Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 23012320 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruchodník
Dobrý den zasílám tři fotografie chodníku,který spojuje Radčinu ulici s Vlastinou.Takto to tu vypadá již několik let. Projet tudy s kočárkem je pro maminky utrpení a také pro staré lidi je chůze po tomto chodníku nebezpečná.

oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:14 • Dobrý den, musíme Vás upozornit, že se nejedná o chodník, cestu nebo veřejnou komunikaci, ale o pozemek č.parc. 972/9 k.ú. Liboc, s charakterem využití zeleň, ve vlastnictví fyzických osob, na kterém je možné se pohybovat pouze se souhlasem vlastníků. Městská část Praha 6 nemůže zasahovat do vlastnických práv a měnit charakter využití tohoto pozemku.
náhled souboružádost
máme vyhražené invalidní stání v ulici Banskobystrická 3 a chtěli bychom si zažádat o obnovu vodorovného značení, jelikož však je v místě porušená vozovka ( viz přiložené fotografie ) nelze značení obnovit, navíc ani jeden z oslovených podniků, včetně TSK neprojevil o opravu vozovky zájem, jde o poškození tak 1,5 m krát 1 metr.

oznámeno: 27.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:20 • Žádost o oopravu poškozené komunikace byla předána na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.
10.10.2011 » 14:59 • vyjádření TSK hl.m. Prahy:Dobrý den, závada na komunikaci bude zařazena do plánu oprav běžné údržby komunikací. V současné době opravujeme pouze havárie a to v omezeném množství, dle přidělených finančních prostředků.
náhled souboruproblém
Dobrý den, v příloze zasílám fotografie cesty, po které denně chodím z
ulice Radčina do ulice Vlastina na autobus. Tato cesta vede kolem hotelu
Radegast a už nyní je zcela neschůdná pro kočárky, příp. starší či hůře
se pohybující lidi. V zimních měsících, když je pokryta sněhem, příp.
ledem, stává se cesta po ní velkým dobrodružstvím. Pokud by byla možná
náprava, byla bych velmi ráda. Děkuji


oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.09.2011 » 13:34 • Dobrý den, musíme Vás upozornit, že se nejedná o chodník, cestu nebo veřejnou komunikaci, ale o pozemek č.parc. 972/9 k.ú. Liboc, s charakterem využití zeleň, ve vlastnictví fyzických osob, na kterém je možné se pohybovat pouze se souhlasem vlastníků. Městská část Praha 6 nemůže zasahovat do vlastnických práv a měnit charakter využití tohoto pozemku.
náhled souboruUvolněná dopravní značka
Upozorňuji na uvolněnou dopravní značku (přechod pro chodce) v Matějské
ulici za křižovatkou se Šáreckou.


oznámeno: 27.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 14:21 • Informace o poškozeném dopravním značení předána správci komunikace - Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruChodník v Ankarské ulici naproti benzince

oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:15 • Lavičky budou v dohledné době opraveny.děkujeme za upozornění.
náhled souboruzábradlí
v ulici Wolkerova před nedávnem přestavovali dům na sídlo ČIŽP. Část rezavého lešení však nechali svařené na zábradlí tímto nevhodným způsobem. Mohl by s tím někdo něco udělat? Takto je to nebezpečné pro chodce i motoristy.

oznámeno: 23.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 07:49 • Děkujeme za upozornění. Vzhledem k tomu, že již není prokazatelné, kdo takto pozměnil zábradlí, problém předáme vlastníkovi komunikace, kterým je TSK Praha .
náhled souboruulice Zaverka
Ulice Zaverka, travnate plochy u chodniku, prosime o udrzbu nebo o informaci komu nalezi sprava techto ploch. dekuji

oznámeno: 21.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.09.2011 » 10:13 • Údržbu travnaté plochy zajišťuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy, která má bohužel na údržbu zeleně již velmi omezené finanční prostředky. I přes tuto skutečnost uvedenému subjektu předáváme MMS k vyřízení.
náhled souborudopravní značení
Značka informující o měření zakrývá značku hodnoty omezené rychlosti. Ulice Střešovická směr do centra v blízkosti U hradeb.vodojemu

oznámeno: 18.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2011 » 15:25 • Viditelnost popisovaného dopravního značení byla prověřena při místním šetření a kontrolní jízdě. Šetřením bylo zjištěno, že instalované dopravní značení je z pohledu přijíždějících řidičů dostatečně zřetelné, je vidět včas a ponechává řidičům dostatečný časový prostor na případnou korekci rychlosti vozidla.
náhled souboruauto v pesi zone na Petrinach
muzete pozadat ridice, aby nejezdil pesi zonou pod ulici Krasneho? dekuji


oznámeno: 15.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.10.2011 » 13:38 • Městská policie byla požádána o zvýšenou kontrolu ve Vámi uváděné lokalitě.
náhled souboruJugoslávských partyzánů - chybějící přechod pro chodce
Prosím o vyjádření, zda Praha 6 chystá instalaci přechodu pro
chodce, spojující chodník s nově vzniklou tramvajovou zastávkou
Zelená v ulici Jugoslávských partyzánů.


