Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ - NÁVRH PROGRAMU

Ve čtvrtek 30. června 2022 se od 10:00 v kongresovém sálu hotelu DAP uskuteční 28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat na: Městská část Praha 6 - YouTube a také na facebookových stránkách Městské části Praha 6. 


náhled souboru

NÁVRH PROGRAMU:

Pevné body:
15:00 hod. - Interpelace
18:00 hod. - Koncepce rozvoje sportu a volného času městské části Praha 6

1. Z-00 865 - Udělení čestného občanství městské části Praha 6 a ceny městské části Praha 6 pro rok 2022 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3653/22 )
2. Z-00 841 - Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3624/22 a usn. RMČ č. 3625/22 )
3. Z-00 883 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 6 na volební období 2022 - 2026 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3658/22 )
4. Z-00 881 - Stanovisko MČ Praha 6 k Návrhu Metropolitního plánu (MPP)
ve fázi veřejného projednání - Mgr. Stárek (usn. RMČ č. 3726/22 )
5. Z-00 857 - 4. kvadrant Vítězného náměstí - požadavky do architektonické soutěže- Mgr. Stárek (usn. RMČ č. 3727/22 )
6. Z-00 872 - Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2021 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3652/22 )
7. Z-00 874 - Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6" za rok 2021 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3656/22 )
8. Z-00 885 - Zpráva o činnosti společnosti SNEO, a.s. - Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 3723/22 )
9. Z-00 849 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 302/98 k. ú. Veleslavín - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3542/22 )
10. Z-00 816 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1573/30 k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3543/22 )
11. Z-00 832 - Prodej pozemků parc. č. 407, 408 a 405/11 v k. ú. Střešovice Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3544/22 )
12. Z-00 833 - Prodej pozemků parc. č. 3500 a 3501 v k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3545/22 )
13. Z-00 835 - Prodej pozemku parc. č. 1192/2 v k. ú. Vokovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3546/22 )
14. Z-00 834 - Prodej pozemků parc. č. 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3 v k. ú. Střešovice dle GP č. 1470-17/2022 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3586/22 )
15. Z-00 856 - Prodej pozemků parc. č. 2334 a 2335 v k. ú. Břevnov- Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3647/22 )
16. Z-00 866 - Prodej pozemků parc. č. 1051/2 a 1051/1 v k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3675/22 )
17. Z-00 867 - Prodej pozemků parc. č. 3961 a 3962/1 v k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3674/22 )
18. Z-00 838 - Prodej pozemku parc. č. 1085/4 v k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3548/22 )
19. Z-00 837 - Prodej pozemku parc. č. 347/2 v k. ú. Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3549/22 )
20. Z-00 839 - Prodej pozemků parc. č. 1298/2 a 1298/7 v k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3550/22 )
21. Z-00 840 - Prodej pozemků parc. č. 4612/1 a 4613/1 v k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3588/22 )
22. Z-00 858 - Prodej pozemků parc. č. 2973/13, 2973/19, 2973/21 a 2973/22 v k. ú. Ruzyně - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3587/22 )
23. Z-00 851 - Prodej id. 3/7 pozemku parc. č. 867/8 k. ú. Ruzyně - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3551/22 )
24. Z-00 836 - Prodej části pozemku parc. č. 417/1 (dle GP č. 1037-22/2022 – pozemek parc. č. 417/46) v k. ú. Liboc - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3552/22 )
25. Z-00 860 - Prodej části pozemku parc. č. 646 k. ú. Ruzyně o výměře 64 m2 dle GP pozemek parc. č. 646/6 k. ú. Ruzyně - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3603/22 )
26. Z-00 864 - Odejmutí svěření pozemku parc. č. 893/13 a části pozemku parc. č. 893/2 k. ú. Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3601/22 )
27. Z-00 870 - Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 4022 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3602/22 )
28. Z-00 869 - Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 1603 k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3673/22 )
29. Z-00 871 - Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 4292/45 a svěření části pozemku parc. č. 4031/3 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3672/22 )
30. Z-00 859 - Uzavření dohod o narovnání - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3522/22 )
31. ZZ-00 878 - Darování plechové garáže umístěné na pozemku parc. č. 876/1 k. ú. Střešovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3676/22 )
32. Z-00 811 - Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2022 "Památková dotace" - Ing. arch Smutná (usn. RMČ č. 3622/22 )
33. Z-00 848 - Poskytnutí dotace Post Bellum, z.ú. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách zřizovaných MČ Praha 6 - Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 3514/22 )
34. Z-00 861 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Trenéři ve škole, z.s. - Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 3576/22 )
35. Z-00 852 - Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2022 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3566/22 )
36. Z-00 855 - Poskytnutí individuální dotace z.s. Nesedím, sousedím - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3595/22 )
37. Z-00 854 - Poskytnutí individuální dotace z.s. Fresh senior - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3567/22 )
38. Z-00 887 - Poskytnutí individuální dotace z.s. Pražská organizace vozíčkářů - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3696/22 )
39. Z-00 888 - Poskytnutí individuální dotace z.s. Senior fitnes - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3695/22 )
40. Z-00 853 - Poskytnutí individuální dotace Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3568/22 )
41. Z-00 850 - Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze na provoz pobočky Dejvice v roce 2022 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3594/22 )
42. Z-00 863 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Šestka kulturní II. - 2022 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3633/22 )
43. Z-00 877 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I I. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3645/22 )
44. Z-00 879 - Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - SK Aritma Praha, z. s. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3701/22 )

45. Z-00 880 - Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3700/22 )

46. Z-00 875 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3646/22 )
47. Z-00 873 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora soutěží a běhů na Šestce II - Mgr. Lacina (usn. RMČ š. 3647/22)
48. Z-00 884 - Poskytnutí jednorázových odměn členům - odborníkům výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštního orgánu MČ Praha 6 za práci od července 2021 do června 2022 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3715/22 )
49. Z-00 818 - Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 - Mgr.Kolář (usn. RMČ č. 3650/22 )
50. Z-00 889 - Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 v období 01/2022 - 06/2022 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3716/22 )
51. Z-00 846 - Informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v květnu až červnu 2022 - Mgr. Palacký, Ph.D. (bez usn. RMČ)
52. Z-00 896 - Odejmutí svěření části stavby SO 3352.3, tj. zatrubnění a zásobení vodou na pozemcích parc. č. 356/1, 348/1, 349/1, 349/2, 349/3 k. ú. Hradčany v Parku M. van der Stoela - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3671/22 )
53. Z-00 892 - Odejmutí svěřených sloupů veřejného osvětlení včetně zapínacích míst část II. a III. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3669/22 a č. 3670/22)
54. Z-00 893 - Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 5 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3668/22 )
55. Z-00 890 - Schválení uzavření budoucí smlouvy o výstavbě v domě č. p. 776, ul. Českomalínská 25, postaveném na pozemku parc. č. 1199, vše pro k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3667/22 )
56. Z-00 891 - Prominutí poplatku z prodlení za pozdně uhrazené nájemné a služby za byt paní Z. K. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3704/22 )
57. Z-00 882 - Koncepce rozvoje sportu a volného času městské části Praha 6 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3725/22 ) - pevný bod na 18:00 hod.
58. Z-00 862 - Participace Korza Dejvická na základě koncepční studie a participačního týmu - Ing .Mgr. Kužílek, předseda VOMP (usn. RMČ č. 1724/20 )

59. Doporučení pracovní skupiny pro klimatickou strategii Prahy 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3743/22

 --- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/aktuality/28-zasedani-zastupitelstva-mc-navrh-programu-2022-06-20 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.