Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 27012720 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruDopravní přestupek

Rád bych tímto upozornil na dopravní přestupek těch, kteří mají jít příkladem.oznámeno: 19.10.2007uzavřeno: 18.12.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
23.10.2007 » 16:11 • předáno: Městská policie Prahy 6
30.10.2007 » 08:12 • předáno: Policie České republiky
30.10.2007 » 08:13 • Z fotografie je patrné, že se jedná o služební vozidlo Policie ČR, příspěvek byl předán, očekáváme vyjádření.
31.10.2007 » 12:13 • Odpověď Police ČR, vyřizuje komisař P. Hanuš: Dne 29.10.2007 nám bylo zasláno oznámení o přestupku v dopravě,kterého se měl dle oznamovatele dopustit nezjištěný řidič služebního motorového vozidla PČR na blíže neupřesněném místě v Praze 6. Na základě zaslané fotografie zaparkovaného služebního motorového vozidla PČR musíme bohužel konstatovat, že nezbylo, než takto oznámený přestupek v dopravě ve smyslu ust. § 58 odst. 3, písm. b) zák. 200/90 Sb. ve znění jeho novel odložit z důvodu, že nelze ustanovit pachatele zjištěného přestupku. V této souvislosti musíme požádat oznamovatele, kteří dokumentují podezření ze spáchání přestupku v dopravě, aby se buď přímo po zjištění přestupku obrátili na nejbližší služebnu PČR nebo zadokumentovali přestupek tak, aby bylo z dokumentace zřejmé, kde k přestupku došlo, o jaké porušení zákona se jednalo a v neposlední řadě nezapomněli zadokumentovat i RZ vozidla aby bylo možné zjistit osobu či instituci, které vozidlo patří. Bez zjištěné RZ nelze ani v případě vozidla PČR zjistit osobu pachatele tohoto přestupku.
31.10.2007 » 12:15 • Dne 31.10. byl emailem dotázán autor MMS o upřesnění údajů - kdy a kde pořídil svou MMS a poté tyto informace budou poté předány PČR k pokračování šetření.
08.11.2007 » 10:00 • Odpověď Policie ČR, vyřizuje komisař P. Hanuš: Na základě Vámi dodaných informací k vozidlu PČR jsme zjistili, že se nejedná o vozidlo používané zdejším ředitelstvím a z tohoto důvodu byla věc dle věcné příslušnosti postoupena k vyřízení příslušnému služebnímu funkcionáři. Tento služební funkcionář byl přípisem požádán, aby po vyřešení věci předal k Vašim rukám o tomto informaci.
18.12.2007 » 12:52 • Podle informací Útvaru pro ochranu ústavních činitelů Police ČR postoupené oznámení o přestupku v dopravě zaslané OŘ PČR Praha I. pod čj. ORI-1263/01-2007, které se týkalo parkování služebního vozidla PČR dne 19. 10. 2007 v 16.41 hod. na křižovatce ulic Bělohorská - 8. listopadu, bylo výše uvedeným útvarem projednáno, byl zjištěn pachatel přestupku, který byl uznán vinným z jeho spáchání a následně byl řešen v kázeňské pravomoci.
náhled souboruBřevnovské posvícení
Tak nám skončilo další Břevnovské posvícení a opět se stejnými důsledky, hlavně pro přilehlý renovovaný park. Již několik let posílám po každém posvícení na radnici Prahy 6 a služebnu MP fotografie zdevastovaného parku po této akci. V minulých letech park chátral a teprve nedávno byl renovován (jistě ne za malé peníze). Doufal jsem spolu s dalšími lidmi, že konečně bude park parkem k užitku všech a nebude se pravidelně v čase konání posvícení měnit na silnici podobnou Patočkove, při níž projíždějící automobily parkem ničí svými koly a kapajícím olejem kdeco,o ohrožení pěších ani nemluvě... OMYL !!! I přes nákladnou renovaci parku opět vozidla vesele parkem projížděla,jak po nových mlatových cestách,tak po trávnících s bídou dvakrát posekaných...Chodci opět byli nuceni uskakovat uprostřed parku před houkajícími vozidly tudy beztrestně projíždějícimi a ještě poslouchat hloupé narážky řidičů těchto vozidel... Myslím, že přiložené fotografie nepotrebují vůbec žádný další komentář. Jen vy na radnici se zamyslete kolik peněz z kapes daňových poplatníků bude opět potřeba pro uvedení parku do puvodního stavu...