oznámeno: 11.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
19.09.2011 » 14:53 • Dobrý den, přístup na tramvajovou zastávku "Zelená" je zajištěn přes signalizaci v křižovatce Jugoslávských partyzánů - Zelená a na druhé straně nástupních ostrůvků směrem k ul. Čínská je vytvořeno tzv. místo pro přecházení. K dnešnímu dni nemáme žádné nformace o tom, že by se mělo vytvářet další místo pro přecházení.
náhled souborudopravní značka
v příloze posílám fotografii zobrazující prohozené dopravní značky zákaz stání s dodatkovou značkou začátek a konec zákazu, umístěné v ulici V.P.Čkalova u školy, na křižovatce ulic Z.Wintra a V.P.Čkalova.  Žádám okamžitou nápravu uvedeného stavu. Městská policie totiž ihned začala rozdávat oznámení o přestupku za stěrače všech parkujících vozů.

oznámeno: 07.09.2011
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.09.2011 » 09:55 • Děkujeme za upozornění, dopravní značení bylo uvedeno do souladu se stanovenou úpravou silničního provozu.
náhled souboruhanspaulka
chtěl bych touto formou poděkovat pracovníkům ÚMČ Praha 6 za vzornou péči o zeleň v úseku okolí ZŠ Sušická a tzv.zámečku.Po jarním rozpačitém začátku nyní probíhá sekání travnatých ploch,ale i úklid a ostatní údržba zeleně v pořádku.Možná by se vyplatilo pořízení lepší zahradnické techniky aby sekání bylo efektivnější.

oznámeno: 27.08.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
31.08.2011 » 13:33 • V srpnu 2011 byl pořízen pro zajišťování těchto prací traktůrek z řady AMA. Není určen pouze pro seč trávy, ale i pro celoroční využití - například odklízení sněhu (systém umožňuje namontování radlice na sníh).
náhled souborureklamace
Ucpany kanal
na krizovatce Vlastina a Evropska je ucpany kanal.   oznámeno: 30.07.2011
====================
kanál je stále ucpaný. Foceno dnes (19.8.2011), voda je všude a nejde ani přejít přechod pro chodce. Je tam nový rybník, protože sklon vozovky nejde ani do kanálu.

oznámeno: 22.08.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
24.08.2011 » 08:47 • Dnešního dne byla provedena urgence u Technické správy komunikací hl.m. Prahy. Bylo přislíbeno urychlené zjednání nápravy.
24.08.2011 » 08:48 • Děkujeme za upozornění
náhled souboruLikvidace ovocných stromů
využívám této možnosti, abych vás informovala, že opět někdo polil plochu okolo dvou ovocných stromků na obecním pozemku (za křižovatkou ulic Vostrovská-Na viničních horách) s cílem je zlikvidovat. Před více než 20 lety nájemníci domu osázeli bývalé hřiště 12 ovocnými stromky, které ale vždy byly někomu trnem v oku a byly proto častým cílem ničení. Loni se objevila kola zhnědlé trávy kolem 2 zdravých jabloní (v létě, v době, kdy byly plné jablek) a ty o několik dní později zcela odumřely. Firma, která se stará o zeleň, uschlé pahýly letos na jaře z pozemku odklidila. Před asi 14 dny se objevila nová kola zhnědlé trávy kolem dalších 2 stromků a ty už teď začínají odumírat. Takže z původních 12 zbývají na rovném pozemku už jen tři. Jak dlouhou dobu bude trvat, než přijdou taky na řadu? Pak už tomu, kdo zřejmě chce využívat rovnou travnatou plochu jako sportoviště, konečně nebudou žádné stromy překážet...

oznámeno: 19.08.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.08.2011 » 13:53 • Dobrý den, děkujeme za Váš zájem o životní prostředí na Praze 6. Na základě Vašeho podnětu bylo provedeno místní šetření pracovníkem odboru dopravy a životního prostředí a bylo zjištěno, že ovocné dřeviny jsou skutečně poškozeny, zřejmě nějakou chemikálií. Na toto byla upozorněna Městská policie, která zde bude provádět zvýšený dozor. Aby mohlo být zahájeno správní řízení ve věci poškozování dřevin, je nutno chytit viníka "při činu", nebo dodat konkrétní důkazy (např. foto), proto pokuď nějaké takové podklady máte nebo získáte, dovolujeme si Vás požádat o jejich poskytnutí. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, pokud budete přítomna opětovnému ničení dřevin, volejte Městskou policii, která vše zaprotokoluje a předá nám k dořešení.
náhled souboruBilboardů je v Praze málo???
opravdu si vedení městské části Praha 6 myslí, že v Praze obecně je málo bilboardů? Na Patočkově ulici, směrem z centra kousek od lávky pro pěší, vzniká další osvětlený a okolí hyzdící nesmysl! Podle fotky je patrné, že zavěšená reklama propagující čistotu Prahy 6...dále zavěšená reklama na jisté rádio a konečně několik let trčící světelná reklama je málo a potřebuje něco mnohem vyššího, co řidiči a kolemjdoucí uvidí už od Strahovského tunelu. Úředník, který za městskou část Praha 6 tuto stavbu povolil, by se měl stydět!!! Jeho rozhodnutí tak startuje éru bilbordového smogu podél budoucí břevnovské radiály. Jistě byla uzavřena pro Prahu 6 nevýhodná smlouva, ale TSK si přijde na své. Fotografie spolu s komentářem předávám i ostatním organizacím pečujícím zejména o podporu zeleně a lidskou tvář Prahy 6.
Děkuji za reakci.

