Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 17211740 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruparkování
Dobrý den,
každý den přijíždím ulicí generála Píky směrem do Svatovítské a odbočuji do ulice Buzulucká. Již několikrát jsem díky autu zaparkovaném na chodníku (většinou toto volvo) málem porazil chodce vstupující na přechod. Bylo by možně znemožnit technickými prostředky-třeba patníky parkovat na tomto místě, jelikož očividně městské policii Prahy 6 je to jedno.


oznámeno: 31.01.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.02.2016 » 10:30 • Vámi zachycené, protiprávní chování řidiče parkujícího na chodníku, v místě kde toto není povoleno dopravním značením, nás nenechává chladnými, nicméně dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu ze strany řidičů je plně v gesci Policie ČR a městské policie. Z tohoto důvodu jsme si dovolili Vaše upozornění oběma zmiňovaným složkám přeposlat. Instalace zábran, které by fyzicky zamezily parkování na chodníku, není opatřením, které by bylo v souladu s naším náhledem na tvorbu veřejného prostranství.
náhled souboruPreplnene kontejnery
Preplnene kontejnery, zast. Divoka Sarka

Napr. Kontejner 103 (papir), ale jsou zde i zbytky vanocnich stromku

oznámeno: 25.01.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruzábradlí
Dobrý den,

vchod do Obory Hvězdy u zastávky Ruzyňská, chybí dělící část zábradlí, hrozí pád do potoka. Lávka přes potok je nová, neplánuje se celkové sjednocení i se zábradlím, nyní jsou v něm nálety (stromy, keře) a je celkově špatné?
 
Děkuji


oznámeno: 25.01.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
10.02.2016 » 08:03 • O opravu chybějící části ochranného zábradlí včetně úpravy sesutého kamenného obložení břehu potoka jsme předali k zajištění správci toku a Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruzničený část parku
Takto se parkuje a ničí část parku naproti škole Ant. Čermáka, bezohlednost řidičů.   Někteří řidiči stojí přes chodník přímo na trávě. Nemluvě o tom, že část kde byla zelená tráva je bahno a rozježděné koleje od aut. Fotky pořízení ve dne jsou z prosince a fotky za tmy z ledna, zda je vidět, že je to horší a horší. Bíle auto stojí přes  "bývalý trávník a ještě přes chodník a na další části trávy. Nemohly by se tam postavit sloupky o kterých  se psalo v lednovém časopisu Šestka.  Prosím, zda by se toto mohlo nějak řešit. Je zde park a né parkovací místa. Děkuji 

oznámeno: 25.01.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
10.02.2016 » 08:04 • Jak již bylo napsáno, Vámi popisovaná bezohlednost řidičů parkujících na zeleni a chodníku nás nenechává chladnými, nicméně dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu ze strany řidičů je plně v gesci Policie ČR a městské policie. Z tohoto důvodu jsme si dovolili Vaše upozornění oběma zmiňovaným složkám přeposlat. Instalace zábran, které by fyzicky zamezily vjezdu vozidel a pojíždění zeleně, je zřejmě jediná cesta, která by mohla vést ke změně, Otázkou zůstává, zda tyto by byly osazeny ještě před, nebo až v rámci plánované rekonstrukce parku.
náhled souborudlazba na chodníku
Dobrý den,

na chodníku na Vítězném náměstí u zastávky tramvaje směr z centra je poškozena dlažba. Viz foto.


oznámeno: 25.01.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
26.01.2016 » 08:05 • Žádost o opravu poškozené dlažby již byla předáno majetkovému správci, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy. Bohužel díky nepříznivým klimatickým podmínkám nemohla být oprava provedena.
náhled souboruAbsence přechodu pro chodce v Ruzyni
Dobrý den. 

Moc prosím o zřízení přechodu pro chodce u autobusové zastávky v Praze 6- Ruzyni.
Jedná se o zastávku "Staré náměstí " autobusů č. 142, 168 v ulici Drnovská. 
Ve směru na Dědinu přechod je, ale v opačném směru (ke Karlovarské ulici) není. 
Moje děti (a všichni cestující) nemají žádnou možnost přejít ul. Drnovskou, aniž by nevstoupili do vozovky. Přechod pro opačný směr je po chodníku nedostupný (není tam chodník!), navíc by se děti musely vracet proti směru jízdy busu asi 200 metrů. 
Denně se strachuji o své děti, které jsou nuceny přecházet na nebezpečném místě.


A ještě prosím o vybudování chodníku v ulici Pod hřbitovem (Ruzyně), chybí tam a mnoha lidem tak hrozí nebezpečí sražení automobilem..

