Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 21412160 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruVlastina ulice - neporadek

oznámeno: 08.04.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
08.04.2013 » 14:58 • Vážený pane Sune, z Vámi pořízené MMS bohužel nelze místo identifikovat.
náhled souborunádoba se zimním posypem
Dobrý den, na konci ulice Vokovická před křižovatkou s Lužnou jste zapomněli uklidit nádobu se zimním posypem. Většinou si stěžujete, že Vám nádoby lidé kradou a pak je zapomenete na ulici.

oznámeno: 08.04.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
08.04.2013 » 14:54 • Vážený pane Kreidle, děkujeme za upozornění na zapomenutou popelnici. Z území m.č. se stahovalo a stále ještě stahuje přes 1200 ks těchto nádob na zimní posyp. V takovém množství se výjimečně stane, že některou z těchto nádob dodavatelská firma přehlédne. V tomto týdnu bude odvezena.
náhled souboruul. Brodecka
uz jsem to na mmsing posilal pred rokem/mozna dva roky zpet. Proc jste nenapravili ten obrubnik? PS: ty schrabane hromadky tam nechava sprava zeleznic - pritom informuji ze provadi uklid. Vymysli si. Prosim uklidit


oznámeno: 02.04.2013
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
03.04.2013 » 17:25 • Oprava vyvráceného obrubníku bude opakovaně zaurgována u Technické správy komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruZastavka Divoka Sarka
Autobusova- smer centrum


oznámeno: 02.04.2013
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
03.04.2013 » 09:49 • Vážený pane, odhozené nedopalky budou odklizeny v rámci jarního úklidu, který bude proveden dne 3.4.2013.
náhled souboruBordel po bouračce
Autobusová zastávka "Divoká Šárka - směr Dejvická". Někdo u ní rozboural sloupek s cedulí + udělal další škodu. Bordel tam zůstal ležet (rozlitý olej, posyp) viz fotky


oznámeno: 02.04.2013
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
03.04.2013 » 09:52 • Předáno Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruznova autobusová zastávka Divoká Šárka
Bordel. Nikdo neprovádí regulérní a plánovaný úklid. Odpadkové koše se vyváží namátkově a ne podle plánu. Úklid strojem jednou měsíčně neprobíhá. Kde končí peníze daňových poplatníků? Kde je kontrola úřadu? Napište plán/harmonogram: úklidu, vývozu odpadků, zametání, strojového čištění


oznámeno: 02.04.2013
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
03.04.2013 » 09:38 • Vážený pane Sune, v zimním období se úklid chodníků neprováděl. Jarní úklid začal od dubna t.r. Jak jsme Vás již opakovaně informovali, je chodník u zastávky MHD BUS Nová Šárka zařazen do programu 2, který se uklízí druhý pracovní den v měsíci, tj. úklid bude proveden dne 3.4.2013. Pokud jde o harmonogram vývozu košů, rovněž jsme Vás informovali, že s ohledem na provoz na pozemních komunikacích, není možné stanovit přesnou hodinu vývozu, nicméně odpadkové koše se vyvážejí denně. Z Vámi pořízené fotografie je patrné, že kdosi odhodil 2 plastové kelímky do plochy zeleně, jistě pochopíte, že ve finančních možnostech města opravdu není, aby u každé plochy zeleně hlídkoval nonstop pracovník, který bude dozorovat, zda neukáznění občané odhazují odpadky mimo místa a nádoby k tomu určené.
náhled souboruulice Nová Šárka + okolí. Všude plno štěrku
kdo a kdy bude uklízet štěrk po zimě. Jsou ho plné ulice a chodníky. Lidi ho rozťapávají. Neviděl jsem krom pár chvil, že někde jsou smetené hromádky, ale jinak se válí všude! Prosím o perfektní úklid. Úklidové čety to flákají a nikdo je nebuzeruje ať to dělají pořádně!


