Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 26412660 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souborukanál bez poklopu a otevrena sachta

Hřiště, které se nachází v blizkosti silnice: "U Silnice" v Liboci má svém rohu hrozící nebezpečí. Je tam otevřená šachta a kanál. Mělo by se to ASAP nechat zadělat, protože se tam může někdo zabít.oznámeno: 18.05.2008zahájeno řešení: 26.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
  postup řešení:
26.05.2008 » 09:19 • předáno: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
náhled souboruNeposečená tráva

U ulice LItovická je po obou stránách neposečená tráva. Dále je to opět podél celé trati, kde to ČD vůbec neřeší a jen opakují, že to udržují, ale neni to tak. Lidé si na to musí pořád stěžovat. Jen štvou lidi, kteří na sídlišti bydlí tím, že jim ruší přechod na zastávku a argumentují to tím, že až bude nová dráha tak to bude všechno jinak. Pochybuji, že obyvatelé této části budou volit stejného zastupitele, protože ten s tím nic nedělá!oznámeno: 18.05.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: České dráhy, a.s.
  postup řešení:
26.05.2008 » 09:18 • Pozemky ozn. červeně již posečeny,další nárokován u Českých drah
26.05.2008 » 09:20 • předáno: České dráhy
11.06.2008 » 15:06 • Děkujeme za Váš podnět zaslaný do projektu Lokální MMS-ing ve věci neposečená tráva v ulici Litovecká a podél trati. Nahlédnutím do katastrální mapy jsme zjistili, že všechny předmětné plochy jsou ve vlastnictví Českých drah a.s., které jsou povinny je udržovat. Proto jsme jim zaslali dopis s výzvou k uvedení tohoto prostoru do pořádku. To je maximum, co je v naší kompetenci pro Vás udělat.
11.06.2008 » 15:06 • přiděleno k řešení: Ing. Ludmila Aubrechtová
11.06.2008 » 15:06 • předáno: České dráhy, a.s.
náhled souboruPotoční ulice, Veleslavín - sekání trávy

Sekání trávy V Potoční ulici se od podzimu loňského roku přestala sekat tráva, ačkoliv firma, která se sekáním zabývá, v sousedních ulicích trávu pravidelně seká.


[Veleslavín]
oznámeno: 18.05.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
27.05.2008 » 15:45 • Zeleň v ulici Potoční je ve správě Technické správy komunikací hl.m.Prahy, která má na letošní rok omezené finanční prostředky na údržbu zeleně. Z tohoto důvodu je seč travnatého porostu prováděna v nižší četnosti než zeleň, která je v okolí této lokality, a o kterou se stará dodavatelská firma ÚMČ 6. V současné době je závadný stav zeleně odstraněn.
náhled souborupohled z prasneho mostu smerem na trat

oznámeno: 16.05.2008zahájeno řešení: 26.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: České dráhy, a.s.
  postup řešení:
26.05.2008 » 16:12 • předáno: České dráhy, a.s.
náhled souboruNepruchodny chodnik Radimova ul.

Bylo by mozne zajistit celorocní plnou pruchodnost chodniku v Radimove ulici, za krizovatkou s ulicí Sartoriova? Situace s takto prerostlym krovim se tam opakuje nekolikrat rocne a obcházení po komunikaci, ktera jiz delsi dobu slouzi jako hlavni dopravni tepna mezi Kladnem a Prahou, je znacne nebezpecne.oznámeno: 14.05.2008
stav:  vyřešeno 
řeší: odbor péče o prostředí
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborupoškozený přístřešek MHD - další urgence po 13 měsících od nahlášení

V dubnu 2007 jsem na odboru dopravy MČP6 oznámil poškození přístřešku autobusové zastávky Korek ve směru z Nebušic do Dejvic.
11. září 2007 jsem prostřednictvím MMS zaslal urgenci, 3. prosince 2007 opět prostřednictvím MMS druhou urgenci. Poté jste reagovali informací, že předpoklad dokončení opravy je do konce roku 2007.
Je květen 2008 - z přiložené fotografie je zřejmé, že žádné opravy provedeny dosud nebyly.oznámeno: 13.05.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.06.2008 » 11:10 • Oprava přístřešku se bohužel neuskutečnila v předpokládaném termínu pro komplikace s dodavatelskou firmou. Oprava bude provedena do konce června.
náhled souboruRoh ulice ČESKOMALÍNSKÉ A PELLÉOVÉ