oznámeno: 19.10.2007zahájeno řešení: 22.10.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.10.2007 » 08:42 • "Břevnovské posvícení pořádá Spolek břevnovských živnostníků s podporou radnice Městské části Praha 6. Jedná se o kulturně zábavní společenskou akci, kterou mnozí lidé velmi vítají a zejména rodiny s dětmi se na ni každoročně těší. Je to novodobá tradice navazující na původní pouti. Aby pouť splnila svůj účel musí být i vhodně umístěna tak, aby byla pro návštěvníky dostupná. Pro tak rozsáhlou akci jsou potřeba i odpovídající prostory a ty v Břevnově poskytují pouze park Ladronka a nebo právě předpolí břevnovského kláštera. Jiné vhodné místo zde není. Lze samozřejmě očekávat, že při takovém provozu dojde k poškození ploch, na kterých se zařízení pouti nachází. Uvedení do řádného stavu však musí zajistit organizátoři z vlastních prostředků. Povolení akce je podmíněno splněním mnoha požadavků na způsob užívání ploch, organizaci a následné uvedení ploch do původního stavu. Průjezd vozidel je povolen, auta však nesmějí přejíždět po nových mlatových a dlážděných plochách. V případě jakéhokoliv poškození hradí veškeré opravy organizátor akce. V průběhu konání pouti je v místě pořadatelská služba i policie, tak pokud se vyskytnou jakékoliv problémy, obracejte se příště na tyto složky."
26.10.2007 » 08:42 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
náhled souboruNáměstí Na Pernikářce
Posílám foto chodníku v ulici Na Pernikářce, respektive rohu Námestíčka Na Pernikářce. Chodník byl poškozen nákladními vozidly, při oprave ulice Nad Šárkou v úseku ulic Na Pernikářce - Vostrovská, již minulý rok. Mám za to že tatáž firma na Hanspaulce dále pusobí, tudíz by pro ní neměl být problém chodník opravit. V souvislosti s poškozeným rohem si dovoluji upozornit na automobil Fiat Uno stojící ve výjezdu této zatáčky. Jeho přítomnost zde brání průjezdu i osobním autum natož pak nákladním vozidlům. Tento vůz neodjel z tohoto místa již minimálně dva roky, má prázdné pneu na straně k chodníku a je celkově dost zanedbaný. Má bohužel namontovanou SPZ tudíž ho neoznačuji slovem vrak. Již samotné odstranení tohoto vozu by přispělo k tomu, že by projíždějící vozidla nepoškozovala dále chodník.

oznámeno: 19.10.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
26.10.2007 » 09:31 • Na základě Vašeho upozornění bylo provedeno místní ohledání dne 22.10.
26.10.2007 » 09:33 • Situace stavu a rozsahu poškození chodníku byla postoupena Technické správě komunikací.Co se týká dlouhodobě odstaveného vozidla bylo zjištěno, že již Městská policie majitele vyzývala k odstranění vozidla z místa zákazu zastavení. Zatím bezvýsledně. Podklady byly předány Městské policii Prahy 6.
náhled souboruOdtokový kanálek
Jelikož nikdo z úředníků zatím neuměl řešit náš problém, zkouším to ještě touto cestou. Před několika lety při rekonstrukci inženýrských sítí a pokládání nového asfaltu silnice i chodníku, se neobnovil odtokový kanálek z okapu rodinného domu v Jinočanské ulici č.p. 68. Jelikož důsledkem vytekájící vody a nekvalitně provedeného chodníku docházelo k zatékání pod dům (vyznačeno šipkami) a v zimě k rychlému zamrzání vody na chodníku, byli jsme nuceni umístit okapovou rouru přes chodník, přestože to mnohdy znesnadnilo, například maminkám s kočárky a starším lidem, cestu po chodníku. Jelikož jsme v Česku, okap minulý týden kdosi ukradl a já se zoufalou vidinou nového okapu přes chodník kvůli nadcházející zimě, zkouším další možnost vyřešení problému. Bohužel situace je velice nepříjemná, máme vlhký sklep, vlhkost vzlíná zdivem do obytných prostor a hrozí vznik plísní, nehledě na poničení omítky, výmalby, podlahové krytiny. Situace je podobná i před vedlejším domem č.p. 68 (v pozadí fotografie), kde sice na žádost sousedky asfatéři umístili prkno, ale velice nevhodně do kopce a velice mělce, takže voda stejně vytéká na chodník a zároveň na přístupovou cestu k domu. Děkuji za jakékoliv jiné než další provizorní řešení formou okapu nebo trubky.

