Městská část dlouhodobě žádala, aby byly odtahy prováděny i v našich ZPS. Věříme, že nové vedené hl.m. Prahy změní svůj postoj a k odtahům, které působí preventivně, bude přistoupeno v nejbližší době.
náhled souboruZnečištění chodniku
Dobrý den, chodník u domu Hládkov 686/3 byl někým hrozně znečištěn, viz foto. Prosím aspoň o lokální úklid. S pozdravem M. Š.

oznámeno: 07.12.2018
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruOtvory v chodniku
Dobrý den,
 

měl bych dotaz. V oblasti Jivin vzniklo několik otvorů v chodnících. Jeden již několik měsíců zpět přímo vedle branky do domu na adrese Na Jivinách 13, kde bydlím a od toho momentu se s otvorem již nic neděje.. Nikde nemohu najít informaci o výkopových počinech a době jejich trvání. Do otvoru vedle branky do domu tedy jen padá nepořádek a při obcházení otvorů v blízkosti křižovatek jen hrozí srážka s projíždějícími vozidly. Mimo jiné je otvor v zemi přímo vedle plotu od domu , který je použit jako součást "ochranného značení" a hrozí také jeho poškození. 

 

S přáním příjemně stráveného dne předem děkuji za odpověď. 

M. B.

oznámeno: 07.12.2018
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruPodani pres MMSing ze srpna 2018, 3 roky resena silnice
Dobry den,
chtel bych vas pozadat o informaci o stavu reseni, podle webu se bohuzel za 3,5 mesice nic nestalo. Marne se snazim s timto stavem silnice udelat neco jiz tretim rokem. Nechapu, proc nebylo koordinovano s rekonstrukci budov v majetku MCP6.
Zaroven bych chtel doporucit, aby po vyreseni/vzeti na vedomi... prisla zprava tomu, kdo vas podani podaval. Takto je treba bohuzel slozite dohledavat.
Dekuji, s pozdravem
B. N.

oznámeno: 07.12.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.12.2018 » 08:10 • Dobrý den, děkujeme za Vaše opětovné upozornění. O špatném stavu vozovky v ulici Jílkova, v části směrem do ul.Nad Kajetánkou, víme. Požadavek na její opravu byl již zadán správci komunikace, čili TSK, oblastní správě pro Prahu 6. Nyní záleží na jejím zařazení do plánu oprav. Pro bližší informace se prosím obraťte na ně, tel.  224 390 775.
náhled souboruBelohorska 1404/48
Neporadek pred dlouhodobe neobsazenym nebytovym prostorem Prahy 6.

oznámeno: 07.12.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.12.2018 » 08:13 • Dobrý den, nepořádek na chodníku bude vyřešen po provedení kontroly příslušným inspektorem odboru dopravy a životního prostředí. Děkujeme za Vaše upozornění.
náhled souboruČasté havárie vody
Dobrý den, 

Za posledních šest dní jsme byli u nás v Šárecké 3x bez dodávky vody. Jednou to bylo i více než 48 hodin. Potrubí je v havarijním stavu a poruchy jsou velmi časté. Je potřeba to vyřešit pořádně.  

Děkuji, 

JV

oznámeno: 06.12.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
10.12.2018 » 12:54 • Městská část není vlastníkem ani správcem komunikací ani inženýrských sítí. S Vaším požadavkem se prosím obraťte na PVK a.s..
náhled souboruPoděkování
Dobré odpoledne, 

ráda bych poděkovala za promptní vyřešení několika postřehů, jenž jsem předala k řešení 29.11. Některé z nich byly ihned vyřešeny a já za to moc děkuji. :-) 

Hezký adventní čas, 

MB

oznámeno: 06.12.2018
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruFwd: reklamace podruhe
Dobrý den,  

   je to tak dva měsíce, co jsem sem psal.o špatně provedené opravě dlažby v Tychonově ulici a žádal.o reklamaci u zhotovitele (díry se obnovily). Děkuji velice, oprava proběhla, ovšem tak, že se po pár týdnech opět dlažební kostky válejí všude jinde, jen ne v místě určení. A díry se samozřejmě budou zvětšovat. Jak je prosím možné, že zde odvádějí tak.špatnou práci? Nevím, zda to řeší TSK nebo někdo jiný, doufám jen, že za tuto fušařinu nejsou odváděny veřejné peníze. Prosím o urgenci kvalitní opravy dlažby. 

