Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 24412460 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruzastávka Divoká Šárka
Zastávka Divoká Šárka je jeden velkej popelník. Nikdo ji nezametá a poletující papírky, pytlíky a jiný čurbes nikdo nesbírá. Nechte zastávku kompletně vyčistit a pak nastavte řádný a opakovaný úklid podle nějakého harmonogramu, aby úklid mel řád.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:07 • Autor MMS byl opakovaně písemně informován, že úklid chodníku je v této oblasti uklízen 1x měsíčně, úklid zeleně 1x týdně, odpadkové koše se vyvážejí denně a navíc je zde prováděn úklid klientem organizační složky PRO 6. Větší četnost úklidu nelze s ohledem na finanční možnosti nastavit. řešení
náhled souboruvrak autobusu
Vrak autobusu na parkovišti v ulici "U Silnice". Ze zadu nemá ani SPZ.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.06.2010 » 14:36 • Vrak autobusu trvale obývaný osobou " bez přístřeší" se bohužel nachází na soukromém pozemku s nedořešenými majetkoprávními vztahy. Vzhledem k tomu, že není odstaven na komunikaci, která v majetku MHMP, nelze provést odtah vozidla. rTento dlouhodobý problém byl opakovaně řešen s Městskou policií, bohužel ani ta nemůže v dané věci nijak zasáhnout.bíhá řešení
náhled souboruzeleň další
Není posečená travnatá plocha na konci tramvajové trati - Divoká Šárka. Je to louka mezi konečnou a McDonaldem

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:08 • V tomto případě se nejedná o pozemek, který je ve správě ÚMČ. Vlastníkovi pozemku byla zaslána výzva k posekání přerostlé trávy.bíhá řešení
náhled souboruzeleň
Není posečená zeleň vedle ulice "U Silnice" Praha 6

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:11 • V tomto případě se nejedná o pozemek, který je ve správě ÚMČ. Vlastníkovi pozemku byla zaslána výzva k posekání přerostlé trávy.bíhá řešení
náhled souboruzeleň
Posílám ukázku, že je třeba posekat travnatý pás podél tratě. Opět. Je to u autobusové zastávky Brodecká bus 218

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:14 • Správa železniční dopravní cesty, pí. Hroudovár- email:
náhled souboruPrůchod z ul.Pod Juliskou do obytného komplexu Podbaba
chtěl bych se informvoat,kdo by mohl zařídit úpravu zeleně,která bujně zarůstá průchod z ulice Pod Juliskou do obytného komplexu Podbaba. Přikládám mapu,ve které jsem zarkeslil,co myslím. Je to cesta,která vede z ulice Pod Juliskou - začátek je mezi stanicí techniků a sportovním zařízením čvut. A vede do nově postaveného kopmlexu domů Podbaba.
 A ještě se zeptám,kdo by mohl zajistit postavení chybějícího kusu chodníku v těch místech u stanice mladých techniků-chybí tam asi jeden nebo 2 metry dlažby nebo asflatu-zbytečně se šlape po trávě,tedy spíš jen hlíně. Děkuji velice.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.06.2010 » 07:56 • Obě problematická místa se nacházejí na pozemku, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Pozemek není v katastru nemovitostí veden jako komunikace, nýbrž jako ostatní plocha. I přes tuto skutečnost se pokusíme vyzvat vlastníka pozemku, aby provedl úpravu přerostlých dřevin, přesahujících na profil dříve vybudované a dnes hojně využívané cesty včetně celoroční údržby pozemku.
09.07.2010 » 08:16 • Vlastník pozemku zajistil opakovaně úpravu stávajících dřevin. Nedostatky ve stavu komunikace budou řešeny v průběhu roku.
náhled souboruPoškozená komunikace u ÚVN
Dovoluji si upozornit na závadu na kumunikaci v ulici U vojenské nemocnice v zatáčce u 6.baterie. Jedná se o několik výtluků v řadě, tato závada trvá již několik měsíců. Na tomto místě je velmi silný provoz a je třeba tuto závadu co nejrychleji opravit - prosím o vyrozumění TSK.