oznámeno: 17.10.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNeposekaná tráva u trati
Mám dotaz zda je možné, aby byl posekán travnatý pruh, který vede kolem trati městskou částí Prahy 6. A případně i vysbírány všechny odpadky, které se u trati nachází. Myslím, že by to uvítal každý, kdo se s tím setkává. ČD toto moc neřeší.
• Liboc/Ruzyně
oznámeno: 16.10.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
23.10.2007 » 08:45 • O posečení přerostlé trávy podél trati byl požádán odp. pracovník ČD pí Dušánková
22.11.2007 » 09:39 • Na základě vašeho opozornění i přes nedostatek finančních prostředků u ČD byla tráva na P6 v úseku Rakovnická - Brodecká podél trati posečena. Na další úseky nemají ČD v letošním roce žádné finanční prostředky.
náhled souboruZastávka MHD Jiviny

Vracím se k zastávce MHD Jiviny. Posílám Vám čerstvý snímek z 4.10.07. Od května 2007, kdy jsem Vám posílala fotku této zastávky poprvé, se vůbec nic nezměnilo, pouze se jednou ořezaly přečnívající větve. Odpovídali jste, že neprůchozí chodník a propadlou vozovku již řeší odbor dopravy, ale nic se neděje. Za chvíli bude zima a náledí a bude to ještě nebezpecnejší než jindy.oznámeno: 05.10.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
22.10.2007 » 08:52 • V souvislosti s upozorněním na špatnou průchodnost chodníku při zastávce PID "Jiviny" (Karlovarská) zde bylo provedeno dne 20.6. místní šetření s pracovníky Dopravního podniku hl.m. Prahy, kdy byla dohodnuta částečná úprava polohy staničního sloupku, umožňující snazší průchod pěších. Zároveň pracovníci tehdejšího odboru péče o prostředí ÚMČ zajistili ořezání větví, které zasahovaly ze soukromého pozemku do pochozí částí chodníku. Z nového předloženého snímku je patrné, že keřové patro opět dorostlo do původního objemu. Pracovníci ODŽP ÚMČ proto znovu vyzvou majitele pozemku k zásahu.Větší úprava chodníku na uvedeném místě je v této chvíli bezpředmětná, neboť je již připravena rekonstrukce Karlovarské ulice v úseku mezi Pražským okruhem a Drnovskou ulicí, která tento úsek rovněž zahrnuje.
23.10.2007 » 08:46 • Přečnívající keř u zast. MHD Jiviny byl 18 .10. prořezán.
náhled souboruVrak automobilu

Chtěla bych nahlásit, že v ulici Pod Paťankou stojí již několik měsíců tento vrak automobilu. Má propadlé emise i STK a pouze zde překáží. Velmi bychom ocenili jeho likvidaci.oznámeno: 04.10.2007zahájeno řešení: 09.10.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
09.10.2007 » 13:33 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
09.10.2007 » 14:17 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
náhled souboruDezolátní stav vozovky