Děkuji velice. 

L. L.

oznámeno: 06.12.2018
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
26.03.2019 » 09:19 • Předáno správci komunikací k zajištění opravy.
náhled souboruKrize s parkováním, kterou magistrát maximálně ignoruje!!
Stále město nedalo jakékoliv informace ohledně modrých zón okolo vokovické vozovny jak v květnu tohoto roku slíbilo že bezpodmínečně zavede. Opět odbytí občanů nesplněným slibem! Stále všude probíhá řešení, ale jak probíhá nikdo neinformuje. Další věc že k vokovické vozovně chybí cedule pro zákaz odbočení kamionům, který tam podle navigace zajede a v jednosměrce se snaží otočit. Během dvou měsíců mi zde zničili auto dva kamiony. Kvuli značce maximalne za 10 tisic korun pojištovna musela vyplatit 100 tisic a to nejsem sám. Takže vás za všechny občany bydlící v okolí vokovické vozovny žádám, jako daňový poplatník a volič mám právo dokonce požadovat zavedení modrých zón v místě našeho bydliště. Celé okolí vokovické vozovny!!! Vypadá to jakoby uředník co o tom rozhoduje byl podplacen vozovnou, aby měli jeji zaměstnanci kde parkovat! Jinak si nedovedu vysvětlit důvod nezavedení zón plošně všude!! Koho mam podplatit aby tady už komečně byli modré zóny? Mohl by se prosím představit ten bezmozek co navrhnul modré zóny doposud? 3/4 ulice zpoplatneno a 1/4 kde jsou byty není. U hotelu krystal to tam namalovái do zatacky ze tam neprojede autobus, zřejmě to navrhuje člověk co jezdí fabií a nebere ohledy na velký auta sem zvedavej až tam budou potřebovat hasiči odnese to ten chudak co tam bude stat s autem na namalovanym parkovani.

oznámeno: 06.12.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.03.2019 » 13:23 • Dobrý den, co se týče zavedení ZPS, Magistrát částečně vyslyšel Radnicí žádané rozšíření zón a v tuto chvíli je vytvořen grafický koncept, jenž je momentálně analyzován. Po zapracování připomínek bude projednán a následně rozpracován do podoby projektu dopravního značení. Zavedení ZPS do oblasti kolem Vokovické vozovny lze očekávat ve druhé polovině tohoto roku. Co se týče odbočení kamionů, lze stěží předpokládat, že do úzkých ulic bude zajíždět nákladní doprava, když zde nemá cíl. Pokud se řidič snažil lokalitou pouze projet do Libocké, tak i běžné navigace pro osobní vozidla navrhují prioritně trasu Evropská - vlevo Libocká, o navigacích pro kamiony nemluvě. Nicméně pokud se domníváte, že značka, upozorňující na zákaz vjezdu NA (ta je stávající), má své opodstatnění, lze se obrátit na odbor dopravních agend MHMP (příslušný pro stanovení značení na MK I. třídy Evropská). A nakonec co se týče příjezdu autobusů k hotelu Krystal. Projekt ZPS vycházel ze stávajícího stavu - jak se parkovalo, tak projektant zakreslil - parkovacích příležitostí je zde málo, tak se logicky snažil místa příliš neredukovat (resp. k drobné redukci přece jen došlo). Je též nutno podotknout, že v roce 2017 bylo na základě podnětu Univerzity Karlova (vlastník hotelu) povoleno umístění značení, zakazujícím parkování na některých místech kolem hotelu právě z důvodu manévrování autobusů. Žádnou další iniciativu ze strany hotelu jsme nezaznamenali (pouze, že se chystá vybudovat parkoviště pro autobusy na vlastním pozemku, což je chvályhodné). A mimochodem příjezd byl ověřen vlečnými křivkami pro autobus délky 13,7 m, takže při psaní svých příspěvků si, prosíme, odpusťte invektivy vůči projektantům a úředníkům a snažte se vyjadřovat v mezích slušnosti.
náhled souboruZarostlý chodník
Dobrý den,  