oznámeno: 01.06.2010zahájeno řešení: 02.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.06.2010 » 15:14 • Dne 2.6.2010 byl požadavek na opravu výtluků předán Technické správě komunikací hl.m. Prahy, oblastní správě severozápad. K vyřízení ing. Pohludkové, tel.  224 390 775.
náhled souboruurgence opravy dopravniho znaceni
jiz 1.3. jsem Vam zasilal podnet k oprave znicene dopravni znacky pred zastavkou bus Kafkova smer Brevnov a za 3 mesice zadna reakce. Mate nejake nove info? Prectu si jej na vasem webu. Diky.

oznámeno: 01.06.2010zahájeno řešení: 02.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:18 • Opakovaně urgováno u TSK hl.m. Prahy,odbor dopravního značení p. Jiří Koudelka tel.:  257 015 832bíhá řešení
náhled souboruNeopraveno
dne 20.5. 2010 jsem vyfotila a nahlásila uvolněný poklop plynové přípojky v ulici NA HUTÍCH 3, před vchodem do pasáže; nyní uvádíte, že je poklop již řádně upevněný a vše vyřešeno, ale dnes 28.5. je poklop uvolněn stejně, ne-li více, jak dokládám na fotografii. Opravdu mi to nepřipadá bezpečné. To, jak je poklop propadlý v chodníku, myslím, úplně na zvrtnutí nohy stačí.

oznámeno: 01.06.2010zahájeno řešení: 02.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
02.06.2010 » 16:10 • Dne 2.6.2010 jsme opakovaně kontaktovali Pražskou plynárenskou, která nám sdělila, že dne 21.5.2010 usadila poklop viz předchozí MMS, nicméně kontaktovali společnost Rekomond Praha, která zde zhruba před dvěma lety prováděla rekonstrukci plynovodu. Tato společnost nedostatečně usadila poklop, proto dochází k jeho opakovanému uvolnění. Zástupce společnosti Rekomond Praha přislíbil, že dnešního dne bude okolí poklopu ohraženo, aby nedošlo k případnému úrazu a nejpozději do 4.6.2010, bude v rámci reklamace poklop definitivně osazen.Kontaktní osoba Rekomond Praha:  605 227 745.
náhled souboruníčení travnaté plochy
posílám vám na ukázku toho jak to vypadá na autobusové zastávce Divoká Šárka. Někdo vyskládal dlaždice na trávník a pořádně ho zdevastoval těžkou technikou. Později je přeskládal na podel silnice. Prosím kontaktujte firmu, která toto provedla ať rekultivuje tu zdevastovanou část plochy, protože zem pak ztrdne, tráva se odrolí a zůstane tam spoušť.

oznámeno: 26.05.2010zahájeno řešení: 27.05.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.06.2010 » 16:12 • Odbor dopravy a životního prostředí kontaktoval dne 21.5.2010 v 6.30 hod. Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, jejíž dodavatelská firma složila dlažbu do travnaté plochy. Dlažba byla ihned z plochy přesunuta na chodník. Vzhledem k tomu, že tímto došlo k poškození travnaté plochy, příslibila Technická správa komunikací hl.m. Prahy úpravu poškozeného trávníku. Předáno TSK hl.m. Prahy, oblastní správě severozápad - ing. Pohludková, tel.  224 390 775.
náhled souboruVyhorele kontejnery na trideny odpad
Vyhorele kontejnery na trideny odpad na rohu pozdenske ulice

oznámeno: 23.05.2010zahájeno řešení: 24.05.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2010 » 13:08 • Vyhořelé kontejnery již byly nahrazeny novými, zbytky odpadu v okolí odpadových nádob byly odklizeny.
náhled souboruUvolněný poklop
posílám vám fotografii z ulice NA HUTÍCH 3, tedy přímo před vchodem do pasáže, kdybych si tam sama nezvrtla nohu (ve sportovních botách), když jsem vycházela z pasáže s nákupem, a nespadla na chodník, asi bych si uvolněného poklopu plynové přípojky, který se ještě ke všemu mírně propadl do chodníku, nevšimla. Odnesly to jen bolavá záda a natlučené koleno, ale kdyby tam spadl "starší" občan s holí, asi by se jen tak nezvedl.