Děkuji,

oznámeno: 25.01.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
13.06.2016 » 11:36 • Státní správu ve věci dopravního značení (zřízení přechodu pro chodce), vykonává na komunikaci Drnovská Magistrát hl.m. Prahy. Proto jsme mu předmětný podnět postoupili. Vzhledem k tomu, že městská část není vlastníkem komunikace Pod hřbitovem, ani přilehlých pozemků, nemůže požadovaný chodník vybudovat. K tomuto je oprávněn pouze vlastník, kterým je Hlavní město Praha.
náhled souboruPoničený kus parku
Díky bezohlednému parkování naproti škole Ant. Čermáka je již nenávratně zničen kus parku Generála L. Cardenase. Takhle poničený trávník se už nikdy nevzpamatuje, hlídky strážníků situaci řeší pouze občas a bezohlední řidiči víc a víc ničí to, co bývalo trávníkem. Nejvhodnější řešení by bylo postavit tam sloupky, zabraňující parkování v zeleni.
 
Děkuji

oznámeno: 14.01.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.02.2016 » 08:23 • Vámi popisovaná bezohlednost řidičů parkujících na zeleni a chodníku nás nenechává chladnými, nicméně dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu ze strany řidičů je plně v gesci Policie ČR a městské policie. Z tohoto důvodu jsme si dovolili Vaše upozornění oběma zmiňovaným složkám přeposlat. Instalace zábran, které by fyzicky zamezily vjezdu vozidel a pojíždění zeleně, je zřejmě jediná cesta, která by mohla vést ke změně, Otázkou zůstává, zda tyto by byly osazeny ještě před, nebo až v rámci plánované rekonstrukce parku. Již teď je však jasné, že bude užito jiného dopravního zařízení, než baliset.
náhled souborunebezpečné přecházení před školou Antonína Čermáka
Dobrý den, 
v lednovém čísle časopisu Šestka byl článek o zelenobílích sloupcích umisťovaných na dopravně problematická místa. 
Před ZŠ Antonína Čermáka se jeden přechod, který by podobné dopravní opatření potřeboval nachází. 
Z přiložené fotodokumentace je zřejmé, že 5 metrů se od tohoto přechodu neparkuje. Dokonce se parkuje přímo na něm a rozhled je zde také špatný, ve směru ke škole se z levé strany divoce parkuje na okraji parku a vpravo hned u přechodu. 
Balisety by se zde zcela jistě uplatnili jak ve zvýšené bezpečnosti školáků tak při ochraně parku. V letošním roce se zde plánují zavést parkovací zóny, současnou situaci to snad částečně vyřeší ale nebezpečný přechod vyžaduje okamžitý zásah a balisety jsou jeho možným řešením.
Děkuji 

oznámeno: 14.01.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
13.06.2016 » 11:15 • Úřad městské části stanoví takové opatření, které fyzicky zamezí vjíždění na zeleň nad předmětným přechodem. Vámi požadovaná instalace baliset by v tomto prostoru nebyla vhodná, proto bude úprava realizována jinými prostředky. Zbývá pouze dodat, že dohled nad kázní řidičů přísluší pouze Policii ČR a městské policii a tyto složky mají zajistit vymýcení tohoto nešvaru.
náhled souboruposun kontejnerů na tříděný odpad
Dobrý den. Na rohu ulic TerronskáxMaďarská jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Jsou hned u přechodu pro chodce a zakrývají jak výhled pro řidiče, tak i pro chodce. Domnívám se, že přemístěním kontejnerů o cca 10 m na začátek ulice Maďarská by se výrazně zvýšila bezpečnost tohoto přechodu. Děkuji 

oznámeno: 14.01.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
25.01.2016 » 08:59 • Stanoviště tříděného odpadu je umístěné na komunikaci Terronská z důvodu snadné obsluhy vývozu. Umístění je schválené zástupcem dopravní policie ČR, nicméně nádoby lze posunout dále směrem k chodníku, proto jsme kontaktovali odpovědného pracovníka Pražských služeb se žádostí o kontrolu umístění nádob při jejich vývozu, tak aby byl od vozovky dostatečný odstup a nebránily výhledu.
náhled souboruPrechod pres ul. Na Petrinach u krizovatky s Na Vetrniku
Dobrý den. Při rekonstrukci ulice Na Petřinách se nějak nepovedlo se vzájemně trefit jednotlivými částmi přechodu tak, aby jako celek byl bezbariérový.
Již někdy v listopadu jsem k tomu psal dotaz tehdejší paní místostarostce
Petře Kolínské, ale nemám ani vyjádření, ani se nic viditelného neděje.