Přiložené fotografie ukazují dezolátní stav vozovky v ulici Pod Paťankou. Nejhorší stav je na křižovatce s ulicí Máslova. Vzhledem k tomu, že ulice Pod Paťankou je hlavní příjezdovou cestou pro zde vybudované bytové komplexy (jenom v druhé etapě přibylo ca 120 bytů a další se staví), zasloužila by si alespoň opravu, ne-li nový povrch.oznámeno: 04.10.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKvětinová výzdoba
Chtěla bych touto cestou velice poděkovat MČ Praha 6 za poskytnutí grantu na květinovou výzdobu. Již 25 let si balkonové květiny pěstuji, protože mi není lhostejné, jak mé bydliště vypadá. Když už nemohu ovlivnit fasádu domu, tak alespoň květinami zkrášlím balkon. Letos se mi to poprvé povedlo za finančního příspěvku MČ Praha 6 - výsledek můžete vidět na přiložené fotografii - no není to nádhera?
Ješte jednou moc děkuji a přimlouvám se, aby byly podobné granty vypisovány pravidelně.


oznámeno: 01.10.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruVybudování chodníku
Fotografie je pořízena z vrchního konce ulice Veleslavinská od restaurace "U Marčanů" směr Vojenská nemocnice. Je to jediná cesta, kterou se můžeme z ulice Pod novým lesem dostat na tramvaj č.1, 2 a 18 a do Vojenské nemocnice a přitom v tomto posledním úseku Veleslavinské není chodník. Auta zde sice jezdí pouze jedním směrem, ale rychlostí rozhodně vyšší než je rychlost povolená a jak přes den, ale zejména navečer zde je nebezpečno pro chodce. Lampy zde večer vydávaji slabé žluté světlo a chodci tak jsou vidět až na poslední chvíli. Okolí silnice je zarostlé a chodci tak nejsou pro auta vidět dřive než z krátké vzdálenosti. Jsme nuceni zde chodit s kočárkem do nemocnice a vždy se velice obáváme, ale jiná cesta není. Bude zde chodnik vybudovan a kdy ?
[Veleslavín]
oznámeno: 29.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
22.10.2007 » 08:36 • Technická správa komunikací hl.m.Prahy OS 160 předá návrh na vybudování chodníku v ul. Veleslavínské v rámci investice na technický úsek v době co nejkratší. V rámci běžné údržby komunikací vybudování chodníku není možné s ohledem na nedostatečné finanční prostředky.
náhled souboruPřechod přes koleje
Vede zde cesta, která je dokonce v noci osvětlena pouličním osvětlením, na konci však schůdky vedou přímo do kolejiště a dál již není upraven oficiální přechod přes koleje. Lidé si zde zkracují cestu na tramvaj do zastávky Červený vrch a hlavně děti si zde zkracují cestu do školy. Vlak zde nedává žádné upozornění, protože oficiálně zde přechod neexistuje. Je to tu velmi nebezpečné a nevím, proč ještě nikdo nenavrhl, aby zde byl upraven oficiálně přechod přes kolejiště se signálem tak, aby to bylo pro děti i ostatni chodce bezpečné. Bude se s tim něco dělat ?
[Veleslavín] • místo u bývalé vlečky do teplárny
oznámeno: 29.09.2007
stav:  nelze vyřešit - právní problémy 
  postup řešení:
02.11.2007 » 13:28 • Místním šetřením bylo ověřeno, že se jedná o „divoké stezky“, které si vyšlapali v minulosti občané jako zkratky, bohužel přes železniční trať. Jejich využití je ale v zásadním rozporu se zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, který v § 4a konstatuje, že všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná (s výjimkami …). Opravou (kultivací) těchto stezek bychom se dostali do zásadního rozporu s cit. zákonem. Vybudování oficiálního pěšího přechodu přes železniční trať, vybaveného světelnou signalizací, je natolik nákladné, že správce (Správa železniční dopravní cesty) k němu nepřistoupí v situaci, kdy je již rozpracován projekt modernizace této železniční trati. Její navrhované parametry (v povrchových úsecích) zřizování podobných přechodů neumožní; u části tratě je navrženo její vedení pod povrchem a problém pěšího křížení s tratí tak odpadá. Zřízení přechodu bez světelné signalizace je sice relativně méně nákladné, vyvolalo by to ale nutnost užívat před přejezdem výstražné zvukové znamení, což by zcela jistě vyvolalo nevoli občanů, bydlících v okolí. Na nebezpečná místa proto správce (SŽDC) upozorníme, se žádostí o přijetí nezbytných opatření.
náhled souboruChodník před sportovním areálem Hanspaulka
Tak vypadá chodník skoro každý den. Slyšel jsem, že to bude oficiálně povoleno značkou? Doufám, že to není pravda. 