oznámeno: 02.04.2013
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
03.04.2013 » 09:23 • Vážený pane, vzhledem k tomu, že oficiální ukončení zimního období nastalo dnem 31.3., jistě pochopíte, že není v lidských silách, aby byl veškerý posypový materiál odklizen z komunikací během týdne. V měsíci dubnu byla zahájena nejen Komplexní údržba komunikací, v rámci které dojde k odklizení nečistot z vozovek, ale i jarní úklid chodníků.
náhled souborudotaz na zataras ulice Nad Tejnkou
rád bych se zeptal kdo a z jakého důvodu již několik měsíců a let betonovými zátarasy blokuje ulici Nad Tejnkou a to takovým způsobem, že chodci = maminky s kočárky (dvoukočárek nemá šanci), pejskaři, cyklisté, spousta lidí denně musí procházet bahnem mimo komunikaci po nezpevněné krajnici, chodník tu není.
Přikládám fotografii z posledních dnů = měsíce března, kombinace zátarasů se čas od času mění, chodím zde cca 2x denně do práce několik let, jezdíme zde s rodinou na kolech, chodíme tudy na procházky....
 
Předem děkuji za vysvětlení a případnou nápravu současného stavu této komunikace.


oznámeno: 27.03.2013
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
03.04.2013 » 09:18 • Vážený pane Houžvičko, umístění betonových bloků (jako dopravního zařízení ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) na místní komunikaci vyvolala nutnost předchozího poškození části komunikace Nad Tejnkou v předmětném místě natolik, že v současné době není pro provoz motorových vozidel ve stavu provozuschopném. Rozsah betonových bloků je realizován v tomto provedení, aby bylo důsledně zabráněno průjezdu vozidel, neboť v minulosti bylo zaznamenáno přemísťování těchto zátarasů. V současné době je projednávána technická možnost nápravy tohoto stavu a k uvolnění příjezdové komunikace dojde v okamžiku, kdy tato překážka pomine (termín nejsme v tuto chvíli schopni predikovat). Postup v této věci je v gesci především majetkového správce komunikace, tedy TSK hl.m. Prahy a subjektu, který komunikaci při vlastní stavební činnosti poškodil. Co se týče volného průchozího terénu, tak správce byl v předcházejícím období požádán ze strany Úřadu městské části o zajištění vyrovnání a úklidu této části komunikace.
náhled souboruBordel Dejvicka bus stop 119-Diplomat

oznámeno: 25.03.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.03.2013 » 07:59 • Znečištění způsobila firma provádějící rekonstrukci domu v ul. Banskobystrické. Stavba byla vyzvána k okamžitému výsběru odpadků v zeleni a celém okolí stavby.
náhled souboruA
A co děti? Ulice na Hanspaulce 2


oznámeno: 25.03.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.03.2013 » 08:57 • Vážený pane, městská část není právně zmocněna k řešení přestupků v dopravě, toto je plně věcí Policie ČR a Městské policie. Doporučujeme tedy se obracet přímo na bezplatná čísla zmiňovaných složek (158, 156).
náhled souboruStále stejná situace.
Váš nezájem o vyřešení tohoto problému, udivuje všechny, kteří musí kličkovat mezi auty. A co děti?


oznámeno: 24.03.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.03.2013 » 08:26 • Vážený pane, náš údajný nezájem na řešení tohoto problému je dán tím, že městská část není právně zmocněna k řešení přestupků v dopravě, toto je plně věcí Policie ČR a Městské policie. Doporučujeme tedy se obracet přímo na bezplatná čísla zmiňovaných složek (158, 156).
náhled souboruUl. Šárecká, Ul.Turkovská - chodníky, přechod pro chodce, skládka
takto vypadají chodníky přímo pod zámečkem Hanspaulka a v jeho okolí - v ulici Šárecká a Turkovská. Dlážděný chodník z ničeho nic přechází v pěšinku vyšlapanou v blátě, na protější straně je zase asfalt blátem každoročně více a více nahrazován. V ulici Turkovská chodník prakticky neexistuje, chodci chodí po kraji ulice - je zde pás bláta s místy prosypanými štěrkem, v další části je dlažba do bláta zaježděná auty - tento stav tvá bez změny již 28 let!!! 

