Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 14411460 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruTRAFO ANASTÁZOVA
SEZONA ZAHRÁDEK SKONČILA 
Zahrádka se samoobsluhou. Oblíbené zákoutí trafostanice v ulici Anastázova, výběh pro klienty zdejšího "ústavu pro prevenci rizikového chování". Dlouhodobě neřešená záležitost. Celoroční multifunkční drogové doupě. 

Přiměje odpovědné orgány k řešení drogové problematiky alespoň exces, zásah a transport ZZS HMP u zdrogované osoby dne 27.10. 2016 ve večerních hodinách kolem 21:00 zpod lávky přes ulici Patočkova? 

Okolí lávky a kompletní přilehlá křoviska na severních a SZ pozemcích Polikliniky Pod Marjánkou jsou dlouhodobě lokalitou narkomanů, bezdomovců a dealerů drog. Stále stejné skupiny především mladistvých delikventů, neustále pod vlivem omamných látek všeho druhu, které se schází : Počínaje parkem za KC Kaštan, dále vnitroblokem domů za Klubem 66, spojeným vnitroblokem za domem č.p.Bělohorská 138, lávkou přes ulici Patočkova od ulic Břevnovská a Slavníkova, v celém okolí Polikliniky Pod Marjánkou, zarostlým schodištěm na SZ straně budovy Polikliniky Pod Marjánkou, dětským hřištěm v ulici Junácká, parčík a odpočívadlo Junácká, oblast Ma rjánky až k hotelu Pyramida a jeho kompletní okolí. 

Situace hodná řešení nejvyššími orgány státní správy v drogové problematice.

oznámeno: 30.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
23.12.2016 » 08:33 • Vážený pane, Váš podnět bude postoupen k prověření ředitelům obou policií a zařazen do programu jednání "Bezpečnostní komise RMČ" dne 12.1.2017. K podnětu je zároveň pravdou, že se v této lokalitě (Meziškolská 1120/2) nachází nezisková organizace "PREV-CENTRUM", která provozuje, jak prevenci sociálně patologických jevů, tak poradenství rodičům a nízkoprahový klub pro děti a mládež do 18 let. Dosud jsme nezaznamenali záporné ohlasy na činnost této organizace a její klienty. Ve zmíněné lokalitě také jedna ani druhá policie nehlásí významnější nárůst kriminality, než kdekoliv jinde na Praze. Oba ředitelé ale po prověření uváděných skutečností situaci zde opět prověří a budou komisi v lednu informovat.
náhled souboruParcik U Ladronky x Dvoreckeho
Vysypan kontejner elektro.

oznámeno: 28.10.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborumnožství chloru ve vodě a na listech stromů
Dobrý den, pravděpodobně se zvýšilo množství chloru ve vodě a na listech stromů (zvláště u kostela) je vidět degradace vlivem chlóru. Je možné snížit jeho množství?
Děkuji. JF

oznámeno: 24.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:52 • Městská část Praha 6 není komptenetní k řešení tohoto problému. Se svým dotazem se prosím obraťte na správce vodovodní sítě, tj. PVK a.s.
náhled souboruNepořádek v ulici Zelená 7 (oznámeno 24.10.2016)

oznámeno: 24.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
02.11.2016 » 08:32 • Jak jsme vás již několikrát informovali, k úklidu dochází pouze ve všední den a provádí ho jiná posádka než ta, která nádoby vyváží. Proto dochází k časovému posunu mezi vývozem a úklidem. V současné době je stanoviště uklizeno.
náhled souboruDobry den, je toto bezpecne?? Pred viaduktem u vjezdu do Papirenske ulice.

oznámeno: 23.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.10.2016 » 13:07 • Děkujeme za upozornění. Místo není nebezpečné. Jedná se o uzemnění rozvodů vody. Váš podnět předáme vlastníkovi zařízení.
náhled souboruSvětelný smog na adrese Jugoslávských partyzanu
Hezký pěkný den do radnice,  

Ráda bych Vás požádala o pomoc při řešení problému, který nám významně snižuje kvalitu života na zmíněné adrese.  