oznámeno: 14.01.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
02.02.2016 » 08:08 • Vážený pane, Vámi kritizovaný stav je záměrný. V rámci rekonstrukce tramvajové trati došlo i ke zřízení bezbariérových úprav s hmatovými prvky na tramvajovém tělese. Tato úprava zohledňuje plánovanou stavební úpravu křižovatky Na Petřinách x Na Větrníku. V rámci této úpravy dojde ke zrušení stávajícího přechodu a jeho posunutí do nové lokace, přičemž dojde i k Vámi zmiňovanému "trefení" na již upravenou část tramvajového tělesa.
náhled souboruNepořádek
Nepořádek na adrese Zelená 7

oznámeno: 14.01.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.01.2016 » 12:17 • Dobrý den,stanoviště tříděného odpadu na křižovatce v ulici Zelená necháme sledovat pracovníkem oddělení kontroly čistoty a pořádku. Pokud zjistí nedostatečnou kapacitu či malou četnosti vývozu, zažádáme na Magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti. Navýšení četnosti závisí na výši finančních prostředků, které má MHMP k dispozici.
náhled souboruZákazy
A takhle, tak se jezdí u nás (Kafkova 21). Stále, jen to tentokrát hezky 
odhakuje sníh. Jen ten bdělý městský strážník zase nikde...

oznámeno: 05.01.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
25.01.2016 » 08:13 • Vážený pane, sdílíme Vaše rozčarování z nekázně řidičů, nicméně jsme nuceni konstatovat, že městským částem nepřísluší dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu ze strany strany řidičů, k tomu je právně zmocněna pouze Policie ČR a městská policie. Oběma složkám jsme Vaše podání předali.
náhled souboruúklid ulic
Dobrý den, trochu mi uniká smysl úklidu ulic v září, kdy listí ze stromů není ještě spadané. Pak to například v ulici Křenova vypadá viz foto a je opravdu příjemné se pokaždé do auta čvachtat nánosem listí. Vloni byla tato vrstva listí sice pozdě, ale alespoň odstraněna, letos nikoli.
 
Děkuji za řešení a přeji klidné svátky

oznámeno: 22.12.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
15.01.2016 » 12:15 • Souhlasíme s Vámi, že se Komplexní údržba komunikací provádí ještě v době, kdy nedošlo k úplné opadu listí, nicméně stejná dodavatelská firma, která KÚK provádí musí mít připravenou veškerou techniku na zimní období, tj. k prvnímu listopadu. Z tohoto důvodu není možné posunout termín úklidu. V každém případě jsme požadavek na úklid listí v ul. Křenova předali Technické správě komunikací hl.m. Prahy, která slíbila, že zetlelé listí u parkoviště uklidí během příštího týdne.
náhled souboruNepořádek u Motola
Dobry den, posilam foto "chodniku" od nove stanice metra "Nemocnice Motol" smerem k autobusove zastavce "Safranecka". Pesinu si vyslapali mistni obyvatele, bohuzel od otevreni metra je pesi propojeni s Vypichem stale nedoresene. Krovi i stran podel pesiny je plne odpadku, ktere od otevreni metra stale nikdo neuklidil. Prosim, byla by mozna naprava? Dekuji

oznámeno: 22.12.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
26.01.2016 » 08:11 • Údržbu i úklid těchto ploch provádí Magistrát hlavního města Prahy. Žádost o zvýšení četnosti úklidu proto byla zaslána zmíněnému subjektu.
náhled souboruSkatepark Baba
Dobrý den, dnes jsem byl s dětmi v "skateparku" na Babě. Překvapil mě technický stav ramp. Mnoho šroubů chybí, některé trčí ven z desek. Desky jsou místy děravé. Nájezdové plechy volné, jeden chybí zcela. 
Obracím se tímto na Prahu6 (nevím kdo je správce hřiště), protože rampy jsou dle mého názoru v tomto stavu nebezpečné. Byla by škoda, kdyby je děti nemohli užívat, sposta z nich, všech věkových kategotrií zde našla zábavu. 

Děkuji za nápravu

oznámeno: 22.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.01.2016 » 12:20 • Dobrý den, tento neutěšený stav skateparku Baba již evidujeme několik měsíců. Bohužel do opravy nechce v současné době Městská část Praha 6 investovat s tím, že se pokusí získat finanční prostředky na celkovou rekonstrukci ve smyslu výstavby kompletně nového betonového skateparku. Svého času byla na návštěvních řádech tato informace vyvěšena i s dodatkem, že vstup na rampy je pouze na vlastní nebezpečí. Pokud nyní tato informace na skateparku chybí, bude opětovně doplněna.
náhled souboruZanedbaná péče o zeleň
Za Chitussiho nemocnicí pod ulicí Na marně jste nechali asi před pěti lety nechali vysázet ve stránce u pomníku Williho Brandta půdopokryvnou zeleň.  Avšak dodnes nikdo neodstranil černou fólii kterou bylo vše pečlivě zakryto a i kdyby to někdy někdo zalil, tak se ke keříčkům moc vody nedostalo. Jen zázrakem ještě některé přežívají. Místo toho tam posíláte pět lidí sbírat odpadky kde žádné nejsou. Pejskaři bordel nedělají