oznámeno: 27.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruLampy veřejného osvětlení
Bohužel uplynuly další 3 měsíce a s předmětným starým plotem v ulici Pod Paťankou se stále nic neděje.
Projít tam večer za tmy mám docela strach. To se to nechá zase zarůst plevelem a křovím ? Není to škoda ?

Zároveň bych chtěl požádat, zda byste mohli někde nahlásit, že v ulici Pod Paťankou v úseku od ul. Podbabské k tomuto nepoužívanému viaduktu večer z 5 lamp veřejného osvětlení svítí pouze jedna.

oznámeno: 25.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
05.10.2007 » 13:43 • Závada na sloupech veřejného osvětlení byla nahlášena na dispečink firmy ELTODO. Starý plot v ulici Pod Paťankou nebrání bezpečnému užívání komunikace. Požadavek byl již několikrát předán vlastníkovi, který toto vzal na vědomí, ale termín odstranění nám nesdělil.
náhled souboruÚklid ulic

Proč každý rok se dělá úklid ulice teď v září, když jsou relativně čisté a ne až spadá vsechno to lístí a to pak, už žádný úklid neni na programu?oznámeno: 24.09.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.09.2007 » 14:17 • Komplexní úklid komunikací, který provádí Technická správa komunikací hl.m. Prahy prostřednictvím dodavatelských firem je prováděn na celém území hl.m. Prahy. Vzhledem k tomu, že se na území městské části Praha 6 nachází velké množství uličních stromořadí, bylo snahou městské části zahájit podzimní Komplexní úklid komunikací až po opadání listí.Technická správa komunikací však vyhlašuje od 1. listopadu zimní pohotovost, proto musí být veškerá technika připravena na případný výjezd v souvislosti se zajištěním sjízdnosti a schůdnosti komunikací.Z tohoto důvodu je ukončení Komplexního úklidu komunikací na území městské části stanoveno na 31.10.2007 a případné posunutí do zimních termínu není z technických důvodů možné.S ohledem na tyto skutečnosti však městská část zajišťuje na přelomu listopadu a prosince tzv. podzimní úklid komunikací. Tento úklid zahrnuje nejen úklid chodníků, ale i části vozovky pod silniční obrubou a každoročně tak dojde k úklidu velkého množství spadaného listí, které se na komunikacích nachází.
náhled souboruStezka k autobusu

Nešlo by vybudovat lepší schodiště k autobusové zastávce "Brodecká" jelikož přes tuto krkolomnou stezku chodí celé sídliště a v zimě nebo deštivých dnech je to otřesné.

