Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 25212540 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souborunepojízdné vozidlo
na travnatém pozemku mezi domy před garážemi patřícímu městské části Praha 6  ohraničený ulicemi Vlastina, Hodčina, Častavina před vchodem do domu Vlastina 24, stojí bez pohybu již asi dva roky tento Favorit. Byť má SPZ tak již cca 2 roky se nehnul z místa.

oznámeno: 05.10.2009zahájeno řešení: 06.10.2009
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
06.10.2009 » 09:53 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
09.10.2009 » 09:46 • Vozidlo nevykazuje známky vraku, tzn. není zjevně trvale technicky nezpůsobilé k ptovozu na komunikacích.
náhled souborunáměstí Štefkova- Hošťálkova
Na náměstíčku křížení ulic Štefkova a Hošťálkova se již cca 14 shromažďuje stavební materiál (dlažební kostky, písek, štěrk).Materiál je volně ložený,doposud příliš nepřekážel,ale dnes byla navezena velká hromada písku do prostoru, kde projíždějí vozidla.Průjezd náměstíčkem (Štefkovou směrem od Vypichu) se tímto stal velmi nebezpečný, jelikož přes hromadu není vidět do vjezdu ulice Štefkova a hromada se musí objíždět do protisměru.
Materiál navezený na komunikaci, určenou pro silniční provoz není označen, ani osvětlen, ani není prostor označen dopravní značkou(např.zúžená vozovka) .

oznámeno: 05.10.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
08.10.2009 » 09:45 • Odbor dopravy a životního prostředí dnešního dne tj. 07.10.2009 prověřil rozsah složeného stavebního materiálu v ul. Hošťálkova (náměstíčko) x (Štefkova). Bylo zjištěno, že stavební materiál je takového rozsahu, který neodpovídá předložené situaci. Stavbyvedoucímu byla uložena pokuta a bylo nařízeno, aby nejpozději do 08.10.2009 zredukoval rozsah složení materiálu a provedl jeho řádné zabezpečení a označení.
náhled souboruNámět na úpravu zeleně na křižovatce Hošťálkova - Vodňanského
nevím, jestli už pro tento rok není pozdě, ale chtěl bych podat námět na prořezání a rekultivaci přerůstající zeleně (hrušeň, šípkový keř, černý bez aj.) zasahující na severní chodník v Hošťálkově ulici, těsně před křižovatkou s ulicí Vodňanského. Pro ilustraci zasílám 3 fotky dotyčného místa. Situace by nejspíš nevyžadoval zásah, ale tento chodník je jedno z nemnoha míst, které se dají použít bez dlouhého zacházení pro sestup s dětským kočárkem z výše položených míst Břevnova a lesoparku u Ladronky na tramvaj v Bělohorské ulici. Z toho důvodu vám navíc nechávám na zvážení, jestli by nebylo možné doplnit napojení severního chodníku Hošťálkovy ulice a jižního chodníku ulice Vodňanského.

oznámeno: 01.10.2009uzavřeno: 11.11.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: TSK hl. m. Prahy
  postup řešení:
11.11.2009 » 15:59 • Tato plocha zeleně není ve správě MČ Praha 6, její údržba je předmětem Smlouvy o dílo mezi MČ Praha 6 a TSK hl.m. Prahy o zabezpečení údržby silniční vegetace na území městské části Praha 6. Veškeré průklesty a případná kácení dřevin provádí dle svého vlastního uvážení a rozhodnutí TSK hl.m. Prahy. Rovněž existence či napojení chodníku spadá do její kompetence. Námět byl proto postoupen na TSK hl.m. Prahy s doporučením ODŽP k jeho realizaci. Odpovědnou kontaktní osobou za TSK hl.m. Prahy je Ing. Zdeňka Konradyová.
11.11.2009 » 15:59 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Čapková
11.11.2009 » 15:59 • předáno: TSK hl. m. Prahy
náhled souboruNa zeleném pásu ulice Na Hanspaulce
Na zeleném pásu ulice Na Hanspaulce je povoleno volné pobíhání psů I přes tože v této ulici je školadružinahřiště pro dětiskautský oddíl a sokolovna. Místní tomuto trávníku říkají minové poleprotože není kam šlápnout.  Někteří majitelé psů vůbec nevědí kde jejich pes pobíhá a co dělá.Značka to povoluje. Otázka zníkdo to povolil a co s tím uděláte?