U konce dlážděného chodníku přecházejícího v pěšinku v ulici Šárecká není ani přechod pro chodce na protější chodník. Je to přitom místo kde se vystoupí z Centrálního parku Hanspaulka na Šáreckou ulici a vše vybízí k tomu přejít přes ulici k bráně a pokračovat nahoru k zámečku Hanspaulka. Auta zde jezdí opravdu rychle a ani zobrazení jejich rychlosti na tabuli nevede k sebereflexi řidičů...zvýšený přechod pro chodce jako přirozená překážka vedoucí ke snížení rychlosti vozidel by byl ideální. Centrální park by plynule navazoval na louky pod zámečkem a chodci by byli více chráněni. 

Zároveň v náletové zeleni u pešinky místo chodníku vzniká zřejmě "černá skládka" odpadu. Předem děkuji za pozitivní změny.

oznámeno: 17.03.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
02.04.2013 » 14:24 • Popisovaný úsek ulice Šárecké včetně ulice Turkovské čekají změny k lepšímu. V rámci budování Centrálního parku Hanspaulka bude celý prostor vozovky pod zámečkem (přibližně úsek Turkovaská-Za Hanspaulkou) zvýšen a vozovka provedena v jiném povrchu, zároveň se počítá s doplněním některých chodníků. Ulici Turkovskou chceme v úseku Šárecká – Na Hanspaulce pro automobily uzavřít, aby se prostor mohl stát součástí parku. V uvedeném je zadána projektová příprava, s realizací se počítá do dvou let. Pro zklidnění dopravy bude v letošním roce realizován stavební práh s přechodem pro chodce a přisvícením v blízkosti křiž. Šárecká x Na Karlovce. Pokud jde o skládku odpadu, zajistí její úklid a odvoz pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souboruul.Liborova a okolí
V harmonogramu komplexního úklidu komunikací jaro 2013 jsem se dočetla, že úklid na Břevnově - ul. Liborova, Závěrka... je plánován až na 10.května. Posílám foto jak vypadá chodník v ul. Liborova (okolní ulice jsou stejné) 6.března. Znamená to, že ještě 2 měsíce se budeme klouzat z kopce po posypovém materiálu (který se v zimě v této části hojně přidával a neodklízel) a až bude sucho, tak to budeme dýchat? (Na psí exkrementy v Liborově jsme už snad zvyklí :-) ). Prosím o zvážení, zda není možný alespoň částečný úklid chodníků. Předem mockrát děkuji za vstřícný krok.

oznámeno: 08.03.2013
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
11.03.2013 » 16:45 • Vážená paní, harmonogram Komplexní údržby komunikací, ve kterém jste se dočetla, že úklid komunikací proběhne až v květnu t.r. se týká výhradně úklidu vozovek, nikoliv chodníků. Posypový materiál z chodníků je odstraňován v rámci sněhové pohotovosti. Od 12.3. se začíná postupně s úklidem a odvozem štěrku z chodníků. V oblasti Břevnova bude úklid a odvoz štěrku proveden v pátek 22.3.2013.
náhled souboruZapomenuté ořezané větve
někdo ořezal, ale neuklidil. Křižovatka ulic: Navigátorů, U Silnice, Pod Cihelnou, Nová Šárka
 
PS: na obrázku jsou vidět kontejnery pro recyklaci. Je fajn, že jsou, ale kolem nich je neuvěřitelný bordel. Auto přijede, naloží, ale bordel nechá ležet a nezamete. Kde to žijeme?


oznámeno: 20.02.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.02.2013 » 10:04 • Ořezané větve a úklid bezprostředního okolí zajistí pracovníci organizační PRO 6 v co nejkratším možném termínu.
náhled souboruUpozornění
rád bych upozornil na křoví, které zasahuje do chodníku a brání v chůzi. Nachází se nedaleko MHD Staré náměstí, ul. Stochovská a na další křoví v ul. Drnovská pod benzinkou PAP OIL, které rovněž brání v chůzi. Je po levé straně ulice , směr jízdy nahoru v zatáčce nedaleko Pražských služeb. A dále na vylomenou a otočenou dopravní značku (zákaz vjezdu)na náměstí Českého povstání. Děkuji za pochopení. 


