Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Praha 6 ›› Školy, školská zařízení a centra volného času ›› Centra volného času ›› detail/podstránka

Domovy mládeže, centra volného času a zájmové organizace


Spolek Společný den

Adresa: Na okraji 35, Praha 6 - Petřiny
Zakladatelka a ředitelka: Jana Ohanková
Telefon:   774 720 779
E-mail: info@spolecnyden.cz
Web: www.spolecnyden.cz

Centrum pohybových aktivit pro 3 generace - prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou:

Spolupracuje s Městskou částí Praha 6 – projekty Měsíc zdravé šestky, Ladronkafest, sociální projekt Veřejná služba.

Od roku 2011 spolupracuje s KLUBEM DŮCHODCŮ na Petřinách.  


Svatovítská dílna

Adresa: Kyjevská 507/5,160 00 Praha 6
Statuární orgán: Barbora Vávrová
Telefon: 737984109 ,603104101
E-mail: bav{zavináč}atlas{tečka}cz
Web: www.svatovitskadilna.cz

Svatovítská dílna je keramický a výtvarný ateliér pro děti, mládež, dospělé a seniory. V prostředí keramické dílny pořádáme pravidelné kurzy pro veřejnost, víkendové akce, vánoční a velikonoční výstavy. Svatovítská dílna pořádá každoročně keramický a výtvarný letní tábor pro děti. 


Dům dětí a mládeže

Adresa: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
Ředitel:
Mgr. Petr Ryneš
Telefon:
 235 323 333
Fax:
 235 323 332
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Němcová
E-mail: info@ddmp6.cz
Web: www.ddmp6.cz

Dům dětí a mládeže v Praze 6 je zařízení s šedesátiletou tradicí. Dětem, mládeži, jejich rodičům i ostatním nabízí více než 200 pravidelných kroužků - počítačových, technických, uměleckých, dramatických, výtvarných, chovatelských a celou řadu zájmových útvarů sportovních včetně turistiky. Široké spektrum činností je vedeno profesionálními pedagogy nebo odborníky. DDM pořádá zimní i letní výjezdní a příměstské tábory pro děti a mládež.

Dále najdete zábavu v Klubu otevřených dveří Šestka v budově U Boroviček, Klubu K.M.R. (Kamarády máme rádi) na odloučeném pracovišti Centrum sportu v ZŠ Dědina a na ZŠ Petřiny sever. Klub nabízí volné hraní, ale i organizované akce a turnaje pro příchozí děti a mládež od 6 do 15 let a to nejen ve školním roce, ale i o prázdninách.

Dopravní hřiště na Vypichu:
Pro veřejnost otevřeno: So, Ne 9.00 – 19.00; Po – Pá 16.00 – 19.00
Hřiště je v provozu od 1. dubna do 31. října. V ostatní dny je hřiště pro veřejnost zavřené.

Soubory veřejně vystupující:

Country taneční skupina MišMaž - www.mismaz.cz
Na konkrétní dotaz jsme schopni zajistit taneční, hudební a dramatická vystoupení členů našich zájmových útvarů

 


Dům dětí a mládeže hl. města Prahy - Stanice techniků

Adresa: Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6
Ředitel: 
Radana Benešová
Telefon:
 777 706 588
E-mail:
benesova{zavináč}ddmpraha{tečka}cz
Web:
www.ddmpraha.cz

Dům dětí a mládeže hl. města Praha je největší volnočasové zařízení v České republice s tradicí od roku 1950. Pro všechny věkové kategorie nabízí přes 500 kroužků, ateliérů, kurzů a oddílů. Poskytuje také vzdělávání předškoláků prostřednictvím center pro předškolní děti. 


Občanské sdružení „Dejvická píšťalka"

Adresa: ZŠ nám. Interbrigády 1022/2, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
IČO:
60448741
Statutární orgán a kontaktní osoba:
Mgr. Dagmar Malá, předsedkyně o.s. a umělecká vedoucí
Telefon:  721 231 688

Nevýběrový soubor hráčů na všechny typy zobcových fléten. Možná je individuální výuka, duet dítě a rodič i soubor rodičů.

Všechna oddělení souboru pravidelně v průběhu roku pořádají veřejné koncerty, společně se prezentují na vánočním koncertu v kostele sv. Šimona a Judy , Dušní ulice, Praha 1.