oznámeno: 08.09.2009
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.09.2009 » 17:53 • Na plochách veřejné zeleně upravuje volný pohyb psů vyhláška HMP č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně. Uvedená vyhláška výslovně zakazuje vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště a umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům. V příloze č. 1 této vyhlášky jsou uvedené plochy, kde mimo jiné platí zákaz volného pobíhání psů. Vlastník veřejné zeleně však může povolit výjimku ze zákazu. Plochy veřejné zeleně, které jsou ve správě Městské části Praha 6 a na kterých je povolena výjimka ze zákazu volného pobíhání psů jsou označeny informační tabulí s grafickou značkou a nápisem "volné pobíhání psů povoleno". Seznam ploch na území městské části Praha 6, kde je volné pobíhání psů dovoleno, je k nahlédnutí na odboru dopravy a životního prostředí. Předmětná vyhláška se vztahuje pouze na plochy vedené v katastru nemovitostí jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň. Je však zakázáno jakékoliv znečišťování veřejného prostranství dle vyhlášky HMP č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, v platném znění. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V případě znečištění veřejného prostranství výkaly zvířete, odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba, která má v dané chvíli zvíře ve své péči. Za znečištění veřejného prostranství , které způsobilo zvíře, může být majiteli uložena bloková pokuta až do výše 1 000,- Kč pověřenými orgány veřejné správy, především orgány Městské policie. V případě uplatnění sankce za znečištění prostranství musí být průvodce zvířete přistižen na místě. Je nám velmi líto, že je stále mnoho průvodců psů, kteří exkrementy po svých psech neuklízejí a dávají tím tak najevo, že jim nezáleží na životním prostředí.
náhled souborunalomené větve, školka Na Okraji 301, Veleslavín, Praha 6
bydlím v ulici Čílova 18/86, Praha 6 a ze svého okna vidím do zahrady školky Na Okraji. Jeden ze stromů (první po pravé straně při vchodu do zahrady) má od silného větru nalomené větve, které by mohly někoho zranit. Poškození zřejmě z chodníku není vidět, proto jsem dnes volala hasičům, ale ti mi řekli, že mám počkat na pondělí a oznámit to ve školce.  
Ve školce se v pondělí ráno zastavím a upozorním je na to, ale věřím, že budete rychlejší a zajistíte odstranění polámaných větví tak, aby se nikomu z dětí nic nestalo.


oznámeno: 05.09.2009uzavřeno: 19.01.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Odbor školství ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
19.01.2010 » 12:06 • Strom se nachází na pozemku v majetku mateřské školky a za jeho údržbu je tedy zodpovědný odbor školství. Podnět byl postoupen k vyřízení tomuto subjektu.
19.01.2010 » 12:06 • přiděleno k řešení: Ing. Ludmila Baumová
19.01.2010 » 12:06 • předáno: Odbor školství ÚMČ Praha 6
náhled souborupreplneny kontejner
Prosime o vyvezeni kontejneru na papir před Billou na Petřinach.Děkujeme


oznámeno: 03.09.2009
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
07.09.2009 » 08:24 • Vážení,kontejnery na tříděný odpad - papír - poblíž křižovatky ulic Na Petřinách x Křenova, jsou v současné době vyprazdňovány 3x týdně. Budeme průběžně sledovat jejich naplnění a v případě opakovaného přeplnění požádáme odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy o navýšení četnosti vývozu.
náhled souborupoškozená mozaiková dlažba
Posílám snímek pořízený 2.9. 2009 - je zde vidět poškozená mozaiková dlažba chodníku do parku mezi ul. Na Dlouhém lánu a Kladenská (vede vedle  domu č.o. 25). Je nutná  urychlená oprava, chodník byl předlážděn v prosinci 2006 při rekonstrukci parku. Samotná oprava však nepostačí: někdejší široký bezbariérový vstup a vjezd do areálu parku z ul. Na dlouhém lánu (tvořený sice nevzhlednými, ale bytelnými panely) byl nesmyslně nahrazen uzoučkými schody, nyní  musí veškerá technika barbarsky vjíždět do parku právě přes pás vzácné ručně štípané dlažby z růžového sliveneckého mramoru, všechny ostatní cestičky jsou příliš úzké a mají vysokou krajnici. Nešlo by zrušit schodiště a nahradit dostatečně širokým a pevným chodníkem?