oznámeno: 06.02.2013
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
14.02.2013 » 09:52 • Přerostlé křoví bránící bezpečnému průchodu po chodníku a výhledu do křižovatky upraví pracovníci organizační složky PRO 6 v co nejkratším možném termínu.
15.02.2013 » 08:32 • Vážený pane, na poškozené dopravní značení jsme upozornili Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, kterou jsme zároveň vyzvali ke zjednání nápravy.
náhled souboruKřižovatka Střešovická - Patočkova - chodci
Po celou dobu výstavby tunelu blanka je křižovatka Střešovická - Patočkova utrpením pro chodce, kde jsem již byl několikrát díky jejímu předešlému řešení málem sražen automobilem. 
Nicméně nově ustanovená "bezpečná" ulička pro přecházející chodce je již skutečně výsměchem jakémukoliv pokusu o pohyb bez bariér. (Vím, že tuto stavbu nemá na starosti Praha 6, ale jistě budete vědět, kde nejlépe zajistit nápravu).


oznámeno: 04.02.2013
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
15.02.2013 » 07:59 • Vážený pane Motýle, Váš podnět jsme předali k řešení Magistrátu hl.m. Prahy, který na této komunikaci vykonává státní správu a povoloval předmětné opatření. S pozdravem
náhled souboru"Krásná cesta"
zasílám Vám obrázky cesty od McDonalds v Divoké Šárce směrem k sídlišti Dědina souběžné s Evropskou.Tato výzdoba stále roste.Děkuji,věřím v nápravu.

oznámeno: 04.02.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.02.2013 » 08:32 • Vážený pane Polesný, bohužel se jedná o lokalitu, na které se nepravidelně objevují četné mikroskládky různorodého odpadu. O stávajícím nepořádku samozřejmě víme, již jsme požádali pracovníky organizační složky PRO 6 o úklid mikroskládek. Děkujeme i tak za upozornění.
náhled souboruPodchod Hradčanská - stojatá voda
!!! Nevím, kdo to stavěl a kdo byl investorem, ale kontrola dostatečného spádu pro odtok deštové vody je jedna z věcí, která by se měla při předávce kontrolovat.!!! Doufám, že problém bude brzy vyřešen.

oznámeno: 28.01.2013
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.02.2013 » 08:40 • Připomínka k nedostatečnému spádu pro odtok dešťové vody byla předána na IDS - Praha. Zde je jejich vyjádření: Vaši stížnost jsem nechal prověřit. Přepravní manipulant DPP – Metro mne informoval, že v pondělí byl Aco drine v podchodu zanesen drobným štěrkem, který používá DPP – Metro místo soli. Údržba na jeho pokyn provedla okamžité vyčištění žlábku. V současné době je podchod opět suchý. I přes jejich vyjádření jsme investora upozornili na skutečnost, že stojatá voda není zapříčiněna ucpávajícím se odtokovým kanálem.
náhled souboruRozbitá silnice na evropske
Díra v silnici u zastávky Divoká Šárka směr letiště, ze které chlista voda na lidí stojící na zastávce.

oznámeno: 08.01.2013
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
30.01.2013 » 13:45 • Požadavek na opravu závady na komunikaci byl předán Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souborurozpadlé schodiště
u našeho domu v Ulici Na Okraji 367/31 je rozpadlé a životu nebezpečné
schodiště na pozemku MĆ Praha 6, který není předmětem žádné nájemní smlouvy.
I přes žádosti o opravu z listopadu 2011 a září 2012, dopisu kontrolnímu
oddělení z října 2012 a zaslání fotografie, dotazu sem na lokální MMS-ing MĆ
schodiště neopravila a ani na naše dopisy neodpovídá. Nechápu, proč nám MĆ
Praha 6 není schopna po tak dlouhé době alespoň negativně odpovědět.

oznámeno: 19.12.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.01.2013 » 14:45 • Vážený pane Svobodo, Vaši stížnost na stav schodiště jsme předali ke stanovisku správci pozemku parc.č. 473/365 k.ú. Veleslavín společnosti SNEO, a.s., a to jak ke stavu schodů, tak i k prověření práv a závazků smluvních stran, vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 31.5.2006. S pozdravem Ing. Bohumil Mach, vedoucí odboru správy obecního majetku.

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/mms/?vynechat=2140&crc=e8429df333940ac9bf18cfa7a1b69697 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.