prosím o uvedení chodníku směrem od McDonald`s Divoká Šárka kolem CNG stanice směrem k zastávce Nová Šárka do přijatelného stavu. 

Děkuji 
 

T. M.

oznámeno: 05.12.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
06.12.2018 » 13:31 • Vážený pane M., podnět postupujeme k řešení vlastníkovi předmětného pozemku č. parc. 1087/1 k.ú. Liboc, McDonalds ČR spol. s.r.o., Řevnická 170/4, 15521 Praha 5 - Třebonice. Cesta není evidována v katastru nemovitostí jako pozemní komunikace, proto zašleme výzvu k zajištění čistoty, pořádku a odstranění nežádoucí vegetace (sankce dle § 33 a odst. 2) písm. b zákona ČR č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů). Děkujeme za informaci.
náhled souboruCerna skladka
Dobry den, 

v ulici Schwaigerova, v miste kde stoji kastan, vznika pravidelne cerna skladka. Vzdy kdyz odpadky zmizi, zacne vznikat skladka znovu. Bylo by mozne nekde pobliz umistit odpadkovy kos? Pripadne resit pravidelnejsim uklidem tohoto mista? 

S pozdravem 

O. S.

oznámeno: 04.12.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
10.12.2018 » 12:13 • Děkujeme za upozornění, skládku necháme odklidit. Vzhledem k tomu, že se jedná o domovní odpad předáme podnět na oddělení odpadového hospodářství k prověření nakládání s odpadem přilehlých domů. Co se týká úklidu, tak bychom Vás rádi informovali, že v této lokalitě probíhá pravidelný úklid 1x měsíčně v období od dubna do listopadu.
náhled souboruRoh Dr. Zikmunda Wintra a Charlese de Gaulla
Dobrý den, 

Nepořádek kolem sběrných kontejnerů roh Dr. Zikmunda Wintra a Charlese de Gaulla

oznámeno: 03.12.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
12.12.2018 » 15:31 • Dobrý den, na stanovišti č. 008 v ul. Dr.Zikmunda Wintra jsme kontejnery na plast posílili o další nádobu a zároveň jsme zažádali o navýšení četnosti svozu papíru na 7x týdně, k čemuž došlo, po schválení Magistrátem hl.m.Prahy, v únoru tohoto roku. Jedná se o maximálně možnou četnost svozu. Kromě toho se na každém stanovišti provádí tzv. doúklid, ke kterému zde dochází 6x týdně, kromě soboty (opět maximálně možná četnost). Vzhledem k tomu, že doúklid vykonává jiné auto s jinou posádkou, a nelze harmonogram vývozu a doúklidu nastavit tak, aby probíhaly současně, může se občas u vyvezených nádob vyskytovat neuklizený odpad, který pak vítr rozfoukává do okolí. V ul. Dr. Zikmunda Wintra by bylo teoreticky možné vybudovat stanoviště podzemních kontejnerů u budovy základní školy, a to cca proti vyústění ul. Uralská. Pokud tento záměr prověřovací studie potvrdí, zahrneme stanoviště do plánu výstavby nových podzemních kontejnerů.

 © 2023 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/mms/?vynechat=560&crc=45b6ab067b48478880f3901cbb0d1bbc ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.