oznámeno: 20.05.2010zahájeno řešení: 21.05.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2010 » 13:16 • dne 21.5.2010 zajistila Pražská plynárenská řádné usazení poklopu. Současně byla tato společnost vyzvána, aby v co nejkratším možném termínu zajistila opravu propadu chodníku kolem vpusti.
náhled souboruMalý Břevnov - tram zastávka
Tramvajová zastávka Malý Břevnov - zcela nevhodně řešené zúžení silnice, středová čára je navíc špatně nakreslena a levý jízdní pruh příliš úzký - nejedno auto už do ostrůvku narazilo, případně urazilo kolo o obrubník, který je hned vedle zábradlí a řidič ho snadno přehlédne.

oznámeno: 19.05.2010zahájeno řešení: 20.05.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
02.06.2010 » 17:07 • Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci ve správě Magistrátu hl.m. Prahy, byla MMS předána tomuto subjektu, konkr. odboru dopravy - ing. Důra, tel. 2 36 00 4392.
21.06.2010 » 11:07 • Upozornění pana Medka bereme na vědomí, bude projednána se zástupci Policie ČR, správcem komunikace TSK hl.m. Prahy a správcem tramvajové tratě DP a.s. V případě schody na nutnosti úpravy prostoru bude zajištěna náprava celé situace.
náhled souboruauto vrak
tento vrak je na parkovišti v ulici "U Silnice", ze zadu za potravinovými sklady. Dále je tam všude nepořádek a zasloužil by profesionálně zamést, aby tam byla čistota. Přikladám i další foto jako ukázku co je v okolí.

oznámeno: 19.05.2010zahájeno řešení: 20.05.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2010 » 13:18 • Stávající vozidlo bylo odtaženo
náhled souboruzaparkovaný vrak v ulici Terronská č.p. 897/50
Obecně se zde špatně hledá místo na parkování. „stříbrná“ Honda s prošlou technickou i emisemi zde akorát zabírá místo. vrak stojí před domem: Terronská 897/50, 160 00 Praha 6-Bubeneč

oznámeno: 13.05.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
18.05.2010 » 08:47 • Dle našich informací zahájila 12.5.2010 Správa služeb hl.m. Prahy příslušné řízení. Po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty může být vozidlo odstraněno.
náhled souboruLavička na Babě
Dobrý den, prosím o opravení laviček na Babě. V příloze přikládám fotku v jakém je stavu + mapku, kde bylo foto pořízeno

oznámeno: 27.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.04.2010 » 13:51 • odbor dopravy a životního prostředí eviduje na území městské části větší množství poškozených laviček. Jejich opravy jsou postupně realizovány. Děkujeme za upozornění.
09.07.2010 » 08:10 • Poškozená lavička byla opravena v 27. týdnu t.r.
náhled souboruzapomenuta znacka
uz pres roku zapomenuta znacka na chodniku v ul. Heleny Malirove...nikomu nechybi...