oznámeno: 14.08.2011
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborunepořádek + zbytečné značení
rád bych upozornil na značný nepořádek v parkovišti v ulici Pod Juliskou (hned to první parkoviště napravo při odbočení z Podbabské) – přílohou foto. Dále zasílám foto zbytečné značky, která je ve stejné ulici a zbyla tam po předchozích pracech (z obou stran).. Přeji fajn den a děkuji za nápravu hlavně toho nepořádku na parkovišti…

oznámeno: 12.08.2011
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
16.08.2011 » 13:48 • Nepořádek na Vámi uvedeném místě uklidili pracovníci organizační složky PRO 6 a o odstranění zapomenutého dopravního značení jsme požádali Technickou správu komunikací, odbor dopravního značení, vyřizuje pan Koudelka. Děkujeme za upozornění.
náhled souboruProsba o opravu vozovky
před časem jsem upozorňoval na díry v ulici Pod Cihelnou u křížení s
ulicí Žukovského. Dnes bych rád upozornil na díru u poklopu opět v ulici Pod Cihelnou blíže křížení s ulicí Hodčina. Na tuto  díru jsem upozorňoval i tehdy, ale ten kdo opravoval silnici o 80m dál, toto místo ignoroval i když na 100% musel právě jím projet.

oznámeno: 12.08.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
16.08.2011 » 08:30 • Žádost o provedení opravy vozovky jsme postoupili odpovědnému subjektu, kterým je Technická správa komunikací, ing. Pohludková, vedoucí oblastní správy severozápad. Děkujeme za upozornění.
náhled souboruPropadly chodnik
pred domem Šultysova 29, Praha 6 Břevnov mame propadly okraj chodniku. Je to uz od zimy, kdy pri strojovem odklizeni snehu se propadlo kolo. Dira se ale zvetsuje a zacina praskat i asfalt. Dejte nam prosim vedet, kdy bude mozne chodnik opravit

oznámeno: 11.08.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
11.08.2011 » 14:24 • Žádost o opravu byla předána majetkovému správci, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruÚklid chodníků u autobusové zastávky Hradčanská směr Prašný most
Od zprovoznění autobusových zastávek Hradčanská směr Prašný most přilehlé chodníky nespatřily uklízející koště, a pohled na odházené tisíce nedopalků je hrůzný. Samozřejmě špatně je to, že naši spoluobčané kuřáci považují za standardní součást svého rituálu odhození nedopalku na zem a vůbec jim nedochází, že je nejspíš něco špatně. Bylo by možné alespoň zajistit úklid, nebo se časem k zastávkám přes haldy nedopalků ani nedostaneme?

oznámeno: 09.08.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.08.2011 » 14:21 • Celoroční údržbu nově vybudovaných chodníků včetně nástupišt zajišťuje její majetkový správce, tj. Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Tento subjekt zajišťuje pravidelný úklid v četnosti 2x měsíčně. Bohužel s nešvarem odhazování nedopalků se potýkáme na celém území městské části. Strážníci městské policie samozřejmě udělují blokové pokuty za odhazování nedopalků, nicméně je stále řada neukázněných, kterým je čistota městské části lhostejná. Na zvýšení četnosti úklidu bohužel nejsou finanční prostředky.Děkujeme Vám za zájem o čistotu a pořádek.
náhled souboruSituace na křižovatce Jugosl. part a Činská
Upozorňuji na situaci na křižovatce Jugoslávských partyzánů a
Čínská, kde není vyřešen bezpečný přechod pro chodce, zvláště pro
maminky s dětskými kočárky, které musí jezdit přes vystupující
koleje a vybagrovanou zeminu.


oznámeno: 07.08.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.08.2011 » 14:23 • Vámi zaslána MMS byla postoupena odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, který má tuto stavbu na starosti.
12.08.2011 » 08:04 • Vyjádření OD MHMP:V současné době se dokončuje stavba "Prodloužení TT Podbaba" jejíž součástí je i oprava kolejí až ke kř. Jugoslávských Partyzánů - Zelená. Po dobu rekonstrukce je přechod krátkodobě zrušen a je možno použít ostatní přechody v okolí. Dle informace stavby bude tato situace maximálně 2 dny. Po dokončení úprav bude přechod samozřejmě obnoven.

 © 2023 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/mms/?vynechat=2300&crc=865ec99bd2674ee9cf8b83785cb6e091 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.