V rámci rekonstrukce budovy CIIRC dochází k silnému světelnému znečištění do okolí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jsou nonstop zapnutá bílá zářivá světla, která bezohledně pronikají na obytných domů naproti.  

Rozptyl světla je tak intenzivní, že v nočních hodinách nemusíme svítit. Hlavní důvod proč však poukazuji na tuto světelnou šikanu je, že nám vznikly podmínky, za kterých si nelze dopřát kvalitní spánek. I přes zatažené závěsy a žaluzie světlo nekompromisně proniká do bytů a našich ložnic. Budeme vděční za Vaší intervenci v této vzniklé situaci a pomůžete nám vrátit opět rozdíl mezi dnem a nocí do našich životů a domovů.  

S úctou I. N.

oznámeno: 22.10.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
20.12.2016 » 09:31 • Kompetentní k řešení daného problému je Hygienická stanice hl.m. Prahy. Prosíme, abyste na zmíněný subjekt podali písemnou stížnost.
náhled souboruStříkačka na zemi v ulici nar.obrany 22 mezi bílými dveřmi a vjezdem.

oznámeno: 21.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
24.10.2016 » 11:46 • Požadavak na odstranění insjekční stříkačky byl předán Městské policii hl.m. Prahy, která disponuje specielní hlídkou na odstraňování tohoto nebezpečného odpadu.
náhled souboruZnečištěná ulice Africká od stavby
Žádám o zajištění uklidu ulice Africké, která začíná být velice znečištěna vozidly, která vyjíždějí ze stavby AFI Vokovice. Prosím příslušné orgány MČ Prahy 6 o dohled nad stavbou hlavně co se týká znečištění a hluku, aby došlo k co nejmenšímu zhoršení životnívh podmínek v okolních domech. Děkuji.
S pozdravem J. CH.

oznámeno: 19.10.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:56 • Odbor dopravy a životního prostředí projednal otázku výjezdu do slepého úseku Africké ulice s investorem akce. Po projednání došlo k maximálnímu omezení výjezdu vozidel a obdobná situace by se již neměla opakovat a tím ani způsobené znečištění vozovky.
náhled souboruPřípady nepojízdných aut, která na Praze 6 stojí
Dobrý den, 

ráda bych se zeptala, jak se nyní budou řešit případy nepojízdných aut, která na Praze 6 stojí. Po několika měsících, kdy byly zavedeny zóny placeného stání, se stav nijak nezměnil. 

Auto na fotografii je z ulice Terronská (č. or. 8), další stojí v ulici Uralská (to je již zde nahlášeno a v řešení) a další je v ulici dr. Zikmunda Wintera (bílá škoda octavia, před č. or. 19).  

Předem děkuji za odpověď M.O. 

oznámeno: 19.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
20.10.2016 » 10:52 • Upozornění na možné přestupky v dopravě dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, bylo předáno Městské policii hl.m. Prahy
náhled souboruPark Královka
Zajímalo by mě a myslím, že můžu mluvit za 99% obyvatel okolí parku
Královka, jak je možné, že se bez veřejné diskuse provádí změna ve velké
části oblíbeného parku? Kdo rozhodl a nesmyslnému vybudování megazáhonu
na kytky? Asi bylo potřeba utratit do konce roku nějaké dotace z
Bruselu... Byla vůbec vypsána soutěž na výběr prováděcí firmy? Žádám o
okamžité zastavení prací do veřejného projednání úprav v tomto místě!