Poničená ulice (křižovatka) Českomalínské a Pelléovéoznámeno: 12.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
26.05.2008 » 16:23 • Dnešního dne tj. 22.5.2008 odbor dopravy a životního prostředí prověřil stav komunikace Českomalínská x Pelléova, kde bylo zjištěno několik nerovností a výtluků. Na základě tohoto zjištění jsme požádali majetkového správce, kterým je TSK hl.m. Prahy o provedení opravy. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou omezené, bude oprava provedena dle jejich možností.
04.06.2008 » 12:22 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruzastávka Jiviny
Posílám fotky zastávky MHD Jiviny na Drnovské ulici směr Hradčanská, která je v dezolátním stavu. Plánuje se v dohledné době její oprava?


oznámeno: 09.05.2008
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
28.05.2008 » 16:51 • O modernizaci zastávkového prostoru "Jiviny" (na Drnovské) bylo s dopravcem v uplynulém období opakovaně jednáno. Bohužel, v průběhu řízení se vyskytly neočekávané problémy, na základě kterých dopravce od obměny přístřešků prozatím ustoupil. O instalaci přístřešků jsme v letošním roce s dopravcem opět jednali, prozatím ale bezvýsledně. Dopravce, nicméně, o nevyhovujícím stavu těchto přístřešků ví a má jejich výměnu v zásobníku akcí (bez závazného termínu realizace).
náhled souboruParkování
Chodník začíná praskat, je samý flek od oleje a v neposlední řadě nedá se po něm chodit. O tomto kontraverzním areálu se na Hanspaulce vypráví hodně.

• SA Hanspaulka
oznámeno: 09.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
26.05.2008 » 08:38 • Oznámení o nesprávném způsobu parkování před nově zrekonstruovaným sportovním areálem jsme přeposlali městské policii. Podélné parkování na chodníku před sportovním areálem bylo řádně povoleno, odsouhlaseno Technickou správou komunikací a zřízeno tak, aby byl zabezpečen dostatečný prostor pro pěší – což je vidět i na snímku. Jsme rádi že se o zrekonstruovaném sportovním areálu mluví a ve velké většině se jedná o kladné ohlasy.
náhled souboruSoborská ulice
Na podzim loňského roku jsem Vám zasílala foto ze Soborské ulice, kde po rekonstrukci hřiště a výstavbě chodníku zůstal naprosto neupraven prostor mezi hřištěm (až na roh k tenisovým kurtům) a chodníkem. Celá zpráva se zřejmě dostala, kam měla, ale na celý dlouhý úsek byla přivezena pouze jedna fůra hlíny a zbytek zůstal tak, jak byl – jíl, kameny, plevel.

oznámeno: 01.05.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
26.05.2008 » 09:17 • Vyjádření TSK: O tomto problému jsme věděli, ale z důvodů  finančních jsme museli tuto záležitost odložit. V současné době je již práce zadána a v nejbližší době bude zjednána  náprava.
11.06.2008 » 15:13 • děkujeme za Váš podnět zaslaný do projektu Lokální MMS-ing ve věci neupravený prostor mezi dětským hřištěm v Soborské ulici a chodníkem. Nahlédnutím do katastrálních map jsme zjistili, že předmětný prostor není ve správě ÚMČ Praha 6, ale TSK hl.m. Prahy. Dopisem ze dne 26.5.2008, č.j. MCP6 037517/2008 byla požádána TSK hl.m. Prahy o zjednání nápravy v této věci. Dne 9.6. bylo ze strany TSK hl.m. Prahy potvrzeno, že bylo provedeno místní šetření a shledáno, že Vaše stížnost je oprávněná. Jedná se o nedodělek ze strany TSK hl.m. Prahy, který vznikl při opravě chodníku a bude v nejbližší době odstraněn.
11.06.2008 » 15:13 • přiděleno k řešení: Ing. Ludmila Aubrechtová
náhled souboruChodník ulice Kyjevská
Radnice Prahy 6 má nové rybníky?


oznámeno: 19.04.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Odbor dopravy ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
28.04.2008 » 15:34 • Bude opraveno v rámci chodníkového programu Prahy 6 ještě v tomto roce, po opravě inženýrských sítí.
náhled souboruulice Pod Kaštany - nepořádek
v ulici Pod Kaštany ve směru na Vítězné nám.patrně vypadly z jedoucího auta role papírů. Na přiložených fotografiích vidíte výsledek.

oznámeno: 18.04.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNepořádek v blízkosti čerpací stanice ESSO - Liboc
Nepořádek v zeleni nad čerpací stanicí ESSO - Liboc v Evropské ulici. Místo se nachází hned vedle odbočovacího pruhu k pumpě vedle průchodu do ulice Navigátorů. Na tomto místě se často zdržují osoby bez přístřeší a odpadky zde stále přibývají...