oznámeno: 02.09.2009zahájeno řešení: 02.09.2009
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
19.01.2010 » 10:09 • Poškozená dlažba na pěší spojovací cestě vedoucí z ulice Kladenská do ulice Na Dlouhém lánu byla v průběhu měsíce října opravena. Opravy zajistil mistr údržby pan Stein. Co se týče schodiště vedoucího do ulice Na Dlouhém lánu, nebude odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ zajišťovat žádné změny. Parkem prochází pouze pěší cesta a není důvod, aby se zde budoval nájezd. Původní betonové panely rovněž nebyly nájezdem, jednalo se pouze o neodklizené betonové panely, které měly původně krýt patrně kanalizaci či teplovod. Na občasný vjezd mechanizace údržby do vnitrobloku postačí cesty z ulice Na Dlouhém lánu. Zástupce dodavatele zahradnických prací bude upozorněn na problém při poškození dlažby a v případě dalších poškození bude nucen zajistit opravy na své náklady.
19.01.2010 » 10:09 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Čapková
náhled souboruNepojizene(?) auto bez SPZ mnoho mesicu
Nepojizene(?) auto bez SPZ mnoho mesicu odstavene v ulici Na Rozdilu, pred orientacnim cislem 18.

oznámeno: 24.08.2009zahájeno řešení: 25.08.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb hl.m. Prahy
  postup řešení:
25.08.2009 » 14:12 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
26.08.2009 » 12:41 • předáno: Správa služeb hl.m. Prahy
náhled souboruVrak automobilu v ulici Na Rozdilu
Vrak automobilu v ulici Na Rozdilu u ledniho stadionu.

oznámeno: 24.08.2009zahájeno řešení: 25.08.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb hl.m. Prahy
  postup řešení:
25.08.2009 » 14:11 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
26.08.2009 » 12:42 • předáno: Správa služeb hl.m. Prahy
náhled souboruDíry v silnici ul. České Družiny
V ulici České Družiny (poblíž č.p.23) jsou po zimně na levé straně vozovky opravdu hluboké a stále se zvětšující díry, které jsou velmi nebezpečné a zvláště v deštivém období jsou plné vody. Touto jednosměrnou silnicí je hlavní příjezd na recyklační dvůr Pražských služeb (Proboštská ) a je tudíž velmi frekventovanou komunikací. Žádám tedy o urychlou opravu Děkuji.

oznámeno: 20.08.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruzastávka
posílám fotku zastávky autobusu č. 108 "Jiviny" směr Dejvická, která je v naprosto žalostném stavu. Poslední dobou zmizely i zbytky lavičky. Chtěla bych se zeptat, kdy se můžeme těšit na novou zastávku.
A ještě jeden dotaz, v blízkosti této zastávky byla zrekonstruovaná křižovatka Karlovarská - Drnovská, na které byly odjakživa hodiny. Po této rozsáhlé rekonstrukci hodiny zmizely a už je tam nikdo nevrátil. Chtěla bych vědět, kdy se tam opět vrátí, protože lidé byli na tyto hodiny zvyklí.
Jménem jivinských obyvatel děkuji za odpověď.

oznámeno: 18.08.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Odbor dopravy ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
31.08.2009 » 16:03 • S výměnou zastávkového přístřešku se počítá do konce tohoto roku.
31.08.2009 » 16:03 • Požadavek na zpětné osazení hodin byl předán správci zařízení.
12.11.2009 » 11:48 • 2.10. zde byly osazeny nové přístřešky pro cestující a letitý místní problém tak byl konečně vyřešen
náhled souboruSKLÁDKA V ZAPARKOVANÝCH VOZIDLECH - TYCHONOVA ULICE
na rohu ulice Tychonova a Na valech směrem k Belvederu, přímo na hlavní přístupové značené cestě pro návštěvníky Pražského hradu (a mimochodem také přímo u budovy Ministerstva obrany) se nacházejí již delší dobu 3 zaparkovaná vozidla, která nejenže jsou evidentně nepojízdná a zabírají 3 cenná parkovací místa, kterých je v naší oblasti přímo kritický nedostatek, ale také významně hyzdí a skvrnami od oleje špiní hlavní přístupovou cestu na Pražský hrad a tím se stávají ostudou naší městské části, která je jinak výkladní skříní města.

oznámeno: 17.08.2009zahájeno řešení: 18.08.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb hl.m. Prahy
  postup řešení:
18.08.2009 » 13:28 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
18.08.2009 » 14:52 • předáno: Správa služeb hl.m. Prahy
náhled souboruOdstavené zčásti bourané vozidlo již cca
Odstavené zčásti bourané vozidlo již cca 2 měsíce u vjezdu do ulice Pod Beránkou.