Centrum volného času M. Montessori při VOŠ a SPGŠ a Gymnáziu Evropská

Adresa: Evropská 33, 160 00 Praha 6
Statutární orgán:
PhDr. Mgr. Pavel Drtina, ředitel školy
Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Štaffová, vedoucí CVČ
Telefon:  224 325 219
Fax (škola):  224 316 954
E-mail: info{zavináč}pedevropska{tečka}cz; kontakt na vedoucí CVČ: staffova@pedevropska.cz
Web: www.pedevropska.cz

Centrum volného času nabízí různorodé aktivity pro děti předškolního  a školního věku i mládež, na kterých se v rámci své odborné praxe podílejí studenti školy - budoucí učitelky mateřských škol a vedoucí školních družin, domů dětí a mládeže atd. Pracují s dětmi pod vedením zkušených pedagogů - vyučujících školy.

Centrum mohou navštěvovat i děti se specifickými potřebami. 


Centrum volného času Bilbo

Adresa: Patočkova 79, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Telefon:
 608 024 460,  608 776 603
E-mail:
bilbo.centrum{zavináč}seznam{tečka}cz

Nabídka vzdělávacích kurzů, zájmových kroužků a klubů

I. Předškolní děti

II. Děti 1. - 9. tř. základní školy

VÝTVARNÁ ŠKOLA

ŠKOLA TANCE

III. Mládež, dospělí

IV. Senioři

Bližší informace na výše uvedených telefonních číslech. Přihlášky k činnosti podávejte buď přímo v CVČ Bilbo nebo telefonicky nebo elektronickou poštou. Na přihlášku uvádějte jméno a příjmení zájemce (dítěte), věk, zdravotní pojišťovnu a kurz nebo kroužek, do kterého se zájemce (dítě) přihlašuje.


Centrum inspirace a tvořivosti

Jedno z komunitních centech občanského sdružení Občanská inspirace

Adresa: Charlese de Gaulla 18 (budova MŠ), 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Statutární orgán:
PhDr. Helena Vostradovská
Kontaktní osoba:
PhDr.Helena Vostradovská
Telefon:
 721 770 462 nebo  774 707 700
E-mail:
helena{zavináč}obcanskainspirace{tečka}cz
Internet: www.obcanskainspirace.cz

Rodinné Centrum inspirace a tvořivosti organizuje pravidelné interaktivní programy, psychosociální a metodické aktivity pro rodiče s malými dětmi (vrstevnické skupiny pro rodiče s dětmi od 11 měsíců do cca 20 měsíců, od 1,5 roku do dvou let a pro rodiče s dětmi od dvou do tří let). Interaktivní inspirativní činnosti rozvíjejí výchovné dovednosti rodičů i schopnosti dětí (rozvoj komunikace a herních dovedností). Podporujeme vznik mikrosítě vzájemné pomoci a výměny zkušeností mezi rodiči.

Součástí programu je otevřená rodinná herna, program pro děti, které se nedostaly do školky, tvořivé dílny, poradna pro rodinu, jednorázové společensko kulturní aktivity a logopedický program pro děti s chybnou výslovností.

V centru najdete kroužky hudební, tvořivé, pohybové, angličtinu hrou atd.

V rámci programu pořádáme i jednorázové akce jako např. zahradní slavnost, lampiónový průvod či tvůrčí dílny pro děti i dospělé.

Více informací o pravidelných kroužcích, aktuálních i uskutečněných akcích, projektech a činnosti Občanské inspirace a Centra inspirace a tvořivosti najdete na www.obcanskainspirace.czNízkoprahové služby o.s. Prev-Centrum

Adresa: Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov
(vchod z Anastázovy ulice)
Kontaktní osoba:
Petr Hanzl
Telefon:
 242 498 334
GSM:
 777 295 713,  777 161 133
E-mail:
nzdm{zavináč}prevcentrum{tečka}cz
Internet:
www.prevcentrum.cz

Nízkoprahový klub Suterén

Pořádané akceMateřské centrum Máta

Adresa: Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
IČO:
70104611
Kontaktní osoba:
Karolina Vráblová
Telefon:  604 916 538

E-mail: kvrablova{zavináč}centrum{tečka}cz

Zájmová činnost
Základním posláním MC Máta je vytvoření veřejného prostředí pro setkávání rodičů (prarodičů) a jejich dětí, od batolat po předškoláky, dětí zdravých i handicapovaných.