Každopádně musím pochválit vybudování nového povrchu na autobusové zastávce "Brodecká (smer Dejvická)" za vybudování lepšího povrchu. Často autobusem nejezdím, ale dřív, když pršelo tak tam byla tak veliká kaluž, že autobus stavěl dále.oznámeno: 24.09.2007
stav:  nelze vyřešit - právní problémy 
  postup řešení:
02.11.2007 » 13:32 • Místním šetřením bylo ověřeno, že se jedná o „divoké stezky“, které si vyšlapali v minulosti občané jako zkratky, bohužel přes železniční trať. Jejich využití je ale v zásadním rozporu se zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, který v § 4a konstatuje, že všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná (s výjimkami …). Opravou (kultivací) těchto stezek bychom se dostali do zásadního rozporu s cit. zákonem. Vybudování oficiálního pěšího přechodu přes železniční trať, vybaveného světelnou signalizací, je natolik nákladné, že správce (Správa železniční dopravní cesty) k němu nepřistoupí v situaci, kdy je již rozpracován projekt modernizace této železniční trati. Její navrhované parametry (v povrchových úsecích) zřizování podobných přechodů neumožní; u části tratě je navrženo její vedení pod povrchem a problém pěšího křížení s tratí tak odpadá. Zřízení přechodu bez světelné signalizace je sice relativně méně nákladné, vyvolalo by to ale nutnost užívat před přejezdem výstražné zvukové znamení, což by zcela jistě vyvolalo nevoli občanů, bydlících v okolí. Na nebezpečná místa proto správce (SŽDC) upozorníme, se žádostí o přijetí nezbytných opatření.
náhled souboruNeposekaný trávník
Píšu ohledně neposekané trávy v ulici Litovická. Nevím komu tento kousek pozemku patří, ale viděl jsem ho posekaný jen jednou za rok.

oznámeno: 23.09.2007zahájeno řešení: 08.10.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
08.10.2007 » 09:45 • Posečení obou neudržovaných a dlouhodobě majetkově nevyjasněných pozemků při ul. Litovická u přejezdu přes dráhu provede techn. odd. ODŽP p. Stein nejpozději do 17. 10. 07
náhled souboruLavičky

Kvituji počínající rekonstrukci dětského hřiště mezi ulicemi Na Dlouhém lánu a Na Rozdílu, vedle polikliniky, ale v současné době je hřiště místem schůzek mládeže, která zde posedává na lavičkách v prostoru husté zeleně, popíjí víno z PET lahví a kouří cosi baleného..... Navrhuji zrušení laviček v prostorech krytých zelení či dukladné prořezání zeleně.oznámeno: 20.09.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
05.10.2007 » 09:20 • Dětské hřiště bylo vybaveno novým herním mobiliářem a pískovištěm, rovněž byly doplněny chybějící laťky u laviček. Nedomníváme se však, že by bylo odstranění laviček vhodné, proto příslušný odbor zajistí průklesty dřevin v jejich okolí.
náhled souboruPsí výkaly na hřišti
Psi vykaly a psi samotni na hristi v Sultysove kvuli neoploceni detske cásti

oznámeno: 16.09.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
05.10.2007 » 09:21 • Plocha dětského hřiště a sportoviště je u vchodu opatřena návštěvním řádem, kde je mimo jiné citován zákaz vstupu se psy. V blízkém okolí je rovněž umístěn koš na psí exkrementy. Za nevhodné a nic nerespektující chování občanů nemůžeme ovšem zodpovídat.
náhled souboruPsi na dětském hřišti
Psi na detskem hristi Kralovka, kde chybi cedule o dodrzovani pravidel na hristi

oznámeno: 16.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.10.2007 » 09:22 • Zrekonstruovaná plocha parku a dětského hřiště Královka byla teprve v nedávné době zkolaudována. Samozřejmě se počítá v dohledné době i s umístěním informačních tabulí včetně návštěvního řádu, a to jak ve spodní, tak i v horní části dětského hřiště. Na tomto návštěvním řádu je zakotven i zákaz vstupu se psy na plochu dětského hřiště.
náhled souboruTříděný odpad

Prý jsme v třídění odpadu poměrně dobří; jací ale jsme v jeho svozu? Záběry z dnešního jitra na křižovatce Na Okraji a Cílova - Petřinyoznámeno: 13.09.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2007 » 09:39 • Kontejnery na papír jsou vyváženy 4x týdně - Po, St, Čt, So a kontejnery na plasty jsou vyváženy také 4x týdně - Út, Čt, So, Ne. Stížnost byla zaslána těsně před vývozem. Nepořádek v okolí kontejnerů je zatím uklízen pouze 2x týdně. Žádáme MHMP, odbor ochrany prostředí, o navýšení četnosti úklidu na 5x týdně.

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/mms/?vynechat=2700&crc=ce196a25e970878fae31ec5d137a9c64 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.