oznámeno: 27.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.04.2010 » 09:56 • přenosné dopravní značení bylo dne 28.4.2010 odvezeno
náhled souboruDivoká Šárka - ulice Evropská
Takto to vypadá na Divoké Šárka - ulice Evropská. Hodilo by se zkultivovat zeleň a do sí trávník

oznámeno: 22.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.04.2010 » 13:57 • vážený pane, předmětná plocha byla v předchozím období opakovaně rekultivována správcem komunikací. Bohužel se však jedná o místo, přes které denně přebíhá velké množství lidí z jedné strany Evropské na druhou, proto bezprostředně po osetí trávou došlo k poškození této plochy. Z tohoto důvodu je zcela zřejmé , že další opakované dosetí plochy travním semenem, bohužel dopadne stejným způsobem. Narovnání svodidel, které by zamezilo vstupu občanů do pásu komunikační zeleně v tomto místě není z hlediska bezpečnosti možné.
03.05.2010 » 10:26 • Dobrý den,dovolte mi reagovat k Vašemu vyjádření: To, že píšete, že v předchozím období došlo opakovaně k rekultivaci si dovolím nesouhlasit. Prosím o rekultivaci, protože plocha, která jí potřebuje je větší a to, že tam přechází lidi je pravda, ale je tam stále prostor i vedle. (opakované dosetí plochy travním semenem nestačí. Terén se musí zorat a dočasně označit, že byl upraven a byl oset travním semenem).
03.05.2010 » 10:26 • Prosím o rekultivaci, která tímto bude dokumentovaná i přes mmsing. Nehledáte řešení, ale důvody jak to nedělat!S pozdravem,
13.05.2010 » 11:35 • Vážený pane, nezbývá než zopakovat, že stejně jako v minulosti, dojde v průběhu letních měsíců k opětovné rekultivaci předmětné plochy, tj. včetně zkypření zeminy a následnému výsevu trávy. Bohužel, lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat a zkušenosti z minulých let tomu nasvědčují, že tento opravený stav nebude mít dlouhého trvání a za vydatného přispění zde přecházejících občanů dojde k opakované devastaci této plochy.
17.06.2010 » 13:44 • V současné době zde stále probíhají výkopové práce (položka kabelů pro novou signalizaci). Předpoklad ukončení 30.6.2010
15.07.2010 » 09:19 • Plocha byla upravena v rámci výstavby světelného signalizačního zařízení.
náhled souboruRozjezděné bláto - ul. Nová Šárka
Takto vypada okraj konce ulice Nová Šárka. Již se to na MMSingu objevilo, ale o tom, že by se tam hodilo zábradlí  je zatím bez reakce. 27. 4. 2010 proběhne čištění komunikace. Jsem zvědav, jestli zametači vyčistí i tento konec ulice...

oznámeno: 22.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.04.2010 » 13:53 • v rámci Komplexní údržby komunikací, která byla prováděna dne 27.4.2010, byly vyčištěny všechny komunikace v této oblasti včetně Vámi uváděného slepého úseku. Pokud se jedná o instalaci zábradlí, které by mělo zamezit parkování vozidel a poškozování zeleně, bude toto instalováno zhruba do měsíce července t.r.
20.07.2010 » 13:26 • Zábradlí bylo již nainstalováno.
náhled souboruroh ulice Evropská a Vlastina
právě probíhala výkopová práce na rohu ulice Evropská a Vlastina. Jestli pak někdo dosije trávník nebo se to nechá rozdupaný?

oznámeno: 22.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.04.2010 » 13:54 • vzhledem k tomu, že v uvedené oblasti bude probíhat stavební činnosti i nadále v souvislosti s přeložkou kabelů, bude poškozená část zeleně upravena až po definitivním ukončení stavebních prací.
16.06.2010 » 09:58 • V současné době zde stále probíhají výkopové práce (položka kabelů pro novou signalizaci). Předpoklad ukončení 30.6.2010
12.08.2010 » 08:59 • Dne 11.8.2010 byla vyzvána společnost Eltodo - dopravní systémy, která za uvedený stav odpovídá, ke zjednání nápravy v co nejkratším termínu.
01.09.2010 » 13:05 • v souvislosti s výstavbou světelné signalizace byla provedena i úprava poškozených travnatých ploch, včetně dosetí travním semenem.

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/mms/?vynechat=2440&crc=cbe4fbf894290fd5309e907903846149 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.