Kroužky:

Úterý:             program pro rodiče s dětmi od 2,5 let, herna

Středa:           program pro rodiče s dětmi od 2 let

Čtvrtek:         program pro rodiče s dětmi od 1 do 2,5 let

Program pro rodiče s dětmi od 2,5 let

Náplní programu jsou říkadla, práce s knihou, písničky, hra na Orfovy hudební nástroje, pohybové chvilky,  jóga pro děti, tvoření a malování, tanečky apod. Program trvá 60 minut a začíná v 9,30 hod. Po programu pokračuje volné hraní dětí do 11,30 hodin.

Lektor: Zuzana Herzingerová, Eva Svitáková

Čas: 9,00 – 11,30 hod.

Cena: 70,-Kč

Program pro rodiče s dětmi od 2 let

Náplní programu jsou říkadla, práce s knihou, písničky, hra na Orfovy hudební nástroje, pohybové chvilky, tvoření a malování, tanečky apod. Program trvá 60 minut a začíná v 9,30 hod. Po programu pokračuje volné hraní dětí do 11,30 hodin.

Lektor: Katarina Fiala

Čas: 9,00 – 11,30 hod.

Cena: 70,-Kč

Program pro rodiče s dětmi od 1 do 2,5 let

Náplní programu jsou říkadla, písničky, hra na Orfovy hudební nástroje, pohybové chvilky, tvoření a malování, tanečky apod. Program trvá 60 minut. Vzhledem k tomu, že děti jsou velmi malé, může lektor do programu vložit přestávku, svačinku, dle vlastního uvážení. Po programu pokračuje volné hraní dětí do 11,30 hodin.

Lektor: Karolina Vráblová

Čas: MC Máta bude otevřeno od 9,00 hod., program začíná v 9,30 hodin

Cena: 70,-Kč

MC pořádá každý měsíc kulturně společenskou akci, motivovanou ročním obdobím a lidovými tradicemi (Masopustní karneval, Velikonoční radovánky, Den země, apod.)Archeologický park Liboc

Sídlo: V domcích 29, 160 00 Praha 6 – Liboc
Provozovatel: Občanské sdružení Archaia
Adresa:
Truhlářská 6, 110 00 Praha 1
IČO: 45245932
Statutární orgán: 
PhDr. Petr Juřina, předseda
Kontaktní osoba:
Šárka Juřinová
Telefon:
 224 317 913,  224 314 978
Fax:
 224 320 574
E-mail:
archeopark{zavináč}archaia{tečka}cz - dočasně pozastaven
Internet:
www.archaia.cz

Zájmová činnost
V areálu Archeologického parku Liboc jsou zbudovány rekonstrukce středověkých staveb, funkční repliky keramických pecí apod. Občanské sdružení Archaia zde realizuje vzdělávací a popularizační programy a akce pro veřejnost:

Park je v provozu od května do října, mimo pravidelné programy a akce je nutno návštěvu předem dohodnout.

Aktuální akce jsou pravidelně zveřejňovány na webu www.archaia.czCentrum tvořivé dramatiky Praha

Adresa: Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
IČO:
63831147
Statutární orgán:
Mgr. Jakub Hulák, předseda rady

Kontaktní osoba pro běžný styk s veřejností: Mgr. Jakub Hulák
Telefon:
 221 507 969,  605 948 056
E-mail:
ctd{zavináč}drama{tečka}cz
Internet:
www.drama.cz

Zájmová činnost

CTD dále pořádá představení a přehlídky dětského divadla, a organizuje řadu vzdělávacích akcí pro dospělé.Regula Pragensis

Adresa: V Podbabě 2515/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:
44269048
Statutární orgán:
Richard Borovský
Kontaktní osoba:
Richard Borovský, předseda občanského sdružení
Tel.:
 220 514 185
Telefon/Fax:
 220 513 663
E-mail: info{zavináč}regulapragensis{tečka}org

Internet: www.ecn.cz

Zájmová činnost

Veřejná odborná knihovna:
Zahrnuje 15.000 titulů z oblasti českých dějin, místopisu a národopisu, tradic, pragensií, humanitních věd a dále slovníkové a encyklopedické publikace a odborné časopisy.