oznámeno: 17.08.2009zahájeno řešení: 18.08.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb hl.m. Prahy
  postup řešení:
18.08.2009 » 13:27 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
18.08.2009 » 14:51 • předáno: Správa služeb hl.m. Prahy
náhled souboruOprava lavičky
U štítu domu Kamerunská 607 jsou u jedné lavičky hnilobou poškozené dřevěné části. Jelikož jsou tyto lavičky hojně využívány starými občany, žádám o provedení opravy.

oznámeno: 07.08.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
24.08.2009 » 09:00 • Žádost o opravu laviček u boku domu Kamerunská 607 byla zařazena do chystané zakázky . Opravy budou hotové nejpozději v říjnu letošního roku.
náhled souboruVrak
tento evidentně nepojízdný vrak, stojí před domem Patočkova 1410/37 již asi půl roku. Bylo by možné zajistit jeho likvidaci?

oznámeno: 07.08.2009zahájeno řešení: 10.08.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
10.08.2009 » 08:28 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
10.08.2009 » 09:57 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
10.08.2009 » 10:31 • Správa služeb již k odstranění vraku vozidla vyzvala jeho vlastníka.
náhled souborunefungujici pitna voda na hristi Hadovka
bylo by skvele, pokud by byla pitna voda u detskeho hriste Hadovka pustena/funkcni

oznámeno: 02.08.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
31.08.2009 » 13:58 • Poškozené pítko bude opraveno a zprovozněno během tohoto týdne.
náhled souborusoučasný denní stav trasy autobusu č. 119 (letiště - Dejvická a Dejvická - Letiště)
Chápu, že je prázdninový provoz, ale pakliže se podíváte na fotografie jak vypadá auto¨busová přeprava linky č. 119, každý den, tak mi dáte za pravdu, že tu je něco v nepořádku.
Tím jak autobusem jezdí více cizinců, protože v době finanční krize, každý šetří, tak ani cizinci nejezdí tolik taxíky.
Prosím posilte autobusouvou linku spoje č.119
P.S. Foceno v 17:00 hodin na zastávce Divoká Šárka směr Dejvická, ale přijel jsem podobně naplněným autobusem z Dejvický.

oznámeno: 02.08.2009
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.08.2009 » 14:27 • Městské části nemají ve svých pravomocech organizaci městské hromadné dopravy. Návrhy na úpravy parametrů MHD je třeba uplatnit u organizace ROPID, která je za plánování hromadné dopravy v hl. městě odpovědná. Vzhledem k tomu, že zanedlouho skončí platnost prázdninových (redukovaných) jízdních řádů, jejich úprava tč. již není reálná. Je třeba poznamenat, že turisté, cestující na/z letiště, by měli více využívat přímou linku AIRPORT EXPRES (AE), která jezdí málo využitá. Jízdné v trase Dejvická - Letiště Ruzyně činí 30.- Kč. Ke konečnému vyřešení dopravních problémů při obsluze letiště dojde až po zavedení kapacitní kolejové dopravy (v přípravě).
náhled souboruZníčená část silnice U Silnice
Takhle vypadá ulice U Silnice, kde se vjiždí na veliké parkoviště. Když je sucho, tak se šíří prach a špína. Po jedné straně chybí i stání pro vozidla a ten vjezd by také zasluhoval hezky opravit.
P.S. poslední fotka je ukázka jak vypada silnice níže tam, kde začíná.
Adresa: Praha6, Liboc, ulice U Silnice (asi nutno vidět a přesvědčit se + odpovědně zkontrolovat provedenou práci)
P.S.2: to, že tu ani ne rok probíhala stavba a jak to dopadlo vidíte sami. (nikdo to prostě nikdy po stavbách nekontroluje)

oznámeno: 02.08.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
12.08.2009 » 15:46 • Dobrý den, Váš podnět postupujeme majetkovému správci, kterým je TSK hl.m. Prahy s žádosti o provedení úpravy.
náhled souboruNeprůchodný chodník


oznámeno: 27.07.2009
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruzastávka ciolkovského
posílám stav zastávky ciolkovského ve směru dejvická

oznámeno: 22.07.2009
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/mms/?vynechat=2520&crc=1a18aa3e368142f101da000b5a7aca4b ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.