oznámeno: 18.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.10.2016 » 11:51 • V parku Královka se v současné době zakládá tzv. květinová louka. Nejedná se o mega květinový záhon nýbrž o druhově bohaté společenství květin a trav, které po zapěstování bude vytvářet v průběhu roku esteticky atraktivní kvetoucí plochu a mimo vegetaci bude mít obdobný charakter jako okolní travnaté plochy. Jedná se v podstatě o rekultivaci plochy, která má kromě estetického hlediska přispět ke zlepšení biodiverzity, tedy obohacení rostlinných a živočišných druhů, v dané lokalitě. Záměr sice nebyl projednán s veřejností, ale byl delší dobu připravován a lokalita se vybírala s ohledem na dostatečnou velikost, přírodní prostředí, občanskou dostupnost a vzdálenost od okolní zástavby. Odbor dopravy a životního prostředí, který akci připravoval a v současné době realizuje, přistupoval k projektu revitalizace s péčí řádného správce plochy, který nemění způsob jejího využití pouze chce její zkvalitnění. Práce byly zadány dodavateli CDV služby s.r.o., se kterým má Městská část Praha 6 uzavřenou rámcovou smlouvu na zajišťování zahradnických prací, údržbu zeleně a úklid ploch. Na realizaci projektu se podařilo získat finanční dar od Letiště Václava Havla, který plně pokryje veškeré náklady.
náhled souboruŽádost o spolupráci při řešení příčiny opakovaně se propadajících chodníků v ulici Zelená
Vážená paní Charvátová,  

obracím se na vás jménem Bytového družstva Zemědělská 1572 s žádostí o spolupráci. Předmětem této žádosti je pomoc při hledání a řešení příčiny opakovaně se propadajících chodníků v ulici Zelená.  

Za zprávu o způsobu řešení vám budeme vděční.  

Srdečně M. W. 

Příloha: Žádost o spolupráci, 3 fotografie propadlého chodníku v ulici Zelená (roh Zelená a Zemědělská), stav 17. 10. 2016 

Na vědomí: Pražské vodovody a kanalizace (info@pvk.cz)

oznámeno: 18.10.2016
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
19.10.2016 » 17:51 • Závada byla 17.10. nahlášena pověřenému správci,kterým je Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Místo bylo ihned zabezpečeno oplocenkou a 18.10. byla závada odstraněna.
náhled souboruPřerostlá zeleň v ulici Za Lány
Přerostlá zeleň v ulici Za Lány brání v chůzi po chodníku. Děkujeme za řešení.

oznámeno: 18.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.12.2016 » 09:51 • Vlastníci pozemků, jejichž zeleň zasahuje do profilu komunikace, budou vyzváni k úpravě přerostlých dřevin.
náhled souboruOřech se suchými větvemi nad chodníkem v ulici Za Lány
Ořech se suchými větvemi nad chodníkem v ulici Za Lány. Při silnějším větru padají větve na chodník a silnici. Děkujeme za řešení.

oznámeno: 18.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.07.2017 » 09:04 • vlastník stromu vyzván k prořezu
náhled souboruSkvělá práce!
Budiž milé Praze 6 dík za likvidaci plevele okolo domů, doufám, že se tato bohulibá činnost stane tradicí.  

S pozdravem J. S.

oznámeno: 17.10.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKrálovka
Dobrý den,

v parku Královka došlo v uplynulých dnech k odstranění travního drnu na rozsáhlé ploše, viz fotografie. Nikdo z místních neví, o co se jedná, na místě není žádná vysvětlující cedule. Prosím o informaci, o jaké úpravy parku se jedná a co je jejich cílem.
Děkuji.

oznámeno: 17.10.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
18.10.2016 » 10:10 • Dobrý den, v parku Královka v současné době probíhá rekultivace travnaté plochy na tzv. květinovou louku. V místě, kde je nyní odstraněn travní drn bude založen záhon, který bude oset speciální druhově bohatou směsí květin, ve které jsou zastoupeny letničky, dvoulety a trvalky. Po zapěstování by měla vzniknout pestře kvetoucí plocha, která bude nejen výrazným estetickým prvkem parku, ale zároveň by tento kvetoucí porost měl příznivě ovlivnit rozvoj hmyzích druhů, zejména opylovačů a zlepšit tak biodiverzitu v městském prostředí. Po dobu zapěstování porostu bude potřeba zajistit ochranu nově založeného záhonu před poškozením, a proto zde budou po přechodnou dobu určitá omezení pro návštěvníky parku. Po zapěstování květinové louky bude plocha opět volně přístupná.
náhled souboruNepořádek v ulici Zelená 7 (oznámeno 16.10.2016)