oznámeno: 11.04.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKeř - parkoviště Anastázova
Keř je z poloviny uschlý, potřeboval by prořezat.
• 4.4.2008
oznámeno: 09.04.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
11.04.2008 » 09:37 • Proschlé větve u keře byly odstraněny.
náhled souboruKeře - parkoviště Anasázova
Nehezké místo, kam lidé hází odpadky, smrdí (často tam lidé chodí konat potřebu) pokud by to bylo možné prořezat, nebo nechat jen vzrostlé stromy.

oznámeno: 04.04.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
11.04.2008 » 09:38 • Skupina keřového porostu byla zmlazena.
náhled souboruChatrajici objekt Radimova 37
Jiz nekolik let opusteny ale v soucasne dobe jiz nezabezpeceny objekt, skytajici prostor k probihajicimu „rabovani“ zbyleho vybaveni nekterymi skupinami tzv. „spoluobcanu“. V objektu je také vymenik tepla pro okolni zastavbu a proto se nabizi otazka, jak dlouho jeste odolají jeho barevne kovy loupezivym najezdum…

oznámeno: 02.04.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.04.2008 » 14:47 • V případě objektu Radimova 37, Praha 6 došlo v loňském roce ke změně vlastníka dotčeného objektu. V současné době probíhá rekonstrukce výměníkové stanice v rámci stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že je stanice umístěna vně objektu, bude nutné vybudovat podzemní přístavbu . Po vymístění výměníkové stanice bude provedena rekonstrukce objektu. Odbor dopravy a životního prostředí pravidelně monitoruje chátrající objekt. Od podzimu loňského roku došlo opakovaně k vniknutí nepovolaných osob do nemovitosti. Ihned po tomto zjištění byl kontaktován zástupce vlastníka nemovitosti, který vždy operativně zajistil zabezpečení objektu.
náhled souboruKemping ve hvezde

oznámeno: 02.04.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  vzato na vědomí 
řeší: Magistrát hl. města Prahy
  postup řešení:
12.06.2008 » 07:55 • Děkujeme za Váš podnět zaslaný do projektu Lokální MMS-ing ve věci KEMPING VE HVĚZDĚ. Využívání prostoru parku Obora Hvězda neukázněnými občany a zejména bezdomovci je neustále se opakující problém tohoto místa. Řeší se nejen zvýšenou kontrolou prostoru Městskou policií, ale hlavně důslednou kontrolou správce parku – Lesy hl.m. Prahy. Iniciativní nápady a způsoby, jak tuto činnost omezit pokud možno na minimum jsou projednávány každý měsíc v rámci kontrolního dne v Oboře Hvězda, kterou organizuje Magistrát hl.m. Prahy.
12.06.2008 » 07:55 • přiděleno k řešení: Ing. Ludmila Aubrechtová
12.06.2008 » 07:57 • předáno: Magistrát hl. města Prahy
náhled souboruSkladka

v ulici pilotu na volnem nezastavenem pozemku je skladka viz foto vcetne nebezpecnych odpadu typu auto bateriioznámeno: 26.03.2008uzavřeno: 11.04.2008
stav:  vyřešeno 
řeší: Předáno odpovědnému subjektu
  postup řešení:
11.04.2008 » 10:41 • Soukromým vlastníkům pozemků byly zaslány výzvy a údržba pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy byla dohodnuta s odborem správy majetku MHMP. Oddělení inspekce odboru dopravy a životního prostředí bude sledovat předmětnou oblast.
11.04.2008 » 10:41 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
11.04.2008 » 10:41 • předáno: Předáno odpovědnému subjektu
náhled souboruChodnik na krizovatce Na Krutcí - Nad Jeneralkou

Chodnik na krizovatce Na Krutcí - Nad Jeneralkou je ve velmi spatnem stavu, a to kvuli stavebnim pracem ve arealu Krutec; nákladni auta se na teto krizovatce casto otácela.oznámeno: 09.03.2008zahájeno řešení: 28.03.2008
stav:  vzato na vědomí 
řeší: TSK hl. m. Prahy
  postup řešení:
28.03.2008 » 13:15 • předáno: TSK hl. m. Prahy
náhled souboruNeporádek v okolí restaurace Dransy

oznámeno: 09.03.2008uzavřeno: 14.03.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
14.03.2008 » 12:09 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
09.04.2008 » 09:24 • Úklid této plochy byl zajištěn. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě přebývají občané bez přístřeší, bude tomuto prostoru věnována opakovaná pozornost.

 © 2023 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/mms/?vynechat=2640&crc=77a73d9e04b4e4713fe92958a47466b4 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.