Otevírací doba knihovny:
pondělí a úterý 10.00 – 16.00, středa 13.00 – 19.00 hod., případně, po telefonické domluvě, i mimo uvedené dny a hodiny.

Kulturní a klubová činnost:
Regula Pragensis pořádá pro veřejnost tématické pořady a semináře, večery lidových tradic a řemesel. 

Kulturní a studijní centrum Pětidomí

Adresa: Pětidomí 4, 160 00 Praha 6
IČO:
65399862
Statutární orgán a kontaktní osoba:
Magda de Pedro Salazar
Telefon:
 233 375 640
Fax:
 233 376 185
E-mail: centrum{zavináč}petidomi{tečka}cz

Internet: www.petidomi.cz

Zájmová činnost
KSC Pětidomí organizuje vzdělávací akce a klubovou činnost pro ženy a dívky. Náboženské vzdělávání pro případné zájemce realizuje římskokatolická církev.

Aktuální nabídka zahrnuje:Letecko modelářský klub ČSA Praha 6

Adresa: Patočkova 673/12, 169 00 Praha 6
IČO:
62935950
Statutární orgán:
Ing. Jiří Panáček, předseda
E-mail:
j.panacek{zavináč}volny{tečka}cz
Internet:
www.lomcovak.cz

Zájmová činnostObčanské sdružení Aktivita

Adresa: U 5.baterie 758/13, 162 00 Praha 6 – Střešovice
IČO:
26542081
Statutární orgán a kontaktní osoba:
Dagmar Kratochvílová Svobodová
Telefon:
 605 257 055

E-mail: svobodova{zavináč}centrum{tečka}cz

Zájmová činnostKlub přátel dětského pěveckého sboru Sedmihlásek

Adresa: Alžírská 680, 160 05 Praha 6
IČO:
45251576
Statutární orgán:
Ing. Zdeněk Ulrich, předseda
Kontaktní osoba:
Hana Homérová, sbormistryně
Telefon:
 235 352 979,  606 393 780
Fax:
 235 359 745
E-mail:
hh{zavináč}post{tečka}cz
Internet:
 www.sedmihlasek.cz

Zájmová činnost
Dětský sborový zpěv – pravidelná prezentace při veřejných koncertech v průběhu roku.Občanské sdružení lektorů hudby Andromeda

Adresa: Kolátorova 1622/10, 169 00 Praha 6 – Břevnov
IČO:
70811989
Statutární orgán:
Karel Juráň, předseda
Kontaktní osoba:
Lucie Hochmanová
Telefon:
 235 351 625,  605 772 218

Zájmová činnostStudio Paleta občanské sdružení

Adresa: Bělohorská 92, 169 00 Praha 6, Břevnov
IČO: 270 35 344
Kontaktní osoba:
Kateřina Šormová
Telefon:
 776 552 554,  233 376 408
E-mail: info@studiopaleta.com
Internet: www.studiopaleta.com

Volnočasové aktivity

"Tvořivost, fantazie a kreativita jsou všem dětem bez výjimky dány a je jen na nás dospělých, abychom v nich tuto přirozenost dokázali vhodně podpořit, prohloubit a rozvinout."

Studio Paleta vzniklo v roce 1996

Ve výtvarném ateliéru s kompletním technickým vybavením dětem nabízíme zejména:

- rozvíjení jejich přirozených vloh

- inspirativní a kreativní prostředí

- možnost experimentovat s různými materiály a technikami

- prohlubování schopnosti spolupráce

Aktivit studia se pravidelně účastní 50 - 60 dětí, které jsou rozděleny do jednotlivých kroužků s odborným lektorským vedením. Jako jedno z mála studií v Praze se ve své činnosti věnuje také dětem v předškolním věku.

V roce 2006 se studio Paleta transformovalo do Občanského sdružení.SLUNÍČKOVO

dětský klub s hravou výukou angličtiny

Adresa: Dědinská 928/22, Praha 6

Telefon:   736 770 418,  737 217 015

Email:

specializovaný klub na hlídání a výuku dětí

určeno dětem ve věku převážně 2 - 10 let

individuální přístup

otevřeno každý všední den od 8 do 20 hodin
© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/domy_deti ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.