oznámeno: 16.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.10.2016 » 18:02 • Jak jsme vás již dříve informovali, k vývozu dochází každý den a k doúklidu každý pracovní den, kromě víkendu. Vámi zaslané fotografie jsou pořízené o víkendu. Dnes, tj. v pondělí je stanoviště řádně uklizeno. Vaše opakované stížnosti jsou i nadále bezpředmětné.
náhled souboruParkování vs. parkovací zóny
Dobrý den,

po zavedení parkovacích zón se z plácku za domem (Vokovická 14) stává parkoviště. Bydlím zde v domě, sám místo za domem občasně využiji pro složení/naložení nákupu nebo zavazadel, ale někteří (možná sousedi?) to berou jako VIP parkoviště, pravděpodobně i z důvodu zavedení zón. Jak to řešit? Cedulka v domě upozorňující, že se nejedná o parkoviště, evidentně nestačí...

Děkuji, P. S.

oznámeno: 15.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
19.07.2017 » 09:55 • předmětná problematika byla řešena již v roce 2012, kdy byla odborem dopravy a životního prostředí stanovena instalace nízkého zábradlí, která by beze zbytku eliminovala možnost najíždění vozidel na plochu bývalého dětského hřiště. Tento záměr vyvolal výrazně negativní reakci tehdejšího vedení SVJ a od osazení zábradlí bylo prozatímně upuštěno. Při následném jednání se zástupci SVJ na místě samém, byly ze strany ÚMČ předloženy k vyjádření následující tři možnosti řešení: 1) vytěsnění všech vozidel za pomoci zmiňovaného zábradlí, či jiné fyzické překážky 2) zřízení veřejného parkoviště (za stávajícího stavu zřejmě zahrnutého do systému zón placeného stání) 3) zřízení vyhrazeného parkoviště pro SVJ (SVJ by bylo nuceno odkoupit od Hl.m. Prahy předmětnou plochu). Tyto možnosti řešení jsou stále aktuální, dejte tedy, prosím, vědět, kterou z nich Vaše SVJ preferuje. Předáno SVJ.
náhled souboruNepořádek v ulici Zelená 7 (oznámeno 15.10.2016)

oznámeno: 15.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.10.2016 » 18:01 • Jak jsme vás již dříve informovali, k vývozu dochází každý den a k doúklidu každý pracovní den, kromě víkendu. Vámi zaslané fotografie jsou pořízené o víkendu. Dnes, tj. v pondělí je stanoviště řádně uklizeno. Vaše opakované stížnosti jsou i nadále bezpředmětné.
náhled souboruPropadlý chodník...Stav ze 14.10.
Zelená 16, rohový dům. Fotodokumentace v příloze.

oznámeno: 15.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.10.2016 » 17:48 • Kaverna je již zabezpečena správcem komunikací, děkujeme za upozornění.
náhled souboruUpozornění
Vážení, už několik týdnů stojí před naším domem na vyhrazeném parkovišti mimopražské vozidlo. Buď se jedná o vozidlo ukradené, odstavený vrak nebo vozidlo tak bohatého majitele, že může tak dlouho parkovat na zpoplatněném parkovišti.  

S pozdravem SVJ U Petřin.

oznámeno: 14.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
31.10.2016 » 12:24 • Vážení, kontrola vozidel parkujících v zónách provádí správce ZPS (Eltodo a.s.) kontinuálně, v případě potřeby lze kontaktovat městskou policii, která provede prověření vozidla na místě.

 © 2023 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/mms/?vynechat=1440&crc=7c2f901dfdc628368885dcfe913faeca ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.