oznámeno: 22.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.01.2016 » 08:16 • Odbor dopravy a životního prostředí, který má park W. Brandta ve správě, zajišťuje na těchto plochách standardní běžnou údržbu spočívající v kosení travních porostů, úklidu a hrabání listí. Péče o dřeviny je prováděna nad rámec běžné údržby s ohledem na aktuální potřeby a množství dostupných finančních prostředků. Každoročně zde objednáváme zálivku vysázených keřů, ale naše finanční prostředky máme bohužel jen v omezeném množství a jsme schopni zálivku zajistit max. 1x za 14 dní. V minulosti byly keře do svahu i několikrát dosazovány, ale bohužel i nadále dochází k jejich úhynu. Problémem zapěstování keřů je samotné stanoviště, svažitá plocha s velkým odtokem srážkových vod a zároveň výslunný svah. Část keřů byla poškozena také v zimním období při sáňkování. Co se týče černé fólie, kterou zmiňujete ve Vašem upozornění, není třeba ji odstraňovat, protože dřeviny nikterak neomezuje a navíc chrání svah před erozí. Jedná se o výsadbovou fólii, která je pro vodu propustná. Problémem je pouze to, že se na některých místech splavila vrchní vrstva borky, kterou byly keře zamulčovány, a fólie nepůsobí příliš estetickým dojmem. V loňském roce jsme na základě pokynu vedení radnice v tomto parku žádné úpravy ani dosadby dřevin nezajišťovali, protože nám bylo sděleno, že bude vybrán odborník, který vypracuje koncepci úprav celého svahu. Dosud jsme žádný další pokyn v této věci neobdrželi. Pokusíme se otázku úpravy svahu opět otevřít na úrovni vedoucí odboru a příslušného radního.
náhled souboruOdpadky u kontejnerů na adrese Zelená 7

oznámeno: 22.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.01.2016 » 08:18 • Dobrý den.Stanoviště tříděného odpadu na křižovatce v ulici Zelená necháme sledovat pracovníkem oddělení kontroly čistoty a pořádku. Pokud zjistí nedostatečnou kapacitu či malou četnosti vývozu, zažádáme na Magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti. Navýšení četnosti závisí na výši finančních prostředků, které má MHMP k dispozici.
náhled souboruzničená autobusová zastávka Jiviny
Na Ruzyni je již delší dobu zcela poničená autobusová zastávka Jiviny ve směru na Divokou Šárku. Děkuji za nápravu.

oznámeno: 18.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
21.12.2015 » 10:34 • Dobrý den,o poškozené autobusové zastávce víme. Odborná firma posoudí, zda s ohledem na její značně poškozený stav bude možná její oprava. V případě, že oprava nebude možná, bude nutná její demontáž. Práce budou provedeny v průběhu ledna.
náhled souboruŠlikova x Heleny Malířové
Umístění informační cedule tomuto místu prospělo. Velkou část lidí 
odrazuje od vytváření černé skládky. Přesto se dá ještě něco zlepšit. 
Například vyplnit kolonku, kde je nejbližší sběrný dvůr. Také se 
zbytečně otálí s instalací dohledové kamery, pro kterou je zde již 
infrastruktura připravena. Dobré by také bylo přesvědčit asijského 
obchodníka z rohu ulic Liborova x Bělohorská, aby odvážel svůj odpad 
přímo do sběrného dvora. V tu chvíli se může toto místo zmenšit o dva 
nadbytečné kontejnery, které jsou minimálně 3x týdně tímto obchodníkem 
zaplněny tak, že nejdou zavřít.

oznámeno: 18.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.01.2016 » 12:21 • Informační cedule byla doplněna o kontakt na sběrný dvůr v Proboštské ul. Kontrola Vámi zmiňovaného prodejce byla provedena před dvěma roky, provozovna se zapojila do systému města (papír a plasty). Doposud není schválena koncepce výstavby městského kamerového systému hl.m.Prahy, takže k instalaci kamery v nejbližší době nedojde. Pro Vaši informaci uvádím, že prioritně se kamery instalují z důvodu bezpečnosti.
náhled souboruPosezení v Diskařské
Na horním okraji parku Královka, vedle dětského hřiště je pěkné 
posezení... ( ulice Diskařská )

oznámeno: 18.12.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.12.2015 » 15:03 • Odvoz odloženého nábytku zajistili pracovníci organizační složky PRO 6.

 © 2023 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/mms/?vynechat=1720&crc=8796d0ab83a23eac6bbc170d